Михайло-Лукашівська сільська рада
Запорізький район Запорізька область

оприлюднення податки

 
       Україна                                 
   Запорізька  область
                                                   Вільнянський   район
                                     Михайло-Лукашівська сільська рада

                                                     Сьомого скликання
                                                       Двадцять перша  сесія
 
   Р І Ш Е Н Н Я
від 01 червня 2017 року                                                                           № 8


Про оприлюднення проекту рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Михайло-Лукашівської сільської ради на 2018 рік»
          Розглянувши проект регуляторного акта, а саме проект рішення Михайло-Лукашівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Михайло-Лукашівської сільської ради на 2018 рік», відповідно до ст. 9, ст. 35 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.7, 10, 265, 266 Податкового кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з  питань  бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного, культурного розвитку, державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності сільська рада
ВИРІШИЛА:
 
            1.Оприлюднити повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Михайло-Лукашівської сільської ради на 2018 рік», а саме:
1.1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 1)
1.2 Транспортний податок (Додаток 2)
1.3 Про плату за землю (земельний податок) та орендну плату на території Михайло-Лукашівської сільської ради (Додаток 3)
1.4  Єдиний податок (Додаток 4)  
 у газеті “Дніпровські вогні”,  та на офіційному веб-сайті Михайло-Лукашівської сільської ради.
2. Після спливу місячного строку, розглянути зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, щодо проекту регуляторного акта, про який йде мова у п.1 даного рішення. 
3.   Здійснити  інші необхідні заходи відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань  бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного, культурного розвитку, державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

           Сільський  голова                                               Т.П. Вініченко


                                                                                                        Додаток 1                                                                                                                       
                                                                                                                            
       І. Податок  на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

1.    Загальні положення
Склад податку на майно: Податок на майно складається з:
-  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
-  транспортного податку;
-  плати за землю;

І.І.     Податок  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

          1. Платники податку
    1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
   1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
                               
     2. Об’єкт оподаткування
 2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
 До об'єктів житлової нерухомості відносяться:
житлові будинки;
прибудови до житлових будинків;
квартира;
котедж;
кімнати;
садові будинки;
дачні будинки

До об’єктів нежитлової нерухомості  відносяться: 
будівлі готельні
будівлі офісні
будівлі торговельні
гаражі
будівлі промислові та склади
будівлі для публічних виступів
господарські споруди
інші
2.2. Не є об'єктом оподаткування:
а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;
д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

               3. База оподаткування
    3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
    3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
  3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.
           4. Пільги із сплати податку
  4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
4.2. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради;
об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом оподаткування.
Сільська рада  до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту. 
4.3. На території сільської ради  встановлюються  100% пільги на  такі об»єкти нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб:
-гаражі (наземні і підземні);
-господарські будівлі,до яких належать:сараї,склади,хліви,літні кухні,майстерні,вбиральні, погреби,навіси,котельні,очисні споруди,ангари,господарські двори, замощення;
-об»єкти нежитлової нерухомості,що перебувають у стадії капітального ремонту або законсервовані та не використовуються за призначенням;
4.4. Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 Податкового кодексу, для фізичних осіб не застосовуються до:
об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 Податкового кодексу;
об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 5. Ставка податку
        5.1. Ставки податку для об'єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються  у розмірі 0,5 відсотки  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 
       Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності: 
-    юридичних осіб, встановлюються у розмірі  1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр; 
  6. Податковий період
       6.1. Базовий податковий період дорівнює календарному року.
            
  7. Порядок обчислення суми податку
       7.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб проводиться органом державної фіскальної служби за місцезнаходженням об’єкта житлової та нежитлової нерухомості.
      7.2. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання( реєстрації), мають право звернутися до органів державної фіскальної  служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.
      
  8. Порядок сплати податку
       8.1. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

  8.2.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
  8.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію  з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
   9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком
 9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
   9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
               10. Строки сплати податку.
    10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

 


                                                                                                         Додаток 2
                                              Транспортний податок
                                                   1. Платники податку
1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об'єктами оподаткування.
                                           2. Об'єкт оподаткування
2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та  середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.
                                              3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оппподаткування відповідно до підпункту 2.1. 
3.2 Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.
                                       4. Податковий період
 4.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
                                  5. Порядок обчислення та сплати податку
5.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
5.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.
5.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2017 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.
З 1 квітня 2016 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.
5.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
5.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
5.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
                                                 6. Порядок сплати податку
6.1.Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету.
                                                7. Строки сплати податку
7.1. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, яі відображаються в річній податковій декларації";

 

 

 


                                                                                                  Додаток 3 
                                          
Плата за землю (земельний податок ) та орендну плату на території Михайло-Лукашівської сільської ради
                                     
Плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.    
І. Земельний податок.
Земельний податок – обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок , а також постійних землекористувачів.
Для визначення розміру податку використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
1. Платники земельного податку
1.1. Платниками податку є власники земельних ділянок,  землекористувачі. 
1.2. Відповідно до вимог статті 281 Податкового кодексу України, звільняються від сплати земельного податку фізичні особи, вказані у даній статті.
         1.3.Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб встановлюються відповідно до ст. 282 ПКУ, крім того звільняються від сплати земельного податку:    
 -органи державної влади та органи місцевого самоврядування,   заклади, установи, управління, підприємства та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів та комунальні підприємства засновані Михайло-Лукашівською сільською радою, які розташовані на території Михайло-Лукашівської сільської ради.
 - дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, установ ветеринарної медицини, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. 
1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
2. Об’єкти оподаткування земельним податком
    2.1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.
                                  
                        3. Ставки земельного податку за земельні ділянки, 
        нормативну грошову оцінку яких проведено 
     (незалежно від місцезнаходження)
    3.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюються згідно статті 274 Податкового кодексу України у таких розмірах від їх нормативної грошової оцінки:
а) за  земельні ділянки, зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами,  господарськими будівлями та спорудами фізичних осіб, які використовуються без отримання  прибутку -0,05%;
б) за земельні ділянки сільськогосподарських угідь, в тому числі: рілля, пасовища, сіножаті, багаторічні насадження, землі загального користування, землі особистого селянського господарства (крім тих, що зайняті господарськими будівлями та спорудами і дворами) – 0,5%, 
в) за земельні ділянки, які перебувають у постійному  користуванні  суб´єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності)-1,5% ;
г)  інші земельні ділянки різних форм власності, не залежно від цільового призначення та використання  – 3%;

4. Ставки земельного податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких не проведено 
4.1.Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки  розташовані за межами населених пунктів для сільськогосподарських угідь, які знаходяться у власності громадян ( ведення особистого селянського господарства, ведення товарного сільськогосподарського виробництва) у розмірі – 0,8 відсотків від нормативної  грошової оцінки одиниці площі  ріллі  по Запорізькій області. Сільськогосподарські угіддя, які перебувають у державній або комунальній власності у розмірі - 3 відсотка від нормативної  грошової оцінки одиниці площі  ріллі  по Запорізькій області. Інші земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів встановити у розмірі 
5 відсотків від нормативної  грошової оцінки одиниці площі  ріллі  по Запорізькій області.
 4.2. Встановити ставки земельного податку за  земельні ділянки водного фонду, які розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено 1% від нормативної  грошової оцінки одиниці площі  ріллі  по Запорізькій області.

5. База оподаткування земельним податком
5.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Особливості оподаткування платою за землю
6.1. Сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.
6.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

7. Податковий період для плати за землю
7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
                 
8. Порядок обчислення плати за землю
8.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
8.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки . податкову декларацію
8.3. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
8.4. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
8.5. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб.

9. Строк сплати плати за землю
9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
9.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
9.3. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
9.4. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку

ІІ. Орендна плата
Орендна плата – обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.
Для визначення розміру орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
1. Платники орендної плати    
1.1. Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок

2. Об’єкти оподаткування орендною платою    
2.1. Об’єктом оподаткування є земельні ділянки, надані в оренду.

3. Підстави нарахування орендної плати    
3.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.
    Виконком сільської ради до 1 лютого подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
    Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

4. Розмір орендної плати
4.1. Встановити розмір орендної плати за використання земельних ділянок несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення незалежно від місця розташування в населених пунктах Михайло-Лукашівської сільської ради, які перебувають у  комунальній власності у відсотках від нормативної грошової оцінки землі
- під об’єктами комерційного призначення – 5%
- під господарськими дворами – 3%
- під пасовищами-12%
- рілля-5%
- інші – 3%
 10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
10.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог ст.285-287 ПКУ
5.Індексація нормативної грошової оцінки земель
5.1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:
Кi = І:100,
де І - індекс споживчих цін за попередній рік.
У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.
5.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                       Додаток  4

Єдиний податок

 
1. Платники податку
   1.1. Платниками податку є суб'єкти господарювання І — ІІІ груп, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
                                             2.Ставки податку
  2.1. Ставки єдиного податку для платників першої - третьої груп згідно ст. 293 ПКУ  встановлюються:
      1) для першої групи платників єдиного податку для всіх видів господарської  діяльності — 10 відсотків прожиткового мінімуму встановленого законом на 01 січня податкового року;
       2)   для другої групи платників  єдиного податку для всіх видів господарської  діяльності - 20 відсотків мінімальної заробітної плати   встановленої законом на 01 січня податкового року;        
       
                                          
                                              3. Строки сплати податку
  3.1. Платники податку І групи сплачують суму єдиного податку самостійно щомісяця, а ІІІ групи - щоквартально.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь