Михайло-Лукашівська сільська рада
Запорізький район Запорізька область

ставки податку

                                                   У К Р А Ї Н А
Запорізька  область
Вільнянський  район
Михайло-Лукашівська сільська рада

Сьомого скликання
Сорок перша ( позачергова )     сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 02 липня    2019 року                                                                    № 1

Про затвердження  проекту рішення сесії сільської ради від 20.05.2019 № 9  “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік”

      Керуючись пунктом 24  частини першої статті 26  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  та  абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284  Податкового кодексу України,  відповідно до Закону України від 07.12.2017 року “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2020 році “ сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект рішення сесії сільської ради від 20.05.2019 № 9  “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік”: 
1.1. Встановити на території Михайло-Лукашівської  сільської ради:
1)ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2)пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2.Дане рішення оприлюднити   на офіційному веб-сайті Михайло-Лукашівської  сільської ради протягом 5 днів з дати прийняття рішення;
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань бюджету, фінансової діяльності,соціально-економічного, культурного розвитку, державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності .
4.Рішення сільської ради № 1 від 22.05.2018 р.   „ Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік ” визнати таким, що втратило чинність.
5.Рішення набирає чинності з 01 січня  2020 року.

Секретар сільської ради                                                       О.В.Чумак 


                                                                                                      Додаток 
до рішення Михайло-Лукашівської сільської ради 
від 02. 07. 2019 р. № 1


Положення
          
про плату за землю (земельний податок)  та орендну плату на території   Михайло- Лукашівської   сільської ради

                                   1. Загальні положення

1.1.Податок на майно (в частині плати за землю) встановлюється на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у відповідності до норм Податкового кодексу України, надалі –ПКУ. 
1.2. У цьому Положенні поняття вживаються у значеннях, наведених в пункті 
14.1 статті 14 та розділах ХІІ, ХIV ПКУ.        
1.3. Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
1.4.Дане Положення є обов´язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території  Михайло- Лукашівської сільської ради .

2. Механізм справляння та порядок сплати

2.1. Платники земельного податку                    
2.1.1.Платники податку визначаються відповідно до ст. 269 ПКУ.
2.1.2.Особливості справляння податку  суб´єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою1 розділу ХIV ПКУ.

2.2.Об’єкти оподаткування земельним податком        
2.2.1.Об'єкти оподаткування визначаються відповідно до ст. 270 ПКУ.

2.3. База оподаткування земельним податком                
2.3.1.База оподаткування визначається відповідно до ст. 271 ПКУ.

 
2.4  Ставки земельного податку
 Ставка податку  за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється  згідно ст.274 Податкового кодексу України  у таких розмірах від їх нормативної грошової оцінки:
а) за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами, господарськими будівлями та спорудами фізичних осіб, які використовуються  без отримання прибутку-0,05%;
б) за земельні ділянки  сільськогосподарських угідь, в тому числі :рілля, пасовище, сіножаті,багаторічні насадження ,землі загального користування, землі особистого селянського господарства( крім тих ,що зайняті господарськими будівлями та спорудами і дворами)-0,8%
 в)за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарюванння (крім державної та комунальної форм власності)-1,5%.
г) інші  земельні ділянки різних форм власності , незалежно від цільового призначення  та використання -3%
д) встановити ставки  земельного податку  за земельні ділянки  що розташовані за межами населених пунктів для сільськогосподарських угідь, які  знаходяться  у власності  громадян ( ведення особистого селянського господарства, ведення товарного сільськогосподарського виробництва) у розмірі -0,8% від нормативної грошової оцінки  земельної ділянки.
е) сільськогосподарські угіддя , які перебувають у  державній  або комунальній  власності  у розмірі -1,0%  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Інші земельні ділянки нормативно грошова оцінка яких не проведена , які розташовані  за межами населених пунктів встановити у розмірі 5%  від нормативної грошової оцінки ріллі по Запорізькій області.
ж)встановити ставки  земельного податку за земельні ділянки водного фонду , які  розташовані  за межами та в межах  населених  пунктів  1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 2.5 Пільги щодо сплати земельного податку        
 2.5.1.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлюються відповідно до ст. 281 ПКУ.
 2.5.1.1.Звільнення від сплати податку за земельні ділянки передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  пунктом 281.1 ст.281 ПКУ, поширюється на   земельні ділянки за кожним видом використанням у межах граничних норм відповідно підпунктів 281.2.1-281.2.5 пункту 281.2 ст.281 ПКУ.
   Дана пільга застосовується за умови використання земельної ділянки виключно за цільовим призначенням. Пільга не застосовуються за умови якщо земельна ділянка передається в користування будь-яким суб´єктам господарювання для здійснення діяльності на ній, що передбачає отримання доходу
2.5.1.2. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)  та  землекористувачі за умови передачі  земельних ділянок та земельних часток (паїв)   в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
2.5.1.3. Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1. ст. 281 ПКУ, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання / зміну земельної ділянки для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
 2.5.2.Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб встановлюються відповідно до ст. 282 ПКУ.
2.5.3. Перелік пільг для фізичних і юридичних осіб відповідно до ст.ст.281, 282, підпункту 284.1 ст.284 ПКУ  визначений у Додатку 1.2.  до цього Положення.     

