Михайло-Лукашівська сільська рада
Запорізький район Запорізька область

ставки податку

 


У К Р А Ї Н А
МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
Вільнянського району Запорізької області
70042, вул.Космічна, 8, с.Михайло-Лукашеве Вільнянського району Запорізької області, тел.99131

23 травня 2019 року                                                                  № 304

     
                                                       Державній регуляторній службі України

        Михайло-Лукашівська сільська рада  направляє проекти регуляторних актів рішень сільської ради:
-    “ Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік “, аналіз його регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії стосовно регуляторного впливу цього проекту ;
-    “Про встановлення ставок та пільг із сплати  податку на нерухоме                                                       
      майно, відмінне від земельної ділянки на 2020  рік”, аналіз його      
      регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії  
      стосовно регуляторного впливу цього проекту;
-    “ Про встановлення єдиного податку та затвердження відповідного               
      Положення на 2020 рік “, аналіз його регуляторного впливу та        
      експертний висновок  постійної комісії  стосовно регуляторного            
      впливу цього проекту для отримання пропозицій щодо удосконалення      
      проектів регуляторних актів відповідно до принципів державної   
      регуляторної політики.

Додаток : на  - 99 арк.

 

      Сільський голова                                                            Т.П.Вініченко

Виконавець: Чумак О.В.

 

 

 

                                                     У К Р А Ї Н А
Запорізька  область
Вільнянський  район
Михайло-Лукашівська сільська рада

Сьомого скликання
Сорокова     сесія

 П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я


від 20  травня   2019 року                                                                    № 9

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік

      Керуючись пунктом 24  частини першої статті 26  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  та  абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284  Податкового кодексу України,  відповідно до Закону України від 07.12.2017 року “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2020 році “ сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Встановити на території Михайло-Лукашівської  сільської ради:
1)ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2)пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Постійній комісії  сільської ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних  відносин, адміністративно - територіального  устрою, поводження з безхазяйними відходами , екології та використання природних ресурсів підготувати експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту – рішення Михайло-Лукашівської сільської ради “ Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік” ;
3.Дане рішення оприлюднити   на офіційному веб-сайті Михайло-Лукашівської  сільської ради протягом 5 днів з дати прийняття рішення;
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних  відносин, адміністративно - територіального устрою, поводження з безхазяйними
відходами , екології та використання природних ресурсів. 

5.Рішення сільської ради № 1 від 22.05.2018 р.   „ Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік ” визнати таким, що втратило чинність.
6.Рішення набирає чинності з 01 січня  2020 року.


Сільський голова                         Т.П.Вініченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Додаток 
до рішення Михайло-Лукашівської сільської ради 
від 20. 05. 2019 р. № 9


Положення
          
про плату за землю (земельний податок)  та орендну плату на території   Михайло- Лукашівської   сільської ради

                                   1. Загальні положення

1.1.Податок на майно (в частині плати за землю) встановлюється на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у відповідності до норм Податкового кодексу України, надалі –ПКУ. 
1.2. У цьому Положенні поняття вживаються у значеннях, наведених в пункті 
14.1 статті 14 та розділах ХІІ, ХIV ПКУ.        
1.3. Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
1.4.Дане Положення є обов´язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території  Михайло- Лукашівської сільської ради .

2. Механізм справляння та порядок сплати

2.1. Платники земельного податку                    
2.1.1.Платники податку визначаються відповідно до ст. 269 ПКУ.
2.1.2.Особливості справляння податку  суб´єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою1 розділу ХIV ПКУ.

2.2.Об’єкти оподаткування земельним податком        
2.2.1.Об'єкти оподаткування визначаються відповідно до ст. 270 ПКУ.

2.3. База оподаткування земельним податком                
2.3.1.База оподаткування визначається відповідно до ст. 271 ПКУ.

 
2.4  Ставки земельного податку
 Ставка податку  за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється  згідно ст.274 Податкового кодексу України  у таких розмірах від їх нормативної грошової оцінки:
а) за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами, господарськими будівлями та спорудами фізичних осіб, які використовуються  без отримання прибутку-0,05%;
б) за земельні ділянки  сільськогосподарських угідь, в тому числі :рілля, пасовище, сіножаті,багаторічні насадження ,землі загального користування ,землі особистого селянського господарства( крім тих ,що зайняті господарськими будівлями та спорудами і дворами)-0,8%
 
в)за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарюванння (крім державної та комунальної форм власності)-1,5%.
г) інші  земельні ділянки різних форм власності , незалежно від цільового призначення  та використання -3%
д) встановити ставки  земельного податку  за земельні ділянки  що розташовані за межами населених пунктів для сільськогосподарських угідь, які  знаходяться  у власності  громадян ( ведення особистого селянського господарства, ведення товарного сільськогосподарського виробництва) у розмірі -0,8% від нормативної грошової оцінки  земельної ділянки.
е) сільськогосподарські угіддя , які перебувають у  державній  або комунальній  власності  у розмірі -1,0%  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Інші земельні ділянки нормативно грошова оцінка яких не проведена , які розташовані  за межами населених пунктів встановити у розмірі 5%  від нормативної грошової оцінки ріллі по Запорізькій області.
ж)встановити ставки  земельного податку за земельні ділянки водного фонду , які  розташовані  за межами та в межах  населених  пунктів  1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 2.5 Пільги щодо сплати земельного податку        
 2.5.1.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлюються відповідно до ст. 281 ПКУ.
 2.5.1.1.Звільнення від сплати податку за земельні ділянки передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  пунктом 281.1 ст.281 ПКУ, поширюється на   земельні ділянки за кожним видом використанням у межах граничних норм відповідно підпунктів 281.2.1-281.2.5 пункту 281.2 ст.281 ПКУ.
   Дана пільга застосовується за умови використання земельної ділянки виключно за цільовим призначенням. Пільга не застосовуються за умови якщо земельна ділянка передається в користування будь-яким суб´єктам господарювання для здійснення діяльності на ній, що передбачає отримання доходу
2.5.1.2. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)  та  землекористувачі за умови передачі  земельних ділянок та земельних часток (паїв)   в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
2.5.1.3. Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1. ст. 281 ПКУ, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання / зміну земельної ділянки для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
 2.5.2.Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб встановлюються відповідно до ст. 282 ПКУ.

2.5.3. Перелік пільг для фізичних і юридичних осіб відповідно до ст.ст.281, 282, підпункту 284.1 ст.284 ПКУ  визначений у Додатку 1.2.  до цього Положення.     

2.6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначаються відповідно до ст. 283 ПКУ.


2.7. Особливості оподаткування платою за землю            
 2.7.1.Особливості оподаткування платою за землю регулюються відповідно до ст. 284  та  підрозділу 6 розділу XX   ПКУ.
 2.7.2. Михайло- Лукашівська  сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території та до 25 грудня року що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та /або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 
2.8. Податковий період для плати за землю
2.8.1.Базовий податковий (звітний) період для плати за землю встановлено відповідно до ст. 285 ПКУ.
2.9. Порядок обчислення плати за землю                    
2.9.1.Порядок обчислення плати за землю встановлюється відповідно до    ст. 286 ПКУ.
2.10.Строк сплати плати за землю            
2.10.1.Строк сплати плати за землю встановлюється відповідно до ст. 287 ПКУ.        
2.11.Орендна плата
2.11.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.
 Органи виконавчої влади та Михайло- Лукашівська   сільська рада, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
2.11.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
2.11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
2.11.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
2.11.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу  встановлюється   вимогами  пункту  288.5, ст.288 ПКУ  
2.11.6. Встановити розміри орендної плати за використання земельних ділянок несільськогосподарського  та сільськогосподарського призначення   (незалежно від місцезнаходження) в Михайло- Лукашівської  сільської ради, які перебувають  у  комунальній власності,   у відсотках  від нормативної грошової оцінки  землі:
- під об´єктими  комерційного призначення   – 5%;
- під господарськими дворами – 4%;
- під пасовищами – 12%;
 -багаторічні насадження- 3%;
- рілля – 5%; 
- інші  - 3%;  


2.11.7. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
2.11.8. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 ПКУ.

                    3. Індексація нормативної грошової оцінки земель
3.1. Індексація нормативної грошової оцінки земель визначається відповідно до ст. 289  ПКУ. 
4. Відповідальність платників податку та контроль за його справлянням
4.1. Платники податку на майно (в частині плати за землю) несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання декларації до контролюючого органу, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати плати за землю до сільського бюджету      відповідно до Положень  ПКУ.                
4.2. Контроль за своєчасністю подання податкової звітності з податку на майно (в частині плати за землю), правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до сільського бюджету покладений  на Вільнянську об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Запорізькій області.

