Михайло-Лукашівська сільська рада
Запорізький район Запорізька область

Зонування, пояснювальна записка

Розробник генерального плану:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Інститут Ефективних Технологій - Сателіт»

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

с. Михайло-Лукашеве Вільнянського району Запорізької області.

Оновлення з розширенням меж населеного пункту.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник:

Михайло-Лукашівська сільська рада Вільнянського району Запорізької області

Шифр: 12Г-3/2016-МДГП


 

Директор ТОВ

«Інститут Ефективних Технологій - Сателіт» Федченко С.С.


 

Головний архітектор проекту Голощапов Є.М.

Головний інженер проекту Сосюра А.А.

Головний економіст проекту Зарецький Ю.О.

Запоріжжя – 2017 р.

СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Найменування

Носій

Масштаб

Примітки

1. Графічні матеріали

1. Схема розташування населеного пункту в системі розселення у довільному масштабі.

Папір

довільний

 

2. План існуючого використання території.

М 1:5000

Папір

1:5000

 

3. Схема існуючих планувальних обмежень.

М 1:5000

Папір

1:5000

 

4. Генеральний план (основне креслення).

М 1:5000

Папір

1:5000

 

5. Схема проектних планувальних обмежень.

М 1:5000

Папір

1:5000

 

6. Модель перспективного розвитку населеного пункту у довільному масштабі.

Папір

довільний

 

7. Схема вулично-дорожньої мережі сільського та зовнішнього транспорту.

М 1:5000

Папір

1:5000

 

8. Схема інженерного обладнання території.

М 1:5000

 

 

 

9. Схема інженерної підготовки та захисту території.

М 1:5000

 

 

У вигляді окремих томів.

II. Текстові матеріали

1.Пояснювальна записка

Папір

ЗМІСТ

Найменування

сторінка

 

Склад містобудівної документації.

2

 

Зміст.

3

 

1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

1

Вступ.

8

1.1

Відомості про організацію замовника та розробника.

10

1.2

Законодавчі та нормативні підстави розроблення генерального плану.

11

1.3

Джерела вихідних даних.

12

1.4

Картографічна основа.

12

1.5

Склад авторського колективу.

13

2

Аналітична частина

14

2.1

Стисла характеристика географічного розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення.

14

2.2

Оцінка реалізації попереднього генерального плану (за наявності), характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання.

16

2.3

Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту.

16

2.4

Характеристика структури та обсяги існуючого житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

18

2.5

Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища.

22

2.6

Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій.

23

3

Обґрунтування та пропозиції

25

3.1

Стратегія розвитку населеного пункту. Параметри демографічного, економічного та соціального розвитку.

25

3.2

Напрями і параметри територіального розвитку, формування інженерно- транспортної інфраструктури.

26

3.3

Функціонально-планувальна структура населеного пункту.

27

3.4

Присільська зона.

28

3.5

Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища.

29

3.6

Цільові показники галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення.

30

3.7

Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад.

30

3.8

Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту.

31

3.9

Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.

32

3.10

Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння.

33

3.11

Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.

34

3.12

Обсяги житлового будівництва.

35

3.13

Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури

35

3.14

Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих вод.

36

3.15

Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.

37

3.16

Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико - культурного призначення.

38

3.17

Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб.

39

3.18

Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів територій.

40

3.19

Розрахункові показники та заходи щодо розвитку:

40

3.19.1

Житлового будівництва.

40

3.19.2

Системи громадських центрів.

40

3.19.3

Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності (об’єктів освіти, медичного забезпечення, культури та спорту, а також місць поховань, пожежних депо тощо), які забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами або встановленими цільовими показниками з урахуванням особливостей населеного пункту.

40

3.19.4

Озеленених територій загального користування, ландшафтно-рекреаційних територій населеного пункту.

42

3.19.5

Вулично-дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, визначення загальної її щільності та для кожної категорії магістральних вулиць окремо, будівництво транспортних розв’язок, організації системи міського та зовнішнього транспорту.

43

3.19.6

Інженерної інфраструктури за видами.

43

3.19.6.1

Водопостачання.

43

3.19.6.2

Водовідведення.

45

3.19.6.3

Теплопостачання.

46

3.19.6.4

Газопостачання.

47

3.19.6.5

Електропостачання.

47

3.19.6.6

Мережі зв’язку, радіомовлення, телебачення.

48

3.19.7

Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин.

48

3.19.8

Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території.

48

3.20

Перелік організаційних заходів із реалізації генерального плану, у тому числі з підготовки відповідних нормативно-правових актів, наукових, проектних, розвідувальних, пошукових та інших робіт.

50

3.21

Основні показники генерального плану населеного пункту.

52

 

ІІ. ДОДАТКИ

56


 

1. Вступ

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Проект розроблений у розвиток рішень чинної містобудівної документації, а саме Схеми планування території Запорізької області, розробленої УДНДІПМ «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя, затвердженої Рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011 №4.

Відповідно до планувальних рішень Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011р. № 4 територія, на якій знаходиться с. Михайло-Лукашеве за функціональним зонуванням територій відноситься до території з пріоритетним розвитком сільського господарства приміського типу (вирощування овочів, птахівництво) для обслуговування туристичних та реакційних зон.

Головним пріоритетом розвитку Вільнянського району є створення нових підприємств агропромислового комплексу, сервісної інфраструктури, а також середньо-технологічних галузей промисловості.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих таксонів Запорізької області Вільнянський район відноситься до 3 типу таксонів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. Перспективи розвитку району цього типу пов'язані із використанням його переваг транспортно-географічного положення.

Враховуючи державні інтереси, пов'язані з розвитком с. Михайло-Лукашеве, планувальні і транспортні рішення Схеми планування території Запорізької області, а також громадські та приватні інтереси, даною містобудівною документацією передбачаються такі заходи:

в районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування;

розвиток району за рахунок створення нових підприємств агропромислового комплексу, сервісної інфраструктури, а також середньо-технологічних галузей промисловості;

розчистка балки;

відвід поверхневих вод з території села;

розробка розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», який є складовою частиною у складі комплексу містобудівної документації (схеми планування території або генерального плану). з метою створення містобудівних умов, забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх наслідків з урахуванням особливостей соціально - економічного розвитку та природно-кліматичних умов.

Мета розроблення даної містобудівної документації.

Генеральний план розроблений з врахуванням:

Зміни меж населеного пункту та його при сільської зони;

Зміни показників розрахункової чисельності населення;

Необхідність розроблення нових розділів генплану відповідно до законодавства;

З метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб;

Перспектив розвитку району пов’язаних із створенням нових підприємств агропромислового комплексу, сервісної інфраструктури, а також середньо-технологічних галузей промисловості;

Розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Дана містобудівна документація є частиною системи моніторингу інформаційних ресурсів розвитку території та вкрай необхідна громаді для регулювання містобудівної діяльності і раціонального і ефективного землекористування з урахуванням створення сучасних технологій ведення містобудівного кадастру


 


 

1.1. Відомості про організацію замовника та розробника.

Генеральний план с. Михайло-Лукашеве Вільнянського району Запорізької області виконаний відповідно з договором № 12Г-3/2016, укладеним з ТОВ «Інститут Ефективних Технологій - Сателіт».

 

Розробник:

ТОВ «Інститут Ефективних Технологій - Сателіт»

69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 65, 55

Код ЄДРПОУ: 40285214

р/р 26006055728271 в

в філії «Запорізьке РУ»

ПАТ КБ «Приватбанк»,

МФО 313399

джерела вихідних даних:

ТОВ «Інститут Ефективних Технологій - Сателіт»

69041, м.Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 65, 55

Код ЄДРПОУ: 40285214

р/р 26006055728271 в

в філії «Запорізьке РУ»

ПАТ КБ «Приватбанк»,

МФО 313399

картографічна основа:

ТОВ «Інститут Ефективних Технологій»

69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 65, 55

Код ЄДРПОУ: 32780095

р/р 26001055716017 в

в філії «Запорізьке РУ»

ПАТ КБ «Приватбанк»,

МФО 313399


 


 

1.2. Законодавчі та нормативні підстави розроблення генерального плану.

Підставою для розробки даної містобудівної документації є Рішення Михайло-Лукашівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області:

- «Про розробку містобудівної документації «Генеральний план с. Михайло-Лукашеве Вільнянського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Михайло-Лукашеве Вільнянського району Запорізької області» (у складі Генерального плану) від 20.11.2015р. №5.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено можливість оновлення містобудівної документації на місцевому рівні, зокрема генеральних планів населених пунктів. При цьому зазначено, що порядок оновлення має бути визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, тобто Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Оскільки на сьогодні такий порядок Міністерством не визначений, а перелік робіт із оновлення, зазначений в цій же статті Закону, аналогічний розробленню нового генерального плану, дана містобудівна документація виконана відповідно до вимог ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ст.16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Генеральний план с. Михайло-Лукашеве Вільнянського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту розроблений на підставі завдання на проектування та з урахуванням вимог нормативних документів:

Земельний кодекс України;

Водний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України»;

- Закон України «Про основи містобудування»;

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в України».

ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»;

ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

ДБН В.2.3-4-2007 «Автомобільні дороги»;

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

При розробленні генерального плану враховані такі містобудівні планувальні матеріали:

«Схема планування території Запорізької області»;

Попередній генеральний план с. Михайло-Лукашеве був розроблений республіканським проектно-вишукувальним інститутом "Укрколхозпроект" Запорізька філія в 1977 році.

Графічна частина проекту виконана в масштабі 1:5000; схеми розташування та модель перспективного розвитку у довільному масштабі. Генеральний план розроблений на розрахунковий строк (20 років) до 2037 року. Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх суб`єктів містобудівної діяльності, які будуть використовувати землі села для містобудівних потреб, та в планувальних межах здійснювати будівництво на території села.

 

1.3. Джерела вихідних даних.

Вихідні дані щодо чисельності населення, стану житлового фонду, його структури, існуючий стан діючих промислових, комунальних, сільськогосподарських підприємств, інженерного забезпечення та транспортної інфраструктури, забезпеченості мешканців с. Михайло-Лукашеве об`єктами обслуговування, графічні та текстові матеріали з діючого генерального плану с. Михайло-Лукашеве надавались виконавчими органом сільської ради с. Михайло-Лукашеве, районною адміністрацією Вільнянського району а також комунальними підприємствами та установами.

Інформація щодо містобудівних рішень схеми планування Запорізької області, державних та регіональних інтересів для врахування під час проектування генерального плану, надавалась Управлінням архітектури та містобудування Запорізької обласної державної адміністрації.

 

1.4 Картографічна основа.

Розроблення генерального плану здійснено на актуалізованій картографічній основі у цифровій формі як набір профільних геопросторових даних у місцевій системі координат МСК-23, що має зв’язок із державною системою координат УСК-2000 (п.4.13 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст Генерального плану населеного пункту»).

Вихідним масштабом форм картографічної основи для створення містобудівної документації визначених масштабів є масштаб М 1:2 000.

Топографо-геодезична зйомка є невід’ємною частиною містобудівної документації по оновленню Генерального плану.

склад авторського колективу:

 

Директор ТОВ

«Інститут Ефективних Технологій - Сателіт» Федченко С.С.


 

Головний архітектор проекту Голощапов Є.М.


 

Головний інженер проекту Сосюра А.А.


 

Головний економіст проекту Зарецький Ю.О.


 

Архітектор Забкова Ю.В.


 

Спеціаліст ГІС Лифарь А. О.


 

2. Аналітична частина

2.1 Стисла характеристика географічного розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення.

Михайло-Лукаше́ве - село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області. Центр Михайло-Лукашівської сільської ради. Населення за переписом 2001 року становить 1106 чол.

Село Михайло-Лукашеве знаходиться біля витоків річки Мокра Московка за 2,5 км від правого берега річки Солона, на відстані 0,5 км від села Нововасилівське та за 2 км від сіл Новомихайлівське і Колос. По селу протікає пересихаючий струмок з загатами. Через село проходить автомобільна дорога Н15.

Село розташоване за 12 км від районного центру, за 40 км від обласного центру. Найближча залізнична станція – Вільнянськ – знаходиться за 12 км від села.

Село Михайло-Лукашеве засновано в 1780 р. селянами-кріпаками з Північно-Східної Слобожанщини - з Курської губернії, яких переселив сюди поміщик Михайло Караватка, колишній комендант Олександрівської фортеці. В 1793 р. землю з селом придбав новий господар – поміщик Лукашевич. Звідси подвійна назва села. Сюди також були переселені кріпаки з Полтавщини і Харківщини.

Населення зростало дуже повільно. 1859 року тут налічувалось 45 дворів, проживало 242 мешканці, у т. ч. 123 чоловіки. Михайло-Лукашеве у 1880 року стало волосним центром. В ньому були поштова станція, кілька кам’яних будинків. У 1894 р. в селі було побудовано завод сільськогосподарських знарядь, власник його – місцевий мешканець Пшеничний. За даними перепису 1897 року, в Михайло-Лукашевому було 92 двори, проживало 653 чоловіка. 1913 року в Михайло-Лукашевому налічувалося 132 двори, проживало 929 мешканців, з яких майже три чверті були бідняками. Після встановлення радянської влади в 1920 р. підприємство націоналізували, воно дістало назву державний завод № 9.

В 1917 році селище входить до складу Української Народної Республіки.

Внаслідок поразки Перших визвольних змагань Михайло-Лукашеве надовго окуповане більшовиками.

В березні 1923 р. утворено Михайло-Лукашівський район; в грудні 1924 р. район було перейменовано на Софіївський, а центром його стало с. Софіївка (нині м. Вільнянськ). У 1922 р. невеликі колективні господарства об’єднались з комуною «Гігант», а в 1931 р. на базі комуни виникло кілька колгоспів, серед яких - «Зоря» в Михайло-Лукашевому.

В 1932-1933 мешканці Михайла-Лукашевого пережили сталінський геноцид.

Під час Другої Світової війни в лютому 1943 р. передові танкові частини Червоної Армії захопили Михайло-Лукашеве і найближчі села. Але, втративши пальне і боєприпаси, танкісти змушені були відступити. 21 вересня 1943 року село було остаточно захоплене

Червоною Армією. Нині в цей день відзначається День села.

З 24 серпня 1991 року село належить до незалежної України.

5 березня 2015 року у селі було завалено пам'ятник Леніну.

На сьогодні:

Площа села – 258,59 га.

Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р. - 1,106 тис.чол.

На території та за сучасними межами с. Михайло-Луашеве Вільнянського району знаходяться пам’ятки культурної спадщини місцевого значення, взяті на облік відповідно до Закону Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури”:

Пам’ятки археології:

Курган могильник з 2 курганів, охоронний номер № 1415, с. Михайло-Лукашеве, Михайло-Лукашівська с/р, за 2,0 км на північний схід від північно-східної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 22.12.1982 № 580.

Курганний могильник з 4 курганів, охоронний № 4253, с. Михайло-Лукашеве, Михайло-Лукашівська с/р, за 0,5 км на південний схід від південно-східної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 13.02.1997 № 67.

Курганний могильник з 5 курганів, охоронний № 4254, с. Михайло-Лукашеве, Михайло-Лукашівська с/р, за 2,1 км на північний схід від північно-східної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 13.02.1997 № 67.

Для курганного могильника охоронний № 1415 рішенням виконкому Вільнянської районної ради депутатів трудящих № 417 від 24.12.1974 р. встановлена охоронна зона 10м навколо кургану. Для курганних могильників охоронний № 4253, 4254 розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації № 67 від 13.02 1997 р. встановлена охоронна зона 5 м від підніжжя кургану.

Пам’ятки історії:

Братська могила радянських воїнів і пам’ятник воїнам-односельчанам, охоронний № 259, с. Михайло-Лукашеве, Михайло-Луашівська с/р, вул. Миру 7. Взята на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради депутатів трудящих від 10.02.1971 № 55. Рішенням виконкому Вільнянської районної ради народних депутатів № 227 від 11.07.1985р. затверджені розміри та межі охоронних зон: для братської могили радянських воїнів; північ, захід 20м – парк, південь 20м – дорога, схід 20м – будинок; для пам'ятника воїнам-односельцям – південь, схід 20м – парк північ 20м – дорога, захід 20м – будинок.

Поблизу с. Михайло-Лукашеве Вільнянського району та за його сучасними межами розташовані об’єкти археології, виявлені за результатами інвентаризації 2010р., які потребують взяття на державний облік:

Курганний могильник з 2 курганів, с. Михайло-Лукашеве, Михайло-Лукашівська с/р, за 2,47 км на південний захід від південної околиці села.

Курган, с. Михайло-Лукашеве, Михайло-Лукашівська с/р, за 3,39 км на південний захід від південної околиці села.

У зв’язку з розширенням меж населеного пункту, доречно відмітити, що за 1,4 км на північ від с. Михайло-Лукашеве Вільнянського району розташована пам’ятка археології – курганний могильник «Бариня» («Могила Царева») з 9 курганів, охоронний № 1416, с. Нововасилівське, Михайло-Лукашевська с/р, за 0,6-1.5 км на північний схід від північної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів № 580 від 22.12.1982.

 

2.2.Оцінка реалізації попереднього генерального плану (за наявності), характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання.

Попередній генеральний план села Михайло-Лукашеве Вільнянського району був розроблений республіканським проектно-вишукувальним інститутом "Укрколхозпроект" Запорізька філія в 1977 році.

Генеральний план минулих років виконано в достатній мірі, але при цьому існуюча ситуація внесла корективи у виконанні рішень даної містобудівної документації. Частина цивільних будівель поміняла своє функціональне призначення на об'єкти промисловості. Уздовж водних об'єктів було передбачено зону відпочинку. На даний момент це рішення не виконано. Рішення по планувальній структурі та інженерної інфраструктури виконані в достатній мірі.

Генеральний план розробляється у зв’язку з необхідністю отримання в користування органа місцевого самоврядування містобудівної документації, яка б дала можливість приймати управлінські рішення щодо розміщення нових територій для житлової забудови, впорядкування його територій, а також забезпечити сталий розвиток населеного пункту, визначивши черговість розміщення нової житлової забудови, покращення культурно-побутового обслуговування населення та існуючого функціонального зонування території міста, удосконалення вулично-дорожньої мережі, забезпечення формування повноцінного життєвого середовища.

 

2.3Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту.

Рівень соціально-економічного розвитку поселення, що проектується, визначається з урахуванням пріоритетності соціальних та екологічних критеріїв на основі комплексної оцінки території, виходячи з повного розкриття потенціальних ресурсних можливостей і потреб населення, планів соціально-економічного розвитку даного населеного пункту. При цьому враховуються види діяльності, розвиток яких повинен бути стимульований у населеному пункті, що проектується, а також визначаються зрушення у галузевій структурі існуючого комплексу за кількістю зайнятих, та змін у функціональному використанні території. Розвиток соціальної інфраструктури повинен бути намічений, виходячи із забезпечення цільових показників життєвих умов.

В умовах перехідного періоду від планової економіки до ринкової в даному регіоні спостерігався економічний спад із значною втратою робочих місць через призупинення функціонування промислових підприємств та скорочення об’ємів виробництва.

На даний час відстежується недостатність місто утворюючих факторів, що уповільнює розвиток села та негативно впливає на демографічну ситуацію.

Соціально-економічний розвиток села та можливості ефективного використання його території залежатиме від ряду зовнішніх та внутрішніх чинників, які об’єднані в системну оцінку конкурентних переваг і обмежень.

Переваги і обмеження:

Наявність розвинутої мережі об’єктів обслуговування, інженерно - транспортної інфраструктури, мережі культурно - побутового обслуговування сприяють достатньо комфортному проживанню мешканців в селі.

На території сільської ради знаходяться такі сільськогосподарські підприємства:

Соціально - економічний розвиток села та можливості ефективного використання його території залежатиме від ряду зовнішніх та внутрішніх чинників, які об’єднані в системну оцінки конкурентних переваг і обмежень.

Перспективи розвитку району пов’язані з створенням нових підприємств агропромислового комплексу, сервісної інфраструктури, а також середньо-технологічних галузей промисловості.

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Зовнішні чинники:

Переваги:

- розташування села на територіях, сприятливих для сільськогосподарського виробництва;

- потенційні можливості в удосконаленні системи переробки сільськогосподарської продукції, її зберігання та транспортування;

- наявність зв’язків з іншими населеними пунктами та основних комунікаційних мереж.

Обмежуючі чинники:

- скорочення обсягів промислового виробництва;

- зменшення кількості робочих місць;

- наявність підтоплених територій.

 

Переваги і обмеження за внутрішніми чинниками:

- Наявність розвинутої мережі об’єктів обслуговування, інженерно - транспортної інфраструктури, мережі культурно - побутового обслуговування сприяють достатньо комфортному проживанню мешканців в селі.

- Суттєвим недоліком є часткове припинення розвитку промислової галузі, і як наслідок - скорочення робочих місць.

Відповідно до вимог ДБН 360-92**, ДБН Б. 1-1-15:2012, СН 173-96 з урахуванням рекомендаційних вимог Управління охорони навколишнього середовища, натурних обстежень території села дали змогу встановити нормативні санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих об’єктів, які мають негативний вплив на навколишнє середовище.

Основні планувальні обмеження

Охоронна зона ЛЕП 0,4 кВ (10 м - в обидва боки);

Охоронна зона ЛЕП 10 кВ (10 м - в обидва боки);

Охоронна зона водопроводу (5 м - в обидва боки);

Охоронна зона водозабірної свердловини (35м);

Охоронна зона самопливної і напірної каналізації (5 м - в обидва боки);

Санітарно-захисна зона для очисних споруд (150 м);

Охоронна зона газопроводу середнього тиску (4 м - в обидва боки);

Охоронна зона газопроводу високого тиску (10 м - в обидва боки);

Охоронна зона від ГРП (30 м);

Охоронна зона лінії зв'язку (1 м - в обидва боки);

Санітарно-захисна зона підприємств (50 м);

Санітарно-захисна зона закритого цвинтаря (100 м);

Санітарно-захисна зона цвинтаря (300 м);

Прибережна захисна смуга 25, 50м.

 

2.4. Характеристика структури та обсяги існуючого житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

Архітектурно-планувальна організація сельбищної території Михайло-Лукашеве здійснюється за функціональним призначенням і характером використання поділяється на сельбищну й виробничу, а також присадибні ділянки, включаючи землі фермерських та індивідуальних господарств, майданчики населеного пункту.

До сельбищної території входять житлові території, ділянки установ і підприємств обслуговування, парки, сквери, бульвари, вулиці, проїзди, майданчики для стоянки автомашин, водойми.

До виробничих територій входять зони і ділянки підприємств з виробництва й переробки сільськогосподарської продукції, ремонту, технічного обслуговування і зберігання сільськогосподарських машин і автомашин, дільниці комунально-складських та інших об'єктів, дороги, проїзди і майданчики для стоянки автомашин, інші території. Оскільки у межах основних структурно-планувальних елементів села треба передбачати території для розміщення об'єктів і установ культурно-побутового обслуговування населення, місця їх концентрації формуються як громадські центри різних рівнів.

Склад, розміщення громадського центру у плані села приймаються з урахуванням його величини, функціонально-планувальної структури, історичних особливостей формування сільського плану, ландшафтно-природних особливостей, а також ролі села у системі розселення.

В межах населеного пункту є території вільні від забудови.