2.6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначаються відповідно до ст. 283 ПКУ.

2.7. Особливості оподаткування платою за землю            
 2.7.1.Особливості оподаткування платою за землю регулюються відповідно до ст. 284  та  підрозділу 6 розділу XX   ПКУ.
 2.7.2. Михайло- Лукашівська  сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території та до 25 грудня року що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та /або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 
2.8. Податковий період для плати за землю
2.8.1.Базовий податковий (звітний) період для плати за землю встановлено відповідно до ст. 285 ПКУ.
2.9. Порядок обчислення плати за землю                    
2.9.1.Порядок обчислення плати за землю встановлюється відповідно до    ст. 286 ПКУ.
2.10.Строк сплати плати за землю            
2.10.1.Строк сплати плати за землю встановлюється відповідно до ст. 287 ПКУ.        
2.11.Орендна плата
2.11.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.
 Органи виконавчої влади та Михайло- Лукашівська   сільська рада, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
2.11.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
2.11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
2.11.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
2.11.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу  встановлюється   вимогами  пункту  288.5, ст.288 ПКУ  
2.11.6. Встановити розміри орендної плати за використання земельних ділянок несільськогосподарського  та сільськогосподарського призначення   (незалежно від місцезнаходження) в Михайло- Лукашівської  сільської ради, які перебувають  у  комунальній власності,   у відсотках  від нормативної грошової оцінки  землі:
- під об´єктими  комерційного призначення   – 5%;
- під господарськими дворами – 4%;
- під пасовищами – 12%;
 -багаторічні насадження- 3%;
- рілля – 5%; 
- інші  - 3%;  
2.11.7. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
2.11.8. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 ПКУ.

                    3. Індексація нормативної грошової оцінки земель
3.1. Індексація нормативної грошової оцінки земель визначається відповідно до ст. 289  ПКУ. 
4. Відповідальність платників податку та контроль за його справлянням
4.1. Платники податку на майно (в частині плати за землю) несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання декларації до контролюючого органу, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати плати за землю до сільського бюджету      відповідно до Положень  ПКУ.                
4.2. Контроль за своєчасністю подання податкової звітності з податку на майно (в частині плати за землю), правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до сільського бюджету покладений  на Вільнянську об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Запорізькій області.

 

Секретар  ради                                                                     О.В.Чумак
 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 1
до рішення Михайло-Лукашівської сільської ради 
від 02. 07. 2019 р. № 1


СТАВКИ 
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області    Код району    Код 
згідно з КОАТУУ    Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
08    05    2321584500    с.Михайло- Лукашеве ,с.Миролюбівка , с.Нововасилівське ,с.Новомихайлівське

 