 

Секретар  ради                                                                     О.В.Чумак
 


                                                                                                      Додаток 1
до рішення Михайло-Лукашівської сільської ради 
від 20. 05. 2019 р. № 9

 

СТАВКИ 
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області    Код району    Код 
згідно з КОАТУУ    Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
08    05    2321584500    с.Михайло- Лукашеве ,с.Миролюбівка , с.Нововасилівське ,с.Новомихайлівське

 

Вид цільового призначення земель2    Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)
    за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)    за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2    найменування2    для юридичних осіб    для фізичних осіб    для юридичних осіб    для фізичних осіб
01    Землі сільськогосподарського призначення
01.01    Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4    3,000    0,800    3,000    0,800
01.02    Для ведення фермерського господарства4    3,000    0,800    3,000    0,800
01.03    Для ведення особистого селянського господарства4 (крім земель,що зайняті господарськими будівлями та спорудами і дворами та  використовуються  для  отримання доходу)    3,000    0,800    3,000    0,800
01.03    Для ведення особистого селянського господарства4 ( землі,що зайняті господарськими будівлями та спорудами і дворами та  використовуються  для  отримання доходу)    1,000    1,000    5,000    5,000
01.04    Для ведення підсобного сільського господарства4      0.800    0,800    0,800    0,800
01.05    Для індивідуального садівництва4    -    -        
01.06    Для колективного садівництва4    -    -    -    -
01.07    Для городництва4    -    -    -    -
01.08    Для сінокосіння і випасання худоби4    -    -    -    -
01.09    Для дослідних і навчальних цілей     -    -    -    -
01.10    Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства     -    -    -    -
01.11    Для надання послуг у сільському господарстві     -    -    -    -
01.12    Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції     -    -    -    -
01.13    Для іншого сільськогосподарського призначення    1,000    1,000    -    -
01.14    Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
02    Землі житлової забудови
02.01    Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4    -    0,050        
02.02    Для колективного житлового будівництва4    -    -    -    -
02.03    Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку    -    0,050    -    -
02.04    Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання     -    -    -    -
02.05    Для будівництва індивідуальних гаражів         0,050        
02.06    Для колективного гаражного будівництва     --    -    -    -
02.07    Для іншої житлової забудови      -    0,050    -    -
02.08    Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
03    Землі громадської забудови
03.01    Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4    1,000    -    -    -
03.02    Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4    1,000    -    -    -
03.03    Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4    1,000    -    -    -
03.04    Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4    1,000    -    -    -
03.05    Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4    -    -    -    -
03.06    Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4    -    -    -    -
03.07    Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі     -    3,000    -    -
03.08    Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування     -    3,000    -    -
03.09    Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ     -    -    -    -
03.10    Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури     -    -    -    -
03.11    Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки     -    -    -    -
03.12    Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування     -    -    -    -
03.13    Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування      -    -    -    -
03.14    Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4    -    -    -    -
03.15    Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови      3,000    3,000    -    -
03.16    Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду    -    -    -    -
04    Землі природно-заповідного фонду
04.01    Для збереження та використання біосферних заповідників     -    -    -    -
04.02    Для збереження та використання природних заповідників4    -    -    -    -
04.03    Для збереження та використання національних природних парків4    -    -    -    -
04.04    Для збереження та використання ботанічних садів4    -    -    -    -
04.05    Для збереження та використання зоологічних парків     -    -    -    -
04.06    Для збереження та використання дендрологічних парків     -    -    -    -
04.07    Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва     -    -    -    -
04.08    Для збереження та використання заказників     -    -    -    -
04.09    Для збереження та використання заповідних урочищ     -    -    -    -
04.10    Для збереження та використання пам’яток природи     -    –    -    -
04.11    Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків     -    -    -    -
05    Землі іншого природоохоронного призначення
06    Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися 
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01    Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4    -    -    -    -
06.02    Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів     -    -    -    
06.03    Для інших оздоровчих цілей     -    -    -    -
06.04    Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
07    Землі рекреаційного призначення
07.01    Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4    -    -    -    -
07.02    Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4    -    -    -    -
07.03    Для індивідуального дачного будівництва     -    -    -    -
07.04    Для колективного дачного будівництва      -    -    -    -
07.05    Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
08    Землі історико-культурного призначення
08.01    Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини      -    -    -    -
08.02    Для розміщення та обслуговування музейних закладів     -    -    -    -
08.03    Для іншого історико-культурного призначення     -    -    -    -
08.04    Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
09    Землі лісогосподарського призначення
09.01    Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг      -    -    -    -
09.02    Для іншого лісогосподарського призначення     -    -    -    -
09.03    Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
10    Землі водного фонду
10.01    Для експлуатації та догляду за водними об’єктами     1,000    1,000    1,000    1,000
10.02    Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами     1,000    1,000    1,000    1,000
10.03    Для експлуатації та догляду за смугами відведення     1,000    1,000    1,000    1,000
10.04    Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами     1,000    1,000    1,000    1,000
10.05    Для догляду за береговими смугами водних шляхів     -    -    -    -
10.06    Для сінокосіння     -    -        
10.07    Для рибогосподарських потреб     1,000    1,000    1,000    1,000
10.08    Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей     -    -    -    -
10.09    Для проведення науково-дослідних робіт     -    -    -    -
10.10    Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд     -    -    -    -
10.11    Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів     -    -    -    -
10.12    Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
11    Землі промисловості
11.01    Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами      -    -    -    -
11.02    Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості     1,500    -    -    -
11.03    Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств     -    -    -    -
11.04    Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)     3,000    -    5,000    -
11.05    Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
12    Землі транспорту
12.01    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту    -    -    -    -
12.02    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту      -    -    -    -
12.03    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового Зтранспорту      -    -    -    -
12.04    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4    -    -    -    -
    я розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту     -    -    -    -
12.06    Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту     -    -    -    -
12.07    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту     -    -    -    -
12.08    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій     -    -    -    -
12.09    Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту     -    -    -    -
12.10    Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
13    Землі зв’язку
13.01    Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій     -    -    -    -
13.02    Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку     3,000    -    -    -
13.03    Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку     3,000    -    5,000    -
13.04    Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
    -    -    -    -
14    Землі енергетики
14.01    Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій      3,000    -    5,000    -
14.02    Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії     3,000    -    5,000    -
14.03    Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    -
15    Землі оборони