Основним типом житлової забудови у сільських населених пунктах є одно - двоповерхова з присадибними ділянками і господарськими будівлями для ведення особистого підсобного господарства.

При реконструкції сільських населених пунктів слід передбачати:

поліпшення санітарно-гігієнічних умов життя населення шляхом упорядкування функціонального зонування, яке склалося, виносу сільськогосподарських підприємств у виробничу зону, виносу транзитних автодоріг, заходів щодо захисту від повені, зсувів, підтоплення підґрунтовими водами тощо;

упорядкування і благоустрій мережі вулиць і проїздів при максимально можливому збереженні планувальної структури, яка склалася;

удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних для тривалої експлуатації будинків і споруд, поступової заміни старого житлового фонду;

забезпечення найсприятливіших умов для ведення усіх форм сільськогосподарської діяльності, включаючи оренду, фермерське, особисте підсобне господарство, усіма жителями, у т. ч. і тими, які проживають у безсадибних житлових будинках;

поліпшення культурно-побутового обслуговування і створення громадського центру в результаті будівництва установ і підприємств, яких не вистачає;

підвищення ефективності використання території населеного пункту за рахунок освоєння непридатних для сільськогосподарського використання земель;

інженерне обладнання, зовнішній благоустрій та озеленення території.

Розміри присадибних земельних ділянок у сільських населених пунктах установлюються сільською Радою відповідно до чинного Земельного кодексу України. Для підвищення компактності забудови присадибні ділянки розділені на дві частини: при квартирну, яку виділяють біля будинку, і ділянку для городу, яку виділяють за межами житлової зони.

Розмір частини присадибної земельної ділянки, яка виділена біля будинку, визначається завданням на проектування за місцевими умовами з урахуванням наявності садибного фонду і демографічної структури населення. Решта присадибної ділянки виділяється за межами житлової зони. Переважним видом забудови для с. Михайло-Лукашеве приймається садибна, з ділянками площею до 0,25 га, в тому числі блокована.

Житлова забудова села в основному складається із садибної забудови.

Існуючий житловий фонд села Михайло-Лукашеве складає 46,31м2 загальної площі, в тому числі:

В індивідуальних житлових будинках(садибах) – 46,31м2.

Багатоквартирна та блокована 24,00 м2.

Житлова забезпеченість складає 33,85 м2 на одного мешканця.

Загальна кількість домогосподарств складає 432 житлових будинків (садиби).

Сформована мережа об’єктів соціально-побутового призначення розвинена рівномірно і в цілому забезпечує потреби проживаючого в селі населення.

На сучасному етапі село достатньо забезпечене шкільною мережею, дитячими садками, закладами охорони здоров’я.

 

Вулично-дорожня мережа

Мережа вулиць і доріг населеного пункту спроектовані у вигляді єдиної системи з урахуванням функціонального призначення окремих вулиць і доріг, інтенсивності транспортного, пішохідного і велосипедного руху, архітектурно-планувальної організації території і характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища.

У складі вулично-дорожньої мережі виділяються головні вулиці та житлові вулиці, дороги у комунально-складських та промислових зонах, проїзди тощо.

Територія вулиць відокремлюється від інших функціональних територій населеного пункту геодезично зафіксованими границями - червоними лініями. Розбивочні креслення червоних ліній призначаються для забезпечення регулювання і містобудівного контролю при забудові, реконструкції і благоустрою поселень, при відведенні земельних ділянок, встановленні умов їх використання.

Існуюча вулична мережа с. Михайло-Лукашеве поєднує в собі систему вулиць та доріг сельбищної зони, яка направлена в бік основних місць прикладання праці, місць відпочинку.

Основними транспортними вулицями селища, по яких здійснюються зв’язки промислових підприємств, організацій та виходи на зовнішні напрямки, є вулиці Космічна, Стадіонна.

Протяжність доріг становить 13,81 км, з них головних 4,23 км.


 

Інженерне забезпечення

Село газифіковане.

Існує централізоване питне водопостачання.

Потребу у воді і об'єм стічних вод на виробничі потреби промислових і сільськогосподарських підприємств, а також на протипожежні потреби визначаємо за чинними нормативними документами. Потребу на господарсько-питні потреби і користування душами на промислових підприємствах - за нормами проектування внутрішнього водопроводу і каналізації будинків.

Для зрошування сільських зелених насаджень, поливання і миття удосконалених покриттів, як правило, передбачаємо влаштування спеціальних поливальних водопроводів з використанням як джерела водопостачання місцевих водотоків, водойм, ґрунтових вод або доочищених сільських стічних вод. При цьому проектування поливальних водопроводів здійснюємо за методикою проектування зрошувальних систем, визначаючи потребу у воді і розрахункові витрати залежно від кліматичних умов, умов вирощування і вимог, що пред'являються до декоративних якостей насаджень, на різних територіях села, глибини активного (де знаходиться коріння) шару ґрунту, агрогідрологічних властивостей ґрунту та інших місцевих умов.

Водозабори із поверхневих джерел господарсько-питних водопроводів розміщуємо вище випусків стічних вод, населеного пункту.

Місця випуску стічних вод проектуються розміщеними нижче за течією річки від межі населеного пункту і усіх місць його водокористування з урахуванням можливості зворотної течії.

Джерелом водопостачання слугують 3 водозабірні свердловини. Існуючий водопровід на даний час проведений по всьому селу.

Відведення каналізаційних стоків не вирішене. Індивідуальна садибна забудова не має централізованого каналізування, та каналізується шляхом зливу стоків в вигреби без очистки, що порушує сучасні норми.

100% населення забезпечено електропостачанням, вуличне освітлення у громади можна оцінити як забезпечене на 60%. Сучасний стан об’єктів вуличного освітлення не відповідає вимогам теперішнього часу та потребам мешканців села. У системах освітлення використовуються застарілі типи світлових приладів, що призводить до перевитрат електроенергії або зовсім відсутні. Назріла нагальна потреба у встановленні сучасних світильників та електроламп.

 

Інженерна підготовка та захист території

Заходи з інженерної підготовки слід розробляти з урахуванням інженерно-будівельної оцінки території для містобудування, захисту від несприятливих природних і антропогенних явищ та прогнозу зміни інженерно-геологічних умов при різних видах використання.

При розробці проекту планування і забудови села передбачили, заходи з інженерної підготовки території: загальні (вертикальне планування організація відведення дощових і талих вод тощо) і спеціальні (інженерний захист від затоплення паводковими водами і підтоплення підземними водами, освоєння заболочених територій, боротьба з яругами, зсувами, обвалами, карстом, осідальністю, мулистими накопиченнями, захист від абразії, сельових потоків, териконами, хвостосховищами, золошлаковідвалами, полігонами), які визначаються з урахуванням прогнозу зміни інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов, впливу сейсмічних явищ, характеру використання і планувальної організації території.

Вертикальне планування території виконано з урахуванням таких основних вимог:

а) максимального збереження існуючого рельєфу;

б) максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень;

в) відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів;

г) мінімального обсягу земляних робіт;

д) мінімального дебалансу земляних мас;

е) збереження й використання ґрунтового шару при насипах і виїмках.

Оскільки через все село Михайло-Лукашеве проходить річка Мокра Московка, територія на прибережних ділянках, повинна бути захищена від затоплення паводковими водами, вітровим нагоном води і підтоплення ґрунтовими водами підсипанням (намиванням) або обвалуванням.

Варіанти штучного підвищення поверхні території вибираємо на підставі аналізу грунтово-геологічних, зонально-кліматичних, функціонально-планувальних, соціальних, екологічних характеристик.

Відмітку брівки території, яку підсипають (намивають), приймаємо не менше ніж на 0,5 м вище від розрахункового горизонту високих вод з урахуванням висоти хвилі при вітровому нагоні.

За розрахунковий горизонт високих вод слід приймати відмітку найвищого рівня води повторюваністю: один раз у 100 років - для територій забудованих або таких, що підлягають забудові житловими і громадськими будинками; один раз у 10 років - для територій парків і площинних спортивних споруд.

 

2.5.Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища.

Клімат.

Клімат Вільнянського району має помірно континентальний характер. Середньорічна кількість опадів 400—500мм. Відносна вологість повітря коливається від 41% влітку до 60-90% взимку. Можливі суховії. Середньорічна температура повітря + 9,3°C, максимальна + 40,1°C, мінімальна — 33,4°C. Влітку середня температура становить +21 °C, максимальна + 40,1°C (в липні). Взимку середня температура становить −2,6 °C, мінімальна — 33,4°C (в січні).

Кліматичні умови області максимально сприяють розвитку сільського господарства.

На території району в північній частині — звичайний чорнозем з кількістю гумусу 2,5-3 %, на південь він переходить в темно-каштанові ґрунти. Багатородючі ґрунти — справжнє багатство Вільнянського краю.

Серед зональних типів ґрунтів переважають чорноземи звичайні (75,0 % площі району). На подах і днищах балок поширені лугово-чорноземні ґрунти. Загальна площа зрошувальних земель становить 20,5 тис.га.

Серед корисних копалин території району слід назвати граніт біля с. Кам'яне, буре вугілля (на межі з Оріхівським районом біля с. Купріянівка) і каолінову глину неподалік с. Тернівка, гнейси і кар'єрні піски біля с. Купріянівка, а також гончарні глини і вапняки.

Гідрологічні умови.

У Вільнянському районі є річки, водойми, водосховище.

Річки: Вільнянка — 19,6 км, Дніпро − 43 км, Мокра Московка — 12 км, Плоска Осокорівка — 25 км, Солона — 13 км. Ширина річок коливається від 3-5 м до 50 м, переважна глибина малих річок 2 — 5 м, швидкість течії від 0,1 до 0,3 м/сек. Води в річках слабо мінералізовані та відносяться до рівнинного типу з переважним сніговим поповненням.

Водойми — ставки, яких Вільнянський район налічує 126.

Миролюбівське водосховище — 2,11 млн м³ (басейн ріки Солоної).

Інженерно-будівельна оцінка території

Згідно схеми інженерно-геологічних та техногенних умов Запорізької області в Україні с. Михайло-Лукашеве відноситься до території І – категорії складності інженерно-геологічних будівельних умов освоєння, відповідно до вимог ДБН А.2.1-1-2008 «Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва»

Екологічна ситуація села потребує виконання ряду природоохоронних заходів, направлених на зменшення обсягу негативного впливу на навколишнє природне середовище. Відповідні заходи здійснюються на території села з метою його належного утримання, благоустрою, раціонального використання та охорони, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечується захист довкілля, санітарне та епідеміологічне благополуччя населення і включають:

- вивезення твердих побутових відходів;

- утримання та експлуатацію полігону твердих побутових відходів;

- догляд за зеленими насадженнями;

- висадка нових зелених насаджень та відновлення зеленої зони;

- обсік трави з метою підтримання зеленого покрову газонів у належному стані;

- розробка нових квітників, мікропарків;

- проведення робіт по попередженню утворення стихійних сміттєзвалищ та ліквідація створених.

 

2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій.

Відповідно до планувальних рішень Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011р. № 4 територія, на якій знаходиться с. Михайло-Лукашеве за функціональним зонуванням територій відноситься до території з пріоритетним розвитком сільського господарства приміського типу (вирощування овочів, птахівництво) для обслуговування туристичних та реакційних зон.

Головним пріоритетом розвитку Вільнянського району є створення нових підприємств агропромислового комплексу, сервісної інфраструктури, а також середньо-технологічних галузей промисловості.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих таксонів Запорізької області Вільнянський район відноситься до 3 типу таксонів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. Перспективи розвитку району цього типу пов'язано із використанням його переваг транспортно-географічного положення. В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

3. Обґрунтування та пропозиції

3.1.Стратегія розвитку населеного пункту. Параметри демографічного, економічного та соціального розвитку.

Площа села за існуючим адміністративним поділом складає 276,90 га, межі території села розширюються.

В проектних рішеннях генерального плану передбачено поступове зростання економічного, демографічного, ресурсного та природного потенціалу з врахуванням державних та регіональних інтересів. Закладена стратегія розвитку, яка передбачає створення нових та розвиток існуючих місто утворюючих факторів:

розвиток території громадського центру, реконструкція адміністративних будівель;

створення в центрі села парку, та у південно-західній частині;

планується провести очистку ставка і максимально зазеленіть схили балок зі створенням парку і зони відпочинку біля ставків;

виділення територій для спорту, туризму та відпочинку у північно-західній, а також у південно-східній частині села вздовж існуючих ставків;

реконструкція існуючих комунально - складських об'єктів із сучасною логістикою, пов'язаної зі зберіганням сільськогосподарської і промислової продукції, товарів споживчого попиту, будівельних матеріалів та інше;

формування промислових майданчиків з можливістю розміщень підприємств по сільгосппереробці 5 класу небезпеки;

відведення території під підприємства сонячної енергетики;

реконструкція існуючої садибної забудови та виділення нових територій для проектної житлової садибної забудови;

реконструкція існуючих комунально - складських об`єктів із сучасною логістикою, пов'язаної зі зберіганням сільськогосподарської та промислової продукції, товарів споживчого попиту, будівельних матеріалів та інше;

розробка розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»;

удосконалення транспортної мережі.

В проектних рішеннях також передбачено вдосконалення інженерної інфраструктури:

реконструкція інженерних мереж водопостачання, поглиблення водозабірної свердловини до водоносних горизонтів;

будівництво мереж відведення поверхневих стічних вод та комунальної каналізації і реконструкції водопровідних мереж з метою відводу поверхневих вод з території села та заходи щодо захисту від підтоплення населеного пункту;

обов'язкове обладнання житлової садибної забудови індивідуальними спорудами для очищення каналізаційних стоків;

розміщення мереж самопливної та напірної комунальної каналізації по всій територій села;

розміщення каналізаційних насосних станцій та очисних споруд з використанням сучасних технологій,

реконструкція зовнішнього освітлення вулиць із застосуванням енергозберігаючих ліхтарів,

розміщення сучасних споруд механічної та біологічної очистки каналізаційних стоків з розрахунковою продуктивністю 2,05 м3/добу та СЗЗ 150м в південно-східній частині села;

проектом передбачена можливість для закриття двох існуючих кладовищ, та розміщення нового кладовища з дотриманням санітарних вимог у північно-східній частині.

 

3.2. Напрями і параметри територіального розвитку, формування інженерно - транспортної інфраструктури.

Генеральним планом передбачена територіальна зміна меж населеного пункту та збільшення села. За існуючим станом територія села становить 276,90 га, проектом передбачено збільшення території населеного пункту до 592,89 га. При проектуванні села Михайло-Лукашеве було передбачено єдину дорожньо-транспортну мережу поселень і районів, для забезпечення зручних і безпечних зв'язків з усіма функціональними зонами, з іншими поселеннями системи розселення, місцями відпочинку за селом, з улаштуванням зовнішнього транспорту і автомобільними дорогами загальної мережі.

Існуюча вулично-дорожня мережа с. Михайло-Лукашеве поєднує в собі систему вулиць та доріг сельбищної зони, які направлені в бік основних місць прикладання праці, місць відпочинку, тощо.

Мережа вулиць і доріг населеного пункту спроектована у вигляді єдиної системи з урахуванням функціонального призначення окремих вулиць і доріг, інтенсивності транспортного, пішохідного і велосипедного руху, архітектурно-планувальної організації території і характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища.

Проектом передбачено

Оновлення існуючої дорожньо – транспортної мережі, а саме ремонт існуючих вулиць і доріг з твердим покриттям та забезпечення їх твердим покриттям.

 

3.3.Функціонально - планувальна структура населеного пункту.

Територія села Михайло-Лукашеве за функціональним призначенням і характером використання поділяється на сельбищну й виробничу зону, а також присадибні ділянки, включаючи землі фермерських та індивідуальних господарств, майданчики населеного пункту.

До сельбищної території входять житлові території, ділянки установ і підприємств обслуговування, парки, сквери, бульвари, вулиці, проїзди, майданчики для стоянки автомашин, водойми. Розміри присадибних земельних ділянок у сільських населених пунктах установлюються сільською Радою відповідно до чинного Земельного кодексу України.

До виробничих територій входять зони і ділянки підприємств з виробництва й переробки сільськогосподарської продукції, ремонту, технічного обслуговування і зберігання сільськогосподарських машин і автомашин, дільниці комунально-складських та інших об'єктів, дороги, проїзди і майданчики для стоянки автомашин, інші території.

Для забезпечення необхідних функціональних зв'язків місць розселення з місцями прикладення праці й відпочинку, установами культурно-побутового обслуговування, а також для зниження витрат часу на пересування населення було враховано формований відносно стійкий трудовий баланс проживаючих і працюючих у межах основних структурно-планувальних елементів села (планувальних районів, зон).

Генеральним планом передбачено збереження та вдосконалення функціонально-планувальної структури с. Михайло-Лукашеве.

В генеральному плані використовувався високий потенціал можливостей планувальної структури. В розвиток цієї структури передбачаються додаткові території житлової забудови, а також високотехнологічної промисловості, які потрібні селу для повноцінної життєдіяльності та розвитку.

Проект вирішує питання упорядкування планувальної структури села розробленої з урахуванням використання природних умов, існуючої забудови, що склалася, сітки вулиць.

Композиційною віссю села служить його головна вулиця, що є в'їздом до центру села, а також зв’язує центр з житловою зоною.

Громадський центр села сформовано. Об’єкти культурно-побутового обслуговування знаходяться на різних ділянках, переважно в центральній частині населеного пункту. Практично всі об’єкти громадського призначення завдяки компактній планувальній структури села знаходяться в радіусі пішохідної доступності, пішохідні зв'язки в межах громадського центру вимощують бетонною плиткою і ізолюються від проїжджої частини газонами і партерної зеленню. Проектом планується подальший розвиток центру, благоустрій алеї і розміщення закладів спорту, туризму та відпочинку.

Житлова забудова села в основному складається із садибної забудови.

Територія сільського центру упорядковується і озеленяється.

 

3.4. Приселищна територія.

З північної сторони Михайло-Лукашеве межує з селом Нововасилівське. По селу протікає річка Мокра Московка.

Генеральним планом передбачено розвиток населеного пункту у північному та східному напрямку.

 

3.5. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища.

Чисельність населення с. Михайло-Лукашеве станом на 01.01.2015 р. складала 1106 чоловік.

Передбачити всі параметри розвитку села в нових економічних умовах, які проводяться в Україні, практично неможливо, тому, враховуючи територіальні можливості, містобудівну ємність території села в проектних межах, чисельність населення села визначається на основі існуючої та проектної кількості квартир різної структури забудови.

В проектних рішеннях генерального плану передбачено поступове зростання економічного, демографічного, ресурсного та природного потенціалу з врахуванням державних та регіональних інтересів. Закладена стратегія розвитку, яка передбачає створення нових та розвиток існуючих місто утворюючих факторів:

При реконструкції сільських населених пунктів слід передбачати:

поліпшення санітарно-гігієнічних умов життя населення шляхом упорядкування функціонального зонування, яке склалося, виносу сільськогосподарських підприємств у виробничу зону, виносу транзитних автодоріг, заходів щодо захисту від повені, зсувів, підтоплення підґрунтовими водами тощо;

упорядкування і благоустрій мережі вулиць і проїздів при максимально можливому збереженні планувальної структури, яка склалася;

удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних для тривалої експлуатації будинків і споруд, поступової заміни старого житлового фонду;

забезпечення найсприятливіших умов для ведення усіх форм сільськогосподарської діяльності, включаючи оренду, фермерське, особисте підсобне господарство, усіма жителями, у т. ч. і тими, які проживають у безсадибних житлових будинках;

поліпшення культурно-побутового обслуговування і створення громадського центру в результаті будівництва установ і підприємств, яких не вистачає;

підвищення ефективності використання території населеного пункту за рахунок освоєння вільних земель, непридатних для сільськогосподарського використання;

інженерне обладнання, зовнішній благоустрій та озеленення території.

 

3.6. Цільові показники галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення.

Село Михайло-Лукашеве Вільнянського району Запорізької області за функціональним призначенням відноситься до території з пріоритетним розвитком сільського господарства приміського типу (вирощування овочів, птахівництво) для обслуговування туристичних та реакційних зон.

На території сільської ради Михайло-Лукашеве розташовані ТОВ «Зоря» та ЗАОТ «Агротехсервіс».


 

3.7.Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад.

Територія вільна від забудови згідно рішень генерального плану, території, які межують з селом, та мають високий потенціал в використанні, включені в проектні межі села Михайло-Лукашеве. На даний час на присільській території розташовані території сільськогосподарського призначення, а також сільськогосподарські підприємства.

Проектні межі населеного пункту враховують інтереси землекористувачів.

Село Михайло-Лукашеве у містобудівному плані – населений пункт із сформованою внутрішньою функціональною структурою. Генеральним планом села передбачено нові території житлової садибної забудови, яка передбачена на вільних територіях, а також ущільнення існуючої території житлової садибної забудови за рахунок територій між ділянками землекористування і територій покинутого зруйнованого житла.

Проектом передбачено під центр для територіальних громад у східній частині населеного пункту.

Житлова зона формується з існуючих і перспективних житлових територій.

Території нової житлової забудови планується розвивати у північній частині села в існуючих та проектних межах населеного пункту. На розрахунковий етап території нової житлової забудови формуються кварталами садибної забудови.

Існуючі виробничі території залишаються в своїх межах, на існуючій території села.

Для формування та завершення архітектурного ансамблю забудови села проектним рішенням передбачається встановлення малих архітектурних форм, облаштування території, її благоустрій та озеленення.

Благоустрій включає в себе заходи з облаштуванням території для проведення масових громадських заходів, автостоянок, чіткого прокладання проїздів з твердим покриттям і пішохідних доріжок, упорядкування прилеглих територій. Біля будівель громадських центрів та на територіях загального користування встановлюються лави для відпочинку, вази з квітами, урни, світильники паркового типу. Територія перед громадськими будівлями озеленюється та облаштовується.

 

3.8.Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту.

Площа села за існуючим адміністративним поділом складає 276,90 га.

Генеральним планом пропонується збільшення площі населеного пункту до 591 га.

Збільшення території відбувається за рахунок: розвитку населеного пункту в північному і південно-західному, південно-східному напрямку. Розвиток села з північного боку здійснюється за рахунок того, що в межах населеного пункту приєднується територія під проектне житло, приєднується територія з існуючої тракторної бригадою.

Так як Михайло-Лукашеве є центром майбутньої об'єднаної територіальної громади, генеральним планом пропонується на приєднуються територіях розмістити проектне житло а так же майбутній центр з можливістю розміщення на ньому громадських установ об'єднаної територіальної громади.

Розвиток населеного пункту з південно-східної сторони здійснюється за рахунок того, що в межі населеного пункту приєднується територія зі струмком та ставком, яка потрапляє у проектні межі населеного пункту, а також декілька ділянок по її берегам, які у подальшому будуть слугувати як території для відпочинку, спорту та туризму. Із південно-західної сторони також приєднується територія у яку потрапляє частина річки Мокра Московка.

Проектом встановлюється по берегам річки, струмка та ставка, прибережна захисна смуга, з метою охорони водного об'єкту від забруднення і засмічення та збереження його водності.

Згідно водного кодексу України ст.88, струмок та річка Мокра Московка вважаються малими, прибережна захисна смуга встановлюється по її берегах уздовж урізу води (у меженний період) шириною 25метрів (у деяких місцях крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється і становить 50м), по берегу ставка 50 м, оскільки площа його складає більше 3 гад. Землі які входять у прибережну захисну смугу перебувають у державній та комунальній власності та можуть надаватися в користування лише для цілей, визначених Водним кодексом України.