Вид цільового призначення земель2    Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)
    за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)    за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2    найменування2    для юридичних осіб    для фізичних осіб    для юридичних осіб    для фізичних осіб
01    Землі сільськогосподарського призначення
01.01    Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4    3,000    0,800    3,000    0,800
01.02    Для ведення фермерського господарства4    3,000    0,800    3,000    0,800
01.03    Для ведення особистого селянського господарства4 (крім земель,що зайняті господарськими будівлями та спорудами і дворами та  використовуються  для  отримання доходу)    3,000    0,800    3,000    0,800
01.03    Для ведення особистого селянського господарства4 ( землі,що зайняті господарськими будівлями та спорудами і дворами та  використовуються  для  отримання доходу)    1,000    1,000    5,000    5,000
01.04    Для ведення підсобного сільського господарства4      0.800    0,800    0,800    0,800
01.05    Для індивідуального садівництва4    -    -        
01.06    Для колективного садівництва4    -    -    -    -
01.07    Для городництва4    -    -    -    -
01.08    Для сінокосіння і випасання худоби4    -    -    -    -
01.09    Для дослідних і навчальних цілей     -    -    -    -
01.10    Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства     -    -    -    -
01.11    Для надання послуг у сільському господарстві     -    -    -    -
01.12    Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції     -    -    -    -
01.13    Для іншого сільськогосподарського призначення    1,000    1,000    -    -
01.14    Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
02    Землі житлової забудови
02.01    Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4    -    0,050        
02.02    Для колективного житлового будівництва4    -    -    -    -
02.03    Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку    -    0,050    -    -
02.04    Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання     -    -    -    -
02.05    Для будівництва індивідуальних гаражів         0,050        
02.06    Для колективного гаражного будівництва     --    -    -    -
02.07    Для іншої житлової забудови      -    0,050    -    -
02.08    Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
03    Землі громадської забудови
03.01    Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4    1,000    -    -    -
03.02    Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4    1,000    -    -    -
03.03    Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4    1,000    -    -    -
03.04    Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4    1,000    -    -    -
03.05    Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4    -    -    -    -
03.06    Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4    -    -    -    -
03.07    Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі     -    3,000    -    -
03.08    Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування     -    3,000    -    -
03.09    Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ     -    -    -    -
03.10    Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури     -    -    -    -
03.11    Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки     -    -    -    -
03.12    Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування     -    -    -    -
03.13    Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування      -    -    -    -
03.14    Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4    -    -    -    -
03.15    Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови      3,000    3,000    -    -
03.16    Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду    -    -    -    -
04    Землі природно-заповідного фонду
04.01    Для збереження та використання біосферних заповідників     -    -    -    -
04.02    Для збереження та використання природних заповідників4    -    -    -    -
04.03    Для збереження та використання національних природних парків4    -    -    -    -
04.04    Для збереження та використання ботанічних садів4    -    -    -    -
04.05    Для збереження та використання зоологічних парків     -    -    -    -
04.06    Для збереження та використання дендрологічних парків     -    -    -    -
04.07    Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва     -    -    -    -
04.08    Для збереження та використання заказників     -    -    -    -
04.09    Для збереження та використання заповідних урочищ     -    -    -    -
04.10    Для збереження та використання пам’яток природи     -    –    -    -
04.11    Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків     -    -    -    -
05    Землі іншого природоохоронного призначення
06    Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися 
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01    Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4    -    -    -    -
06.02    Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів     -    -    -    
06.03    Для інших оздоровчих цілей     -    -    -    -
06.04    Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
07    Землі рекреаційного призначення
07.01    Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4    -    -    -    -
07.02    Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4    -    -    -    -
07.03    Для індивідуального дачного будівництва     -    -    -    -
07.04    Для колективного дачного будівництва      -    -    -    -
07.05    Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
08    Землі історико-культурного призначення
08.01    Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини      -    -    -    -
08.02    Для розміщення та обслуговування музейних закладів     -    -    -    -
08.03    Для іншого історико-культурного призначення     -    -    -    -
08.04    Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
09    Землі лісогосподарського призначення
09.01    Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг      -    -    -    -
09.02    Для іншого лісогосподарського призначення     -    -    -    -
09.03    Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
10    Землі водного фонду
10.01    Для експлуатації та догляду за водними об’єктами     1,000    1,000    1,000    1,000
10.02    Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами     1,000    1,000    1,000    1,000
10.03    Для експлуатації та догляду за смугами відведення     1,000    1,000    1,000    1,000
10.04    Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами     1,000    1,000    1,000    1,000
10.05    Для догляду за береговими смугами водних шляхів     -    -    -    -
10.06    Для сінокосіння     -    -        
10.07    Для рибогосподарських потреб     1,000    1,000    1,000    1,000
10.08    Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей     -    -    -    -
10.09    Для проведення науково-дослідних робіт     -    -    -    -
10.10    Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд     -    -    -    -
10.11    Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів     -    -    -    -
10.12    Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
11    Землі промисловості
11.01    Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами      -    -    -    -
11.02    Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості     1,500    -    -    -
11.03    Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств     -    -    -    -
11.04    Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)     3,000    -    5,000    -
11.05    Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
12    Землі транспорту
12.01    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту    -    -    -    -
12.02    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту      -    -    -    -
12.03    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового Зтранспорту      -    -    -    -
12.04    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4    -    -    -    -
    я розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту     -    -    -    -
12.06    Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту     -    -    -    -
12.07    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту     -    -    -    -
12.08    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій     -    -    -    -
12.09    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту     -    -    -    -
12.10    Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
13    Землі зв’язку
13.01    Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій     -    -    -    -
13.02    Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку     3,000    -    -    -
13.03    Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку     3,000    -    5,000    -
13.04    Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
    -    -    -    -
14    Землі енергетики
14.01    Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій      3,000    -    5,000    -
14.02    Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії     3,000    -    5,000    -
14.03    Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