15.01    Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4    -    --    -    -
15.02    Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4    -    --    -    -
15.03    Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4    -    -    -    -
15.04    Для розміщення та постійної діяльності СБУ4    -    -    -    -
15.05    Для розміщення та постійної діяльності Держспецтранссл
ужби4    -    -    -    -
15.06    Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4    -    -    -    -
15.07    Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4    
-    -    -    
-
15.08    Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду    
-    -    -    -
16    Землі запасу     -    -    3,000    3,000
17    Землі резервного фонду     -    -    3,000    3,000
18    Землі загального користування4    1,000    1,000    5,000    5,000
19    Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     -    -    -    
  1Ставки податку  за земельні ділянки встановлені відповідно ПКУ у межах населених пунктів та  за межами населених пунктів адміністративної території Михайло- Лукашівської сільської ради
    2 Вид цільового призначення  земель зазначається  згідно з Класіфікацією видів цільового призначення  земель, затвердженою  наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р.№548.
      Ставки   податку  встановлюються  з урахуванням норм підпункту  12.3.7. пункту12.3 статті12. Пункту 30.2 статті30, статей 274 і 277 ПКУ і зазначаються десятковим дробом з трьома десятковими знаками після коми.
3 Ставка податку (відсотків нормативної грошової оцінки) за земельні ділянки за межами  населених пунктів, нормативну  грошову оцінку , яких не проведено визначається  від  нормативної  грошової оцінки площі ріллі  по Запорізькій області. 
   4Земельні ділянки ,що класифікуються  за кодами цього підрозділу , звільняються /можуть звільнятися  повністю  або частково від опадоткування  земельним податком  відповідно  до норм статей 281-283 ПКУ.


        Секретар сільської  ради                                                         О.В.Чумак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                       Додаток 2
до рішення Михайло-Лукашівської сільської ради 
від 20. 05. 2019 р. № 9

Пільги зі сплати земельного податку
на 2020 рік
вводяться  в дію з 01 січня 2020  року
Михайло- Лукашівська сільська  рада Вільнянського району Запорізької області


Код області1    Код району1    Код КОАТУУ1    Назва1    

         08    
 05    
2321584500    с.Михайло- Лукашеве    
            с.Миролюбівка    
            с.Новомихайлівське    
            с.Нововасилівське    
    Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок    Розмір пільги 
(у відсотках)
    Інваліди першої і другої групи    100
    Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років    100
    Пенсіонери (за віком)    100
    Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
100
    Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи    100
    Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі – на період дії єдиного податку четвертої групи – за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи    100
    Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів    100
    Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування    100
    Заклади культури, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів    100
    Заклади освіти, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів    100
    Заклади охорони здоров’я, санаторно - оздоровчі заклади, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів,заклади ветеринарної медицини.    100
    Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, державні та комунальні  заклади, установи, управління, підприємства  та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів    100
    Підприємства, організації, установи – для земельних ділянок під об’єктами комунальної власності     100


Зазначені пільги  визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7. пункту 12.3 статті.12, пункту30.2 ст.30, статей 281,282.Податкового кодексу України

 

Секретар сільської ради                                                      О.В. Чумак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ
“ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК ТА ПІЛЬГ ІЗ СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА 2020 РІК ”

20 травня 2019 р.

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення ( далі Аналіз) підготовлений відповідно до вимог Закону України” Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень та пропозиций по вищезазначеному проекту
Регуляторний орган:  Михайло-Лукашівська сільська рада
Розробник : постійна комісія з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних  відносин, адміністративно - територіального устрою, поводження з безхазяйними відходами , екології та використання природних ресурсів. 
Контакти: тел. (06143)99-1-31

1. Визначення проблеми.
Відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“  встановлення місцевих податків і зборів відповідно  до Податкового кодексу України належить до повноважень місцевих рад.  Відповідно до с т. 10,284 Податкового кодексу України  до місцевих податків належить земельний податок. Ставки податку та пільги із сплати земельного податку встановлюються за рішенням сесії сільської ради.Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).Зміни, які часто вносяться до податкового законодавства, вимагають щорічного прийняття органами місцевого самоврядування регуляторних актів із встановлення місцевих податків.Встановлення ставок податків і зборів, визначення об’єкту оподаткування платників податків і зборів,податкового періоду та інших обов’язкових елементів дозволить забезпечити прозорість та відкритість діяльності органів місцевої влади.Важність проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до дохідної частини сільського бюджету.
 Основні групи, на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)    Так    Ні
-   Громадяни    Так.
 Відсутність коштів місцевого бюджету не
дозволяє виконувати бюджетні програми
     
-   Держава    Так.
Неможливість забезпечити якісний рівень життя призведе до підвищення  рівня  соціальної напруги     
-  Суб’єкти господарювання,
у тому числі суб’єкти малого підприємництва*    Так.
Сплата податку дозволяє планувати господарську діяльність  на тривалий період
     
 
*- Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 100,0%.
Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення місцевого податку на майно в частині плати за землю не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.
Для встановлення з 01.01.2020 року місцевого податку на майно в частині плати за землю, з урахуванням змін в статтях 269-289 Податкового кодексу України, необхідно провести регуляторну процедуру.
 2. Цілі державного регулювання.
Проект рішення розроблено з ціллю:
- своєчасне поповнення сільського бюджету;
- виконання вимог чинного законодавства;
- врегулювання правовідносин між сільською  радою та платниками плати за землю;
- встановлення ставок місцевого податку на майно в частині плати за землю на 2020 рік, які б дозволили збільшити надходження до місцевого бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку сільської ради.
 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.
1. Визначення альтернативних способів.
Вид альтернативи    Опис альтернативи
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)    Відсутність регулювання.
В разі не встановлення ставок та пільг із сплати земель –
ного податку призведе до дефіцину бюджету сільської ради 

Альтернатива 2
(прийняття регуляторного акту)    Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.
Збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні фізичних осіб та суб'єктів господарювання.
Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської  ради.
 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)    Відсутні    Невиконання вимог чинного законодавства
Альтернатива 2
(прийняття регуляторного акту)    Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.
Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.    Відсутні
 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)    Відсутні    Невиконання бюджетних програм , відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів
Альтернатива 2
(прийняття регуляторного акту)    Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.
Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.Реалізація соціальних проектів    Відсутні
 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник    Великі    Середні    Малі    Мікро    Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць    -    -    -     720
      720
Питома вага групи у загальній кількості, %    -    -    -    100    Х
 
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)    Суб'єкти господарювання – платники плати за землю у 2020 році будуть сплачувати плату за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.    Відсутні
Альтернатива 2
(прийняття регуляторного акту)    Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування
Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.
Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями. Реалізація соціальних проектів    Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення сільської  ради.
 3. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.
Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:
4- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);
3- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);
1-   цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).
4.
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)    Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)    Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)    2    Не вирішує проблем вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства.
Альтернатива 2
(прийняття регуляторного акту)    4    Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки земельного податку у відповідність до вимог ПК України. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.
 
Рейтинг результативності    Вигоди (підсумок)    Витрати (підсумок)    Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)    Відсутні    Відсутні    Не вирішує проблем вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства.
Альтернатива 2
(прийняття регуляторного акту)    Вирішує проблеми вдосконаленні плати за землю. Приведення рішення сільської  ради до норм чинного законодавства. Збільшення надходжень до бюджету сільської ради Реалізація соціальних проектів    Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення сільської ради.    Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.
 
Рейтинг    Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи    Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)    Не вирішує проблем вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства.     х
Альтернатива 2
(прийняття