 

3.9.Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.

Перспективна планувальна структура села композиційно підпорядковане планувальній структурі, що склалася, а також розташуванню територій під нову сельбищну, виробничу та комунально-складську забудову.

Території нової житлової забудови плануються на проектованих територіях на півночі та півдні села в проектних межах.

Сельбищна зона складається з територій об’єктів культурно-побутового призначення та територій житлової забудови.

Формування громадського центру в селі завершено. Громадські центри житлових кварталів проектом не передбачаються.

Житлова забудова села складається переважно із садибної забудови.

Виробнича зона включає в себе не тільки об’єкти виробництва, а також об’єкти комунально-складського і комерційного призначення.

Об’єкти первинного рівня обслуговування розміщуються серед кварталів існуючої житлової забудови, а також передбачається розміщення об’єктів культурно-побутового обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності, фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд у складі території.

У селі транспортні та пішохідні дороги мають зручні зв’язки з існуючою забудовою.

Генеральним планом пропонується:

- переважним видом забудови прийняти садибну, з ділянками 0,25 га.

- передбачити централізоване водопостачання для всієї забудови населеного пункту;

- передбачити централізовану каналізацію для всієї забудови населеного пункту;

- визначено місце розміщення КНС;

- для прокладання магістральних сільських комунікацій зарезервувати комунікаційні коридори;

- закрити існуючі кладовища, які порушують санітарно захисні норми;

- розміщення нового кладовища;

- виділити зелені і паркові зони;

 

3.10.Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння, у тому числі:

- проблемні території та умови їх реабілітації;

- території пріоритетного розвитку та умови їх освоєння.

Проблемні території:

Територія двох діючих кладовищ. С3З кладовищ 300м, які накривають житлову забудову, що порушує санітарні норми.

Генпланом на розрахунковий період передбачено закриття кладовищ зі зменшенням С3З до 100 м через 20 років після останнього захоронення. Першочерговим заходом для скорішого вирішення питання проектом передбачено виділення території для нового кладовища в південно-східній частині села в існуючих межах. А також у санітарно-захисній зоні від кладовищ висадити озеленення спеціального призначення.

Територія вздовж берега річки та ставків.

Територія вздовж річки піддається підтопленню. Для попередження підтоплення існуючої території вздовж річки проектом передбачені заходи:

- щорічно проводити очищення дна від мулу і водоплавних водоростей;

- висаджувати вздовж берегів зелені масиви, що зміцнить їх від розмивання і створить сприятливий мікроклімат;

- в зоні парку необхідно передбачити ущільнення дна піскуванням;

- періодично поглиблювати річку і ставки.

З метою охорони водного об'єкту від забруднення і засмічення та збереження його водності вздовж річки Мокра Московка, та струмка із ставком у південно-східній стороні населеного пункту, виділяються земельні ділянки під прибережну захисну смугу, оскільки річка вважається малою річкою, то прибережна захисна смуга встановлюється по її берегах уздовж урізу води (у меженний період) шириною 25 метрів (на деяких ділянках прибережна захисна смуга збільшується до 50 метрів), навколо струмка 25м та ставка 50м.

Територія АЗС, яка розташована у центрі с. Михайло-Лукашеве на перехресті вулиць Космічна та Перемоги.

Відстань від автозаправочних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м.

Санітарно-захисна зона від АЗС не відповідає санітарним нормам і накриває житлові будинки, проектом пропонується побудувати проти вибухові бар'єри між баками зберігання з бензином і газом та розташованими поруч житловими будинками.

 

Території пріоритетного розвитку:

Території житлової забудови існуючі і проектні.

Територія комунально-складських підприємств сучасної логістики.

Розвиток зелених і паркових зон, а також територій із закладами спорту, туризму та відпочинку.

Виділення території під сонячну енергетику.

Освоєння та реабілітація перспективних територій проводиться згідно з чинним законодавством. Особливо увага приділяється межі зон охорони пам'яток культурної спадщини земельні ділянки що містять пам'ятку місцевого та національного значення.

Вигідне географічне положення та наявність зручних транспортних зв’язків визначає інвестиційну привабливість території села, а аналіз інвестиційних пропозицій свідчить про бажання освоєння цих територій. Сукупність позитивних факторів створює умови для успішного розвитку території, покращення умов проживання та створення робочих місць.

 

3.11.Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.

Громадський центр сільського населеного пункту є його основним структурним елементом, до якого входять головні установи управління і культурно-побутового обслуговування, а також площа для проведення масових громадських заходів. Громадський центр села на даний час сформовано. Окремі заклади громадського обслуговування розташовані компактно на території села.

Площа громадського центру (без урахування парку і площинних спортивних установ) визначається з розрахунку 8-12 кв.м на одного жителя (великі показники - для малих сіл).

Територію громадського центру треба зонувати за функціональним призначенням установ і підприємств, які розміщуються на його території.

Громадський центр села сформовано. Об’єкти культурно-побутового обслуговування знаходяться на різних ділянках, переважно в центральній частині населеного пункту – це Михайло-Лукашівська сільська рада, дитячий садок, ЗОШ I – III ступенів, стадіон, пошта, фельдшерсько - акушерський пункт, парк та інші об’єкти, які впливають на сталий розвиток села. Практично всі об’єкти громадського призначення завдяки компактній планувальній структури села знаходяться в радіусі пішохідної доступності. Пішохідні зв'язки в межах громадського центру вимощують бетонною плиткою і ізолюються від проїжджої частини газонами і партерної зеленню.

Так як Михайло-Лукашеве є центром майбутньої об'єднаної територіальної громади, генеральним планом пропонується на приєднуються територіях розмістити проектне житло а так же майбутній центр з можливістю розміщення на ньому громадських установ об'єднаної територіальної громади.

 

 

 

3.12.Обсяги житлового будівництва.

Генеральним планом передбачено пріоритетний вид житлової забудови - садибна житлова забудова. Об`єми нового будівництва на розрахунковий період складає 31,79 тис. м2 житла. Житлова забезпеченість на одну особу складе 33,85 м2.

 

3.13.Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.

Пункти зупинок автобуса запроектовані по типу "відкритої кишені".

При проектуванні села Михайло-Лукашеве було передбачено єдину дорожньо-транспортну мережу поселень і районів, які тяжіють до нього, для забезпечення зручних і безпечних зв'язків з усіма функціональними зонами, з іншими поселеннями системи розселення, місцями відпочинку за межами села, з улаштуванням зовнішнього транспорту і автомобільними дорогами загальної мережі. Проектні рішення базуються на діючих нормативах ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5-2001.

Мережа вулиць і доріг населеного пункту спроектована у вигляді єдиної системи з урахуванням функціонального призначення окремих вулиць і доріг, інтенсивності транспортного, пішохідного і велосипедного руху, архітектурно-планувальної організації території і характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища.

Основні параметри плану, поперечного і поздовжнього профілю вулиць прийнято відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Для садибної забудови власний автотранспорт розміщується безпосередньо на садибній ділянці за рахунок будівництва як окремих гаражів так і вбудовано-прибудованих. Розміщення гаражів передбачити переважно по лінії забудови або в глибині ділянки. В житловій забудові зберігання легкових автомобілів має здійснюватись в окремо розташованих гаражах найпростіших типів, а також на відкритих автостоянках, розміщених на непридатних під іншу забудову ділянках.

 

Проектні заходи розвитку транспортної інфраструктури на I етап ( 7 років ) плануються наступні заходи по напрямкам:

1.Вулично - дорожня мережа.

- удосконалення існуючого покриття відповідно категорії вулиць доріг в існуючих та проектних межах села;

- реконструкція існуючих вулиць та доріг із заміною існуючого асфальтового покриття, яке знаходиться в незадовільному стані та улаштування нового асфальтобетонного на ґрунтових та щебеневих дорогах.

2. Мережа пасажирського транспорту.

На теперішні час в селі Михайло-Лукашеве існує міжміський громадський транспорт.

Для забезпечення доступності населення до місць прикладання праці, сезонного відпочинку провести коригування напрямків та дальність громадських перевезень в планувальних межах села, а також міжміського транспорту.

 

3.14.Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих вод.

Згідно схеми інженерно-геологічних та техногенних умов Запорізької області в Україні с. Михайло-Лукашеве відноситься до території І – категорії складності інженерно-геологічних будівельних умов освоєння, відповідно до вимог ДБН А.2.1-1-2008 «Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва»

Проектні рішення

Інженерна підготовка та захист території здійснюється з метою підготовки будівництва об’єктів культурно-побутового призначення, громадського обслуговування населення, житлової, комунальної забудови, вулиць, доріг, споруд, малих архітектурних форм, тощо.

Передбачається реконструкція та поліпшення стану існуючих доріг із заміною щебеневих та ґрунтових покриттів. Нові проектні вулиці передбачаються з асфальтобетонного покриття.

До складу заходів з інженерної підготовки території у відповідності з природними умовами, на ділянках запланованої і перспективної забудови (в ув’язці з існуючою) необхідно влаштовувати вертикальне планування з метою ліквідації безстічних ділянок та забезпечення нормативних, стосовно водовідведення, ухилів. Відведення поверхневих вод з територій кварталів індивідуальної забудови пропонується відкритою водовідливною мережею з влаштуванням труб в місцях пересіченнях з вулицями та проїздами. Першочерговими заходами для захисту від підтоплення рекомендується упорядкування та підтримання в належному стані існуючого поверхневого водовідводу.

Комплекс додаткових заходів для захисту від підтоплення включає:

- підбір спеціальних фундаментів для споруд;

- додаткову гідроізоляцію підземних частин будинків і споруд;

-для вибору конкретних конструктивних заходів під кожний об’єкт будівництва або реконструкції необхідно попередньо виконувати індивідуальні інженерно-геологічні вишукування;

- влаштування пристінних дренажів;

- захист від підтоплення шляхом упорядкування та підтримки в належному стані існуючого поверхового водовідводу;

- організація відводу поверхневих вод з території відкритою системою каналів та закритою дощовою каналізацією. Скидання стоків через очисні відстійники в яри та поди.

 

3.15. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.

Високий рівень ґрунтових вод, що обумовлений виходом щільних водонапірних шарів на поверхню рельєфу створює несприятливі умови. Для усунення негативного впливу ґрунтових вод на забудову проектом передбачена система дренажів, підключення до мережі споруд зливової (дощової) каналізації.

Заходи з охорони атмосферного повітря від забруднення та захисту від шуму передбачають:

озеленення санітарно-захисних смуг у відповідності до вимог ДСП 173-96;

подальше озеленення села для покращення мікрокліматичних умов та комфортності проживання населення:

посилення нагляду та контролю за дотриманням якості води з зонах водозабору;

створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів;

розробка проектів прибережних захисних смуг;

запобігання скиду неочищених господарсько-побутових стічних вод і збільшення ефективності їх очищення;

організацію каналізування дощових стоків з подальшим їх очищенням на спорудах очищення дощових стоків;

розміщення високотехнологічних виробництв з мінімальним впливом на навколишнє середовище.

Заходи з санітарного очищення села.

Аналіз об’ємів захоронення комунальних змішаних ТПВ показує, що вони щорічно зростають: На даний час сміття з населеного пункту вивозяться на існуючий полігон за межами населеного пункту у Вільнянському районі.

Щорічний обсяг утворених твердих побутових відходів с. Михайло-Лукашеве на розрахунковий період складає до 3,32 тис.т.

Пропозиції з санітарного очищення с. Михайло-Лукашеве передбачають:

розробка «Схеми санітарного очищення та прибирання території с. Михайло-Лукашеве» та втілення рекомендацій, визначених у вищезазначеній Схемі;

зменшення кількості твердих побутових відходів, що захороняється на полігоні шляхом впровадження роздільного збору сміття та розширення мережі пунктів прийому вторинної сировини;

оновлення контейнерного господарства з влаштуванням укрупнених контейнерних майданчиків згідно вимог санітарно-гігієнічних нормативів; оновлення парку сміттєвозів з врахуванням схеми роздільного збору сміття.

Першочергові заходи з охорони навколишнього середовища:

завершення будівництва очисних споруд

Виконати проекти організації СЗЗ комунальних та сільськогосподарських підприємств (п.5.14 ДСП 173-96);

виконати проекти організації зон санітарної охорони водозаборів.

 

3.16. Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення.

На території та за сучасними межами с. Михайло-Луашеве Вільнянського району знаходяться пам’ятки культурної спадщини місцевого значення, взяті на облік відповідно до Закону Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури”:

Пам’ятки археології:

Курган могильник з 2 курганів, охоронний номер № 1415, с. Михайло-Лукашеве, Михайло-Лукашівська с/р, за 2,0 км на північний схід від північно-східної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 22.12.1982 № 580.

Курганний могильник з 4 курганів, охоронний № 4253, с. Михайло-Лукашеве, Михайло-Лукашівська с/р, за 0,5 км на південний схід від південно-східної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 13.02.1997 № 67.

Курганний могильник з 5 курганів, охоронний № 4254, с. Михайло-Лукашеве, Михайло-Лукашівська с/р, за 2,1 км на північний схід від північно-східної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 13.02.1997 № 67.

Для курганного могильника охоронний № 1415 рішенням виконкому Вільнянської районної ради депутатів трудящих № 417 від 24.12.1974 р. встановлена охоронна зона 10м навколо кургану. Для курганних могильників охоронний № 4253, 4254 розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації № 67 від 13.02 1997 р. встановлена охоронна зона 5 м від підніжжя кургану.

Пам’ятки історії:

Братська могила радянських воїнів і пам’ятник воїнам-односельчанам, охоронний № 259, с. Михайло-Лукашеве, Михайло-Луашівська с/р, вул. Миру 7. Взята на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради депутатів трудящих від 10.02.1971 № 55. Рішенням виконкому Вільнянської районної ради народних депутатів № 227 від 11.07.1985р. затверджені розміри та межі охоронних зон: для братської могили радянських воїнів; північ, захід 20м – парк, південь 20м – дорога, схід 20м – будинок; для пам'ятника воїнам-односельцям – південь, схід 20м – парк північ 20м – дорога, захід 20м – будинок.

Поблизу с. Михайло-Лукашеве Вільнянського району та за його сучасними межами розташовані об’єкти археології, виявлені за результатами інвентаризації 2010р., які потребують взяття на державний облік:

Курганний могильник з 2 курганів, с. Михайло-Лукашеве, Михайло-Лукашівська с/р, за 2,47 км на південний захід від південної околиці села.

Курган, с. Михайло-Лукашеве, Михайло-Лукашівська с/р, за 3,39 км на південний захід від південної околиці села.

У зв’язку з розширенням меж населеного пункту, доречно відмітити, що за 1,4 км на північ від с. Михайло-Лукашеве Вільнянського району розташована пам’ятка археології – курганний могильник «Бариня» («Могила Царева») з 9 курганів, охоронний № 1416, с. Нововасилівське, Михайло-Лукашевська с/р, за 0,6-1.5 км на північний схід від північної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів № 580 від 22.12.1982.

В центрі села Михайло-Лукашеве знаходиться братська могила радянських воїнів і пам’ятник загиблим односельцям розташовані по вул. Миру 7.

Крім того, у с. Михайло-Лукашеве розташовані 4 об’єкти культурної спадщини архітектури (кінця XIX ст.- початку XX ст.):

Земська лікарня, межа XIX ст.- XX ст.;

Лікарняний корпус земської лікарні;

Каплиця земської лікарні;

Земська школа.

Згідно з ст. 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам’ятки археології, землі, на яких вони розташовані, є державною власністю.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про охорону культурної спадщини» землі, на яких розташовані пам’ятки, належать до державних земельних кадастрів, планів землекористування, проектів землеустрою, іншої проектно-планувальної та містобудівної документації.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини», будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовника зазначених робіт. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» усі пам’яткі археології можуть перебувати виключно в державній власності.

 

3.17. Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб.

Ділянки під майбутню житлову забудову чітко інтегруються в планувальну структуру села та розташовуються у північній частині.

Висотність забудови не повинна перевищувати 4 поверхів. Преважним видом забудови повинна бути садибна, з ділянками площею до 0,25 га, в тому числі блоковану.

У разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок перебудови старих або будівництва нових об’єктів, необхідно передбачати заходи щодо розміщення об’єктів в межах земельної ділянки згідно зонуванню території.

Ділянки під капітальну забудову повинні мати відмітки не менше ніж 2,5 м від рівня ґрунтових вод, ділянки під площинні спортивні споруди, парки, сквери – не менше 1,0 м.

 

3.18.Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів територій.

У складі Генерального плану розробляється і План зонування населеного пункту.

 

3.19.Розрахункові показники та заходи щодо розвитку:

3.19.1. Житлового будівництва.

Проектним рішенням нове житлове будівництво передбачається здійснювати відповідно до структури житлової забудови.

Загальна кількість нового житла на розрахунковий етап (20років) складає:

В садибній житловій забудові – 769 будинки.

 

3.19.2.Системи громадських центрів.

Громадський центр сільського населеного пункту є його основним структурним елементом, до якого входять головні установи управління і культурно-побутового обслуговування, а також площа для проведення масових громадських заходів. Головний громадський центр села на даний час сформовано, генеральним планом пропонується вдосконалення його території, шляхом створення в центрі села парку, із включенням в його територію існуючих ставків. Окремі заклади громадського обслуговування розташовані компактно на території села.

 

3.19.3.Соціальна інфраструктура державної та комунальної власності (об’єктів освіти, медичного забезпечення, культури та спорту, а також місць поховань, пожежних депо тощо), які забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами або встановленими цільовими показниками з урахуванням особливостей населеного пункту.

 

Розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування населення на розрахунковий строк

 

№ пп

Назва установ та підпрємств обслуговування

Одиниці виміру

Нормативні поканики

Існуючий стан

Розрахунковий період (2030р)

Норма на 1 тис.осіб населення

Всього по нормі

Наявність на 2015р.

Всього необхідно по нормі

Додатково до норми

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дитячі дошкільні заклади

(дитячий садок "Берізка")

місць

48 (85% дітей дошкільного віку)

51

60

72

12

2

Загальноосвітні школи I - III ступенів (з урахуванням дітей шкільного віку

місць

132 (100% дітей до 15 років)

132

400

203

-197

3

Фельдшерсько-акушерські пункти (для сільських населених пунктів), всього

Відвідувачів/

зміну

24

24

1

1

0

4

Аптека

Об’єкт

0,143

0,18

1

1

0

5

Фізкультурно-спортивні споруди

га

0,7-0,9

0,77-0,99

0

1,49

1,49

6

Будинок культури

Місць відвідування

300

332

0

498

498

7

Відділення зв’язку

Об’єкт

0,16

0,16

1

1

0

8

Пожежне депо

Об’єкт

Пожежна машина

 

1

2 на 1-7 тис. осіб

1

0

1

1

9

Кладовище

га

0,24

0,24

0,53 (що закриваються)

0,38

0,38

Примітка: Наведені показники підлягають уточненню.

Проектні пропозиції:

- не зважаючи на зростання численності населення потреби у будівництві дитячих дошкільних закладів немає;

-не зважаючи на зростання численності населення потреби у будівництві дитячих шкільних закладів немає;

- передбачити розташування протипожежного посту в центрі села;

Для розвитку села потрібно залучення державних та приватних інвестицій, що буде сприяти подальшому розвитку промислової бази та господарського комплексу, як наслідок збільшення зайнятості населення у цих сферах.

Сільські кладовища.

На території села розташовані два кладовища.

Об'єкти та місця утилізації побутових відходів.

Місцем утилізації побутових відходів являється полігон ТПВ який знаходиться за територією населеного пункту.

Перспективні заходи структурної перебудови санітарної очистки села передбачають поступовий перехід до промислової переробки ресурсно-цінних відходів, отриманих на базі організації роздільного збору ТПВ.

Пожежне депо.

На даний час село Михайло-Лукашеве не забезпечене протипожежною безпекою. Проектом передбачається розташування пожежного депо на 2 пости у західній частині села в межах комунально-складської зони.


 

3.19.4.Озеленених територій загального користування, ландшафтно-рекреаційних територій населеного пункту.

Генеральним планом озеленені території за функціональною містобудівною ознакою поділяються на озеленені території загального користування, озеленені території спеціального призначення.

Озеленені території загального користування

Згідно з містобудівними нормативами для чисельності населення у 1106 особи при нормі 10 м²/особу (кліматична зона ІІІ-Б1) площа озеленених територій повинна становити 1,106 га. Площа озеленених територій загального користування у селі складає 21,77 га.

У зв’язку з перспективним розвитком села генеральним планом передбачено впорядкування існуючих зелених насаджень загального користування, а також збільшення площі зелених насаджень, що покращить санітарно-гігієнічні умови проживання і відпочинку мешканців села, передбачається збільшення території озеленень загального користування до 109,8 га і формуванням території зелених зон спецпризначення площі 87,89 га.

Озеленені території спеціального призначення

Зелені насадження спеціального призначення висаджуються в прибережних захисних смугах та в санітарно-захисних зонах від виробничих територій, на території виробничих підприємств, вздовж ЛЕП високої напруги, на вулицях.

На момент розроблення документації зелені насадження існують на житлових вулицях і бульварах села. Пропонується організувати та озеленити де можливо санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих підприємств, ЛЕП, автодороги.

Наявність території для облаштування перелічених об’єктів робить можливим широке застосування прийомів ландшафтної архітектури і дизайну, великого асортименту дерев, кущів, квітів, газонних трав, притаманних для степу, що забезпечать належне рекреаційне використання територій. Передбачається формування території озеленень спец - призначення.

 

3.19.5. Вулично-дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, визначення загальної її щільності та для кожної категорії магістральних вулиць окремо, будівництво транспортних розв’язок, організації системи міського та зовнішнього транспорту.

Проектні заходи щодо розвитку транспортної інфраструктури с. Михайло-Лукашеве намічені виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової, та промислової забудови села. Прийнято до уваги поточні плани будівництва, діючі програми розвитку тощо.

Проектні рішення базуються на діючих нормативах ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5-2001.

Вулично-дорожня мережа

Пропозиції Генерального плану щодо розвитку вулично-дорожньої мережі пов’язані з майбутнім розташуванням нової житлової, промислової забудови, а також з необхідністю проведення реконструктивних заходів для покращення швидкості та безпеки руху транспорту та пішоходів.

Для формування територій нової житлової забудови, промислових підприємств пропонується прокласти нові ділянки житлових вулиць.

Класифікацію вулично-дорожньої мережі наведено на кресленні «Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту», М 1:5 000.

Вантажний транспорт.

Розрахунок парку вантажних автомобілів прийнято – 29 авт. на 1000 мешканців. Згідно цього показника, загальна кількість вантажних автомобілів на розрахунковий період становитиме 26 автомобілів. Зберігання та обслуговування вантажного транспорту виконуватиметься на території існуючих автотранспортних та проектних промпідприємствах. У випадку необхідності нове АТП може бути розміщене у промислово-комунальній зоні.

Зовнішній транспорт.

Генеральним планом передбачено реконструкція зупинок зовнішнього транспорту в районі громадського центру.

Основними заходами щодо розвитку пасажирських перевезень на зовнішніх напрямках є:

- Покращення рівня обслуговування пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах за рахунок впровадження сучасних інформаційних технологій;

- Оновлення та збільшення кількості рухомого складу.

 

3.19.6.Інженерної інфраструктури за видами.

3.19.6.1Водопостачання.

1.Існуючий стан

Існує часткове централізоване питне водопостачання.

Джерелом водопостачання слугують 3 водозабірні свердловини. Існуючий водопровід на даний час проведений по всьому селу.

2.Проектні рішення

Потребу у воді і об'єм стічних вод на виробничі потреби промислових і сільськогосподарських підприємств, а також на протипожежні потреби визначаємо за чинними нормативними документами. Потребу на господарсько-питні потреби і користування душами на промислових підприємствах - за нормами проектування внутрішнього водопроводу і каналізації будинків.

Для зрошування сільських зелених насаджень, поливання і миття удосконалених покриттів, як правило, передбачаємо влаштування спеціальних поливальних водопроводів з використанням, як джерела водопостачання місцевих водотоків, водойм, ґрунтових вод або доочищених сільських стічних вод. При цьому проектування поливальних водопроводів здійснюємо за методикою проектування зрошувальних систем, визначаючи потребу у воді і розрахункові витрати залежно від кліматичних умов, умов вирощування і вимог, що пред'являються до декоративних якостей насаджень, на різних територіях села, глибини активного (де знаходиться коріння) шару ґрунту, агрогідрологічних властивостей ґрунту та інших місцевих умов.

Водозабори із поверхневих джерел господарсько-питних водопроводів розміщуємо вище випусків стічних вод, населеного пункту.

Місця випуску стічних вод проектуємо розміщеними нижче за течією річки від межі населеного пункту і усіх місць його водокористування з урахуванням можливості зворотної течії.

Джерелом водопостачання на проектний період зберігається водозабір з артезіанських свердловин.. Вода подається із свердловин до мережі існуючого водопроводу та у подальшому буде розподілятися і на проектну мережу.

Дебіти свердловин різні і коливаються в межах 420 м3/добу

Водонапірні резервуари 3 башти Рожновського

Розміщуються в південній, центральній та північній частині села.

Ємність резервуарів згідно наданих даних становить 2х 70 м3. На проектний період ємність резервуарів залишається по існуючому стану.

Прийнята схема водопостачання села.

Для населеного пункту рекомендується об’єднана система господарсько-питного і протипожежного водопроводу низького тиску з пожежогасінням з пожежних гідрантів за допомогою спецавтотранспорту МНС. Вода із резервуарного господарства подається в кільцеву мережу, звідки по між квартальних водопроводах до споживачів. Перед подачею води в резервуари вона хлорується.

Водопровідна мережа

Водопровідна мережа намічається кільцевою за винятком деяких тупиків, де кільцювання нерентабельне. На мережі проектуються колодязі з засувками для відключення окремих ділянок мережі і для установки пожежних гідрантів.

Пожежні гідранти підземного типу розміщуються вздовж вулиць на відстані 100 - 120 п.м. одне від одного.

Водопровідна мережа проектується із полімерних труб, що прокладаються на глибині 1,2-1,8 м від поверхні землі до низу труб.

Гідравлічний розрахунок мереж водопостачання буде виконано на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

Розрахунок водопостачання та водовідведення

 

 Одиниця виміру

 Існуючий стан

 Етап 20 р.

Водопостачання

 

 

 

 Сумарний відпуск води

Тис.м3/добу

2,21

3,73

Потужність головних споруд водопроводу

Тис.м3/добу

2,5

3,5

Каналізація

 

 

 

Загальне надходження стічних вод

Тис.м3/добу

2,21

3,73

Сумарна потужність очисних споруд

Тис.м3/добу

3,11

4,16

Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригуванні) галузевих схем водопостачання та водовідведення.

В с. Михайло-Лукашеве планується об'єднана система питного - виробничого та протипожежного водопроводів. Пожежогасіння вестиметься із існуючого господарчо - питного трубопроводу зі збільшенням тиску в мережі.

Проектом планується. Витрати води на пожежогасіння складаються із витрат на внутрішнє і зовнішнє пожежогасіння:

- Зовнішнє пожежогасіння:

Q = 2 пожежі *15л/с = 30л/с = 108 м3/год

Q = 108м3/год * 3год. = 324м3

- Внутрішнє пожежогасіння:

Q = 2струм. *5л/с = 10л/с = 36 м3/год

Q = 36м3/год * 3год. = 108м3

Загальний обсяг води на пожежогасіння:

324 + 108 = 432м3

 

3.19.6.2.Водовідведення

Існуючий стан.

На даний час село Михайло-Лукашеве має централізовану систему водовідведення.

Планові роботи по каналізаційному господарству села на період 7 років:

У зв’язку з тим, що очисні споруди у с. Михайло-Лукашеве відсутні. Після очищення стічних вод рекомендовано їх використання для зрошення або повторного водопостачання промислових підприємств.

Будівництво каналізаційної мережі у селі Михайло-Лукашеве;.

Будівництво сучасних споруд механічної та біологічної очистки каналізаційних стоків з розрахунковою продуктивністю 2,05 м3/добу із СЗЗ 150м та підключення до них каналізаційної мережі.

Очисні споруди каналізації с.Михайло-Лукашеве запроектовані згідно вимогам СНіП 2.04.03-85 «Каналізація: зовнішні мережі і споруди».

Проектна каналізаційна система представлена: частково самоплинна, частково напірна. Каналізаційна насосна станція знаходиться у найнижчій частині с. Михайло-Лукашеве, а саме по вулиці Дальня, до неї самоплином стікають усі стоки з північної частини села, звідки вже напором подаються на очисні споруди площа яких складає 0,3 га. Очисні споруди знаходяться у південно-східній частині населеного пункту нижче за течією річки.

Згідно розрахунків сумарна продуктивність споруд складає 2,05 тис. м3 на добу.

Розміри санітарно-захисних зон від каналізаційних очисних споруд і насосних станцій до межі житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд, продовольчих складів, підприємств харчової промисловості (з урахуванням їхнього перспективного розширення) прийняті згідно з таблицею 30 СНиП 2.04.03-85, і складають від насосної станції 20м, від очисних споруд 150м.

Очисні споруди каналізації це проммайданчик, який очищає стічні води після села, залишкові забруднення з очищених стічних водах при скиданні у водойму не перевищують гранично-допустимі концентрації (ГДК).

Технології очищення стічних вод залежать від складу забруднень. Після села на очисні споруди надходять побутові (господарсько-фекальні) і промислові стоки, тому застосовують наступні види (рівні) очищення стічних вод:

1) Механічна очистка. За допомогою решіток, пісковловлювачів і первинних відстійників стічні води очищаються приблизно на 30%.

2) Біологічна очистка. Це основна технологія очищення каналізаційних стоків. Для великих міст найчастіше застосовують аеротенки проточні споруди, де стічні води аеруються вдувом повітря від компресорних станцій. Сюди ж подають активний мул - суміш мікроорганізмів і найпростіших тварин типу амеб, інфузорій, рачків, равликів, які в присутності кисню повітря інтенсивно очищають стічні води, окислюючи органічні забруднення (аеробний процес). Окислені органічні забруднення потім випадають в осад на вторинних відстійниках. Після споруд біологічної очищення стічні води очищаються приблизно на 95%, тобто залишкових забруднень залишається біля 5% (бактеріальні забруднення).

3) Споруди знезараження стічних вод. Застосовують хлорування. Очищення вважається виконаним на 100%

Навколо очисних споруд формується санітарно-захисна зона 150 м, у якій проектом передбачено висадка озеленення спеціального призначення.

 

3.19.6.3. Теплопостачання.

Існуючий стан.

На даний час мережа теплопостачання в селі Михайло-Лукашеве відсутня. Об’єкти соціально культурної сфери мають індивідуальне теплогенеруюче обладнання. Житлові будинки садибної забудови опалюються печами і конвекторами на твердому паливі.

Проектні рішення

Проектом не планується будівництво тепломережі.

 

3.19.6.4. Газопостачання.

Існуючий стан

Село забезпечене централізованим газопостачанням.

Проектні рішення

Проектом не передбачається прокладання газопроводу високого тиску на території села.

 

3.19.6.5.Електропостачання

100% населення забезпечено електропостачанням, вуличне освітлення у селі можна оцінити як забезпечене на 60%. Сучасний стан об’єктів вуличного освітлення не відповідає вимогам часу та потребам мешканців села. У системах освітлення використовуються застарілі типи світлових приладів, що призводить до перевитрат електроенергії або зовсім відсутні. Назріла нагальна потреба у встановленні сучасних світильників та електроламп.

Електрифікація та телекомунікація в доброму стані.

Існуючий стан

На даний час покриття електричних навантажень виконується від Стахівської підстанції Вільнянського району Запорізької області 35кВх10кВ. Розподіл електроенергії від підстанції виконується по повітряній мережі напругою 10кВ напругою 10/0,4кВ. Існуюча розподільча енергомережа напругою 380/220 В виконана в повітряному і кабельному наповненні.

 

Сумарне споживання електроенергії

млн.кВт/ год./рік

1,11

Потужність джерел покриття електронавантажень

Тис. кВт

4,66

 

Проектні рішення

У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок передбаченого в генеральному плані нового будівництва житлових будинків, забезпечення більшої комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення енергоозброєності житла, а також розширення мережі культурно-побутового та господарського обслуговування населення, збільшиться споживання електроенергії.

Електропостачання запроектованих споживачів передбачається по ІІІ категорії з надійності електропостачання.

Враховуючи існуючу ситуацію в системі електропостачання села, за даними ВАТ «Запоріжжяобленерго» та розрахунками проектного навантаження, пропонується:

електропостачання існуючих споживачів села буде виконуватись по існуючим мережам;

впродовж всього проектного періоду при необхідності треба проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології;

підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому проектуванні, згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.

Всі наведені у розділі параметри електричних споруд мають уточнюватись на подальших стадіях проектування.

 

Розрахункова потужність на нове будівництво (кВт).

Назва показника

Одиниця виміру

На етап

7 років

На етап

20 років

Сумарне споживання

електроенергії

млн. кВт х год./рік

1,52

1,87

Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригуванні) галузевих схем електропостачання.

 

3.19.6.6. Мережі зв’язку, радіомовлення, телебачення

Послуги зв’язку надаються поштовим відділенням, підпорядкованим Запорізької дирекції УДППЗ «Укрпошта», та вузлом зв’язку підпорядкованим Запорізькій філії ПАТ «Укртелеком». Інформація щодо кількості абонентів, які користуються мережею „Інтернет” та телефонною мережею є комерційною та не може розповсюджуватися, проте безпровідна мережа також доступна на території сільської ради.

Доступні послуги мобільного зв’язку операторів «Київстар», «МТС».

 

3.19.7. Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин.

На даний час сміття з села Михайло-Лукашеве вивозиться за межі населеного пункту.

Існуюча схема санітарної очистки с. Михайло-Лукашеве включає збір, вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Роздільний збір сміття у с. Михайло-Лукашеве відсутній, збирання вторинної сировини не проводиться у зв’язку з відсутністю ринку збуту та малих обсягів.

До основних проблем санітарної очистки території відносяться:

відсутність ефективної схеми роздільного збору сміття для вилучення сировинно-цінних матеріалів (паперу, скла, металу тощо) та сортувальної лінії ТПВ;

відсутність пунктів прийому вторинної сировини;

застарілість контейнерного господарства та парку сміттєвозів;

відсутність станцій переробки побутового сміття сучасними методами;

не вирішено питання збору та захоронення ремонтних (будівельних) відходів.

 

3.19.8. Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території.

Інженерна підготовка та захист території здійснюється з метою підготовки будівництва об’єктів культурно-побутового призначення, громадського обслуговування населення, житлової, комунальної забудови, вулиць, доріг, споруд, малих архітектурних форм, тощо.

Передбачається реконструкція та поліпшення стану існуючих доріг з заміною щебеневих та ґрунтових покриттів. Нові проектні вулиці передбачаються з асфальтобетонного покриття.

До складу заходів з інженерної підготовки території у відповідності з природними умовами, на ділянках запланованої і перспективної забудови (в ув’язці з існуючою) необхідно влаштовувати вертикальне планування з метою ліквідації безстічних ділянок та забезпечення нормативних, стосовно водовідведення, ухилів. Відведення поверхневих вод з територій кварталів індивідуальної забудови пропонується закритою водовідливною мережею з влаштуванням труб в місцях пересічення їх з вулицями та проїздами.

Першочерговими заходами для захисту від підтоплення рекомендується упорядкування та підтримання в належному стані існуючого поверхневого водовідводу. Комплекс додаткових заходів для захисту від підтоплення включає:

підбір спеціальних фундаментів для споруд;

додаткову гідроізоляцію підземних частин будинків і споруд;

для вибору конкретних конструктивних заходів під кожний об’єкт будівництва або реконструкції необхідно попередньо виконувати індивідуальні інженерно-геологічні вишукування;

влаштування пристінних дренажів;

захист від підтоплення шляхом упорядкування та підтримки в належному стані існуючого поверхового водовідводу;

організація відводу поверхневих вод з території відкритою системою каналів та закритою дощовою каналізацією. Скидання стоків через очисні відстійники в яри та поди.

Існуючий стан Дощової каналізації

Відведення поверхневих вод з сільської території здійснюється способом відведення води з похилів існуючих дорожніх полотен, вздовж основних вулиць.

Проектні рішення

На розрахунковий етап передбачається розміщення мережі дощової каналізації, яка передбачає розташування цієї мережі на понижених ділянках території, де під час опадів спостерігається накопичення дощових вод.

Рельєф дозволяє створення єдиної системи відведення поверхневих стоків, тому проектом передбачено влаштування одного басейну системи дощової каналізації з влаштуванням локальних очисних споруд. Система складається з головних та магістральних колекторів, до яких передбачено підключення внутрішньо квартальних колекторів.

На територіях промислових, комунально-складських зон, автостоянок, гаражів, ринків, смітників і інших джерел забруднення необхідно створити локальні відомчі системи водовідведення й очищення поверхневих і дощових вод різного ступеня складності в залежності від особливостей функціонального використання територій і водозбірної площі з максимальною можливістю оборотного використання очищених дощових стоків.

На очисних спорудах дощової каналізації необхідно передбачити повну очистку поверхневого стоку відповідно до норм «Правил охорони поверхневих вод» від забруднення стічними водами. Очищені стоки рекомендується використовувати для оборотного водопостачання, а невикористані слід випускати у водні об’єкти. Пропозиції даного розділу потребують уточнення на наступних стадіях проектування.

Рекультивація порушених територій

Інженерні заходи щодо відновлення порушених територій мають свої особливості: можуть бути ліквідовані, частково використані для переробки, озеленені.

Територій з просадними ґрунтами

Для ліквідації просадних властивостей вживаються наступні заходи: в межах верхньої зони осідання проводиться ущільнення ґрунту важкими трамбовками, влаштовуються ґрунтові подушки, витрамбовуються котловани.

До комплексів водозахисних заходів відносяться влаштування під будинками і спорудами мало водопроникних екранів, засипання пазух, котлованів і траншей, влаштування по периметру будинків вимощень, прокладання зовнішніх та внутрішніх водо несучих комунікацій із забезпечення їх вільного огляду та ремонту, відведення аварійної води за межі будівель у дощову мережу.

Берегоукріплення

Охорона берегів – це комплекс заходів, спрямований на підвищення естетичної цінності берегів і створення комфортних умов для життя і діяльності людей. Для закріплення укосів берега необхідно використовувати біологічні методи – посадка верби, лози, очерету та ін.

 

3.20 Перелік організаційних заходів із реалізації генерального плану, у тому числі з підготовки відповідних нормативно-правових актів, наукових, проектних, розвідувальних, пошукових та інших робіт.

Реалізацію положень генерального плану села при закладеному в містобудівній документації соціального мінімуму повинна забезпечувати сільська адміністрація шляхом пошуку інвесторів на будівництво об’єктів системи обслуговування, або шляхом фінансування будівництва коштом державного та місцевого бюджету.

Генеральним планом пропонується:

розвиток території громадського центру, реконструкція адміністративних будівель;

планується провести очистку ставка і максимально зазеленити схили балок зі створенням парку і зони відпочинку біля ставків;

реконструкція існуючих комунально - складських об'єктів із сучасною логістикою, пов'язаної зі зберіганням сільськогосподарської і промислової продукції, товарів споживчого попиту, будівельних матеріалів та інше;

формування промислових майданчиків з можливістю розміщень підприємств по сільгосппереробці 5 класу небезпеки;

виділення територій для спорту, туризму та відпочинку у північно-західній, а також у південно-східній частині села вздовж існуючих ставків;

реконструкція існуючої садибної забудови та виділення нових територій для проектної житлової садибної забудови;

реконструкція існуючих комунально - складських об`єктів із сучасною логістикою, пов'язаної зі зберіганням сільськогосподарської та промислової продукції, товарів споживчого попиту, будівельних матеріалів та ін;

розробка розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», який є складовою частиною у складі комплексу містобудівної документації (схеми планування території або генерального плану) з метою створення містобудівних умов, забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх наслідків з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку та природно-кліматичних умов;

удосконалення транспортної мережі;

виділення території під сонячну енергетику;

розташування пожежного депо на 2 пости в межах комунально-складської зони.

В проектних рішеннях також пропонується вдосконалення інженерної інфраструктури:

реконструкція інженерних мереж водопостачання, поглиблення водозабірної свердловини до водоносних горизонтів, прокладка мереж водопостачання по всій території населеного пункту;

будівництво мереж відведення поверхневих стічних вод та комунальної каналізації і реконструкції водопровідних мереж з метою відводу поверхневих вод з території села та заходи щодо захисту від підтоплення населеного пункту;

обов'язкове обладнання житлової садибної забудови індивідуальними спорудами для очищення каналізаційних стоків;

розміщення мереж самопливної та напірної комунальної каналізації по всій території населеного пункту;

розміщення каналізаційних насосних станцій та очисних споруд з використанням сучасних технологій,

реконструкція зовнішнього освітлення вулиць із застосуванням енергозберігаючих ліхтарів,

розміщення сучасних споруд механічної та біологічної очистки каналізаційних стоків з розрахунковою продуктивністю 2,05 м3/добу та СЗЗ 150м в південно-східній частині села;

проектом передбачена можливість для закриття двох існуючих кладовищ, та розміщення нового кладовища з дотриманням санітарних вимог у північно-східній частині.

Відповідно до державних і регіональних інтересів виконати:

Планувальними рішеннями Схеми планування території Запорізької області на території с. Михайло-Лукашеве передбачено:

розчистка балки;

відвід поверхневих вод з території села;

виконати розділ генерального плану «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту».

 

3.21Основні показники генерального плану населеного пункту

 

Ч.ч.

Назва показника

Одиниця виміру

Існуючий стан

Етап 20 р.

1

Населення

тис. осіб

1,106

5,933

2

Територія в межах населеного пункту, всього:

га

276,90

591

 

у т.ч.: житлової забудови, всього

»

48,53

260,32

 

садибної

»

47,82

259,61

 

блокованої

»

0,00

0,00

 

багатоквартирної

»

0,71

0,71

 

Громадської забудови, всього

»

9,94

22,05

 

Поліфункціональної забудови громадського центру, всього

 

0,00

0,00

 

Виробничої, всього

»

1,86

50,02

 

Комунально-складської, всього

»

12,75

56,96

 

Транспортної інфраструктури, всього

»

12,23

57,91

 

у т.ч. вулично-дорожньої мережі

»

12,23

56,65

 

зовнішнього транспорту

»

0,00

1,26

 

Об`єктів інженерної інфраструктури, всього

»

0,00

0,00

 

Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього

»

21,77

113,78

 

у т.ч. загального користування

»

21,77

113,78

 

у т.ч. спецпризначення

 

0,00

0,00

 

лісів

»

0,00

0,00

 

дач та садівницьких товариств

»

0,00

0,00

 

Природно-заповідного фонду, всього

»

0,00

0,00

 

Водних поверхонь

»

4,02

17,93

 

Сільськогосподарських угідь

»

161,37

13,76

 

Інші території

»

4,43

0,14

3

Житловий фонд, всього:

м2

46310,00

248510,02

 

 

Кількість квартир

456

2447

 

у т.ч.: непридатний житловий фонд

»

0,00

0,00

 

Розподіл житлового фонду за видами забудови,кількість квартир:

 

садибна

»

432,00

2443,00

 

Багатоквартирна та блокована

»

24,00

24,00

 

Середня житлова забезпеченість населення загальною площею

м2/чол.

33,85

33,85

 

Вибуття житлового фонду, всього:

тис. м2

0,00

0,00

 

непридатного

»

0,00

0,00

 

придатного у зв'язку з реконструкцією

»

0,00

0,00

4

Нове житлове будівництво, всього:

тис.м2

0,00

202200,02

 

 

Кількість квартир

0

1991

 

одноквартирне садибне

»

0

1991

 

блоковане

»

0

0

 

багатоквартирне

»

0

0

5

Об'єкти громадського обслуговування:

дитячі дошкільні заклади, всього

місць

51

178,00

 

загальноосвітні школи, всього

»

132

534,00

 

Фізкультурно-спортивні споруди

га

0,00

4,15

 

Будинок культури

Місць відвідування

 

1780,00

 

лікарні, всього

ліжок

0,00

41,00

 

Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара

відувань за зміну

0,00

143,00

 

фельдшерсько-акушерські пункти (для сільських населених пунктів), всього

Об'єкт

1,00

1,00

 

пожежні депо, всього

Об’єкт

0,00

3,00

 

Станція швидкої допомоги

автомобілів

0,00

1,00

 

Аптека

Об’єкт

0,00

1,00

6

Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту

Довжина вулиць і доріг, всього

км

9,98

44,60

 

 

 

4,99

22,30

 

у т. ч. для головних вулиць

»

0,76

2,15

 

для житлових вулиць і доріг усіх категорій

»

4,23

20,15

 

Щільність вулиць і доріг, всього

км/км2

1,80

3,76

7

Інженерне забезпечення

 

Водопостачання

Сумарний відпуск води

тис. м3/добу

0,25

1,36

 

Потужність головних споруд водопроводу

»

0,38

2,05

 

Каналізація

Загальне надходження стічних вод

0,25

1,36

 

Сумарна потужність очисних споруд

 

0,38

2,05

 

Електропостачання

Сумарне споживання електроенергії

млн квт ч/чел, в год

1,11

5,93

 

Потужність джерел покриття електронавантажень

тис. кВт

2,21

14,83

 

Теплопостачання

Потужність централізованих джерел тепла, всього

 

0,00

0,00

 

Подача тепла, всього

»

0,00

0,00

 

Газопостачання

млн. м3/рік

0,0283

0,1516

 

Споживання газу, всього

млн. м3/рік

0,0424

0,2274

8

Санітарне очищення території

 

Обсяги твердих побутових відходів, всього:

тис.т / рік

3,32

17,80

 

Полігони

Одиниць

0,00

0,00

 

Сміттєпереробні заводи

 

Кількість

Одиниць

0,00

1,00

 

Потужність загальна

тис.т / рік

0,00

26,90

 

Полігони

 

Кількість

Одиниць

0,00

0,00

 

Площа

га

0,00

0,00

 

Звалища

 

Кількість

Одиниць

0,00

0,00

 

Площа

га

0,00

0,00

9

Кладовище

га

2,06

1,42

 

Додатки.


Фото без опису