    -    -    -    -
15    Землі оборони

15.01    Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4    -    --    -    -
15.02    Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4    -    --    -    -
15.03    Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4    -    -    -    -
15.04    Для розміщення та постійної діяльності СБУ4    -    -    -    -
15.05    Для розміщення та постійної діяльності Держспецтранссл
ужби4    -    -    -    -
15.06    Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4    -    -    -    -
15.07    Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4    
-    -    -    
-
15.08    Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду    
-    -    -    -
16    Землі запасу     -    -    3,000    3,000
17    Землі резервного фонду     -    -    3,000    3,000
18    Землі загального користування4    1,000    1,000    5,000    5,000
19    Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    
  1Ставки податку  за земельні ділянки встановлені відповідно ПКУ у межах населених пунктів та  за межами населених пунктів адміністративної території Михайло- Лукашівської сільської ради
    2 Вид цільового призначення  земель зазначається  згідно з Класіфікацією видів цільового призначення  земель, затвердженою  наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р.№548.
      Ставки   податку  встановлюються  з урахуванням норм підпункту  12.3.7. пункту12.3 статті12. Пункту 30.2 статті30, статей 274 і 277 ПКУ і зазначаються десятковим дробом з трьома десятковими знаками після коми.
3 Ставка податку (відсотків нормативної грошової оцінки) за земельні ділянки за межами  населених пунктів, нормативну  грошову оцінку , яких не проведено визначається  від  нормативної  грошової оцінки площі ріллі  по Запорізькій області. 
   4Земельні ділянки ,що класифікуються  за кодами цього підрозділу , звільняються /можуть звільнятися  повністю  або частково від опадоткування  земельним податком  відповідно  до норм статей 281-283 ПКУ.


        Секретар сільської  ради                                                         О.В.Чумак

 

 

 

 

                                                                                                       Додаток 2
до рішення Михайло-Лукашівської сільської ради 
від 02. 07. 2019 р. № 1

Пільги зі сплати земельного податку
на 2020 рік
вводяться  в дію з 01 січня 2020  року
Михайло- Лукашівська сільська  рада Вільнянського району Запорізької області


Код області1    Код району1    Код КОАТУУ1    Назва1    

         08    
 05    
2321584500    с.Михайло- Лукашеве    
            с.Миролюбівка    
            с.Новомихайлівське    
            с.Нововасилівське    
    Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок    Розмір пільги 
(у відсотках)
    Інваліди першої і другої групи    100
    Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років    100
    Пенсіонери (за віком)    100
    Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
100
    Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи    100
    Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі – на період дії єдиного податку четвертої групи – за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи    100
    Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів    100
    Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування    100
    Заклади культури, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів    100
    Заклади освіти, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів    100
    Заклади охорони здоров’я, санаторно - оздоровчі заклади, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів,заклади ветеринарної медицини.    100
    Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, державні та комунальні  заклади, установи, управління, підприємства  та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів    100
    Підприємства, організації, установи – для земельних ділянок під об’єктами комунальної власності     100


Зазначені пільги  визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7. пункту 12.3 статті.12, пункту30.2 ст.30, статей 281,282.Податкового кодексу України


Секретар сільської ради                                                      О.В. Чумак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        У К Р А Ї Н А
Запорізька  область
Вільнянський  район
Михайло-Лукашівська сільська рада
Сьомого скликання
Сорок перша ( позачергова ) 

Р І Ш Е Н Н Я

від 02 липня 2019 року                                                                    № 2

Про затвердження проекту рішення сесії сільської ради від 20.05.2019 № 10 “Про встановлення ставок та пільг  із сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік”

     Керуючись  статтею 266  Податкового кодексу України та пунктом 24  частини першої статті 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Закону України від 07.12.2017 року “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2020 році “ сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект рішення сесії сільської ради від 20.05.2019 № 10 “Про встановлення ставок та пільг  із сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020  рік”
1.1. Встановити на території Михайло-Лукашівської  сільської ради:
1) ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 266.4.2 пункту 266.4  статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Дане рішення оприлюднити  на офіційному сайті Михайло-Лукашівської  сільської ради протягом 5 днів з дати прийняття рішення;
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань бюджету, фінансової діяльності,соціально-економічного, культурного розвитку, державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності .

4. Рішення сільської ради № 2 від  22.05.2018 р.    „  Про встановлення ставок та пільг  із сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2019  рік ” визнати таким, що втратило чинність.
5.Рішення набирає чинності з 01 січня  2020 року.

 

Секретар сільської ради                                                  О.В.Чумак 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 
до рішення Михайло-Лукашівської сільської ради 
від 02. 07. 2019 р. № 2

Положення
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
на 2020 рік
1. Платники податку
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
2. Об’єкт оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
До  об’єктів житлової нерухомості відносяться:
житлові  будинки;
прибудови до житлових будинків;
квартира;
кімнати;
садові будинки;
дачні будинки

До об’єктів нежитлової нерухомості відносяться:
будівлі готельні
будівлі офісні
будівлі торговельні
гаражі
будівлі промислові та склади
будівлі для публічних виступів
господарські споруди
інші
2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради 
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних  шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.


3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4. Пільги із сплати податку
4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). 
4.2. Сільська рада, встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єкті житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
4.3. На території сільської ради  встановлюються  100% пільги на  такі об’єкти нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб:
-гаражі (наземні і підземні);
-господарські будівлі,до яких належать:сараї,склади,хліви,літні кухні,майстерні,вбиральні, погреби,навіси,котельні,очисні споруди,ангари,господарські двори, замощення;
-об’єкти нежитлової нерухомості,що перебувають у стадії капітального ремонту або законсервовані та не використовуються за призначенням;
Сільськак рада до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
4.4. Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 Податкового кодексу, для фізичних осіб не застосовуються до:
об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 Податкового кодексу;
об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
5. Ставка податку
5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється  у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
6. Податковий період
6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
7. Порядок обчислення суми податку
7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової  та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті податкового кодексу, та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті Податкового кодексу, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті Податкового кодексу, та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;
ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті Податкового кодексу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються  платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані  платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Нарахування податку та надсилання  податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;права на користування пільгою із сплати податку; розміру ставки податку;нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає  йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.Щодо новоствореного об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком
8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.
8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
9. Порядок сплати податку
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
10. Строки сплати податку
10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Секретар  сільської ради                                            О.В.Чумак
                                                                                                                   Додаток  2
                                                                                                                    до рішення
                                                                                                               сесії  сільської ради 
                                                                                                                    від  02 .07.2019 № 2


ПЕРЕЛІК
  пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік
  по Михайло-Лукашівській сільській раді

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області    Код району    Код згідно з КОАТУУ    Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
08    05    2321584500    с.Михайло- Лукашеве
с.Миролюбівка 
с.Нововасилівське 
с.Новомихайлівське

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд    Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1. На квартири, незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів;    100
2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх кількості до 120 кв. метрів;    100
3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), до 180 кв. метрів;    100
4. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влад органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);    100
5. Будівлі дитячих будинків сімейного типу;    100
6. Гуртожитки;    100
7. Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;    100
8. Об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;    100
9. Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;    100
10. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;    100
11. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;    100
12. Об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.    100
13.Об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб:    
-Гаражі ( наземні і підземні)
-господарські будівлі, до яких належить : сараї, склади, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, очисні споруди, ангари, господарські двори, замощення    100
Від сплати податку звільняються:    
1.1 інваліди першої і другої групи    100
1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років    100

1.3. пенсіонери (за віком)    100
1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"    100
1.5 фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи    100

 

Секретар сільської ради                                                      О.В.Чумак 

 

 

 

 

 


                                                                  У К Р А Ї Н А
Запорізька  область
Вільнянський  район
Михайло-Лукашівська сільська рада
Сьомого скликання
Сорок перша ( позачергова )    сесія

 Р І Ш Е Н Н Я

від 02 липня   2019 року                                                                    № 3
                                   
Про затвердження проекту  рішення сесії сільської ради від 20.05.2019 № 11 “ Про встановлення єдиного податку та затвердження відповідного Положення
на 2020 рік”

        Керуючись п.24 ст. 26, ст.69  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7, 10, 12 розділу І, ст.267 Податкового кодексу України, відповідно до Закону України від 07.12.2017 року “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2020 році “ сесія сільської  ради 

                                                 ВИРІШИЛА:
1.Затвердити проект  рішення сесії сільської ради від 20.05.2019 № 11 
“ Про встановлення єдиного податку та затвердження відповідного Положення на 2020 рік”
1.1. Встановити ставки єдиного  податку та затвердити  відповідне Положення на 2020 рік
2. Дане рішення оприлюднити  на офіційному сайті Михайло-Лукашівської  сільської ради протягом 5 днів з дати прийняття рішення;
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань бюджету, фінансової діяльності,соціально-економічного, культурного розвитку, державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності .
4 .Рішення сільської ради № 4 від 22.05.2018 р. „ Про встановлення Єдиного податку та затвердження відповідного  Положення на 2019 рік”
визнати таким, що втратило чинність.
5. Рішення набирає чинності з 01 січня  2020 року.

Секретар сільської ради                                      О.В.Чумак 


                                                    Додаток 
до  рішення сільської ради 
від  02  липня 2019 від № 3

ПОЛОЖЕННЯ
 про оподаткування єдиним податком на території Михайло-Лукашівської сільської  ради
 на 2020 рік

 І. Платники податку: 

1.1. Платниками єдиного податку за ставками є платники першої і другої групи. 
1.2. Платниками єдиного податку першої групи є фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень.
 1.3. Платниками єдиного податку другої групи є фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 - обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
 Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. 
1.4. Для цілей цього розділу під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: 
1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
 2) послуги з ремонту взуття; 
3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
 4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 
5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 
6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
 7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 
9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;  10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 
11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; 
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
 13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; 
14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 
15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням; 
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
 17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
 18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 
19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; 
20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; 
22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; 23) послуги з ремонту годинників;
24) послуги з ремонту велосипедів; 
25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; 
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
 27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів; 
28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 
29) послуги з ремонту ювелірних виробів; 
30) прокат речей особистого користування та побутових товарів; 
31) послуги з виконання фото-робіт;
32) послуги з оброблення плівок;
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 
36) послуги перукарень; 
37) ритуальні послуги;
38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; 
39) послуги домашньої прислуги; 
40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

 1.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – другої групи суб'єкти господарювання, які здійснюють:
 1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 
2) обмін іноземної валюти; 
 3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); 
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення; 
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування»; 
7) діяльність з управління підприємствами;
 8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; 
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

ІІ. Об’єкт та база оподаткування:

2.1. Ставки єдиного податку встановлені для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 
- ставка єдиного податку для платників першої групи визначена у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року; 
- ставка єдиного податку для платників другої групи визначена у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

ІІІ. Ставки податку:

3.1. Ставка єдиного податку для платників першої групи – 10 %. 
3.2. Ставка єдиного податку для платників другої групи – 20 %. 

3.3. Ставка єдиного податку встановлюється для зазначених платників єдиного податку у розмірі 20 %:
 - до суми перевищення обсягу доходу, визначеного граничним для відповідної групи платників єдиного податку;
- до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 
- до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошові (готівкові або безготівкові);
 - до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. 
3.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої групи кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
 3.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої групи господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку (відповідно 10 % і 20 %). 

ІV. Порядок обчислення податку:

4.1. Єдиний податок обчислюється множенням ставки податку 
- для І групи платників податку на розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року  для І групи платників податку;
 – для ІІ групи платників податку на розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року
 
4.2. Ставка 10 % застосовується з урахуванням таких особливостей:
 1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 
Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 10 відсотків. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 
2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 20 відсотків. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу. 


  V.  Податковий період:

5.1. Податковим (звітним) періодом для зазначених платників єдиного податку є календарний рік. 
5.2. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду. 
5.3. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.
5.4. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, яка є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення. 
5.5. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

VІ. Строк та порядок сплати податку:

6.1. Платники єдиного податку першої і другої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. Нарахування авансових внесків здійснюється контролюючими органами на підставі заяви платника податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси. 
6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої групи здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності. 
6.3. Платники єдиного податку першої і другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. 
6.4. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України. 
6.5. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 
6.6. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

VII. Строк та порядок подання звітності:

 7.1. Платники єдиного податку першої та другої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного граничним для даної групи платників податку, або у разі самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої груп.


Секретар сільської ради                                                                О.В.Чумак

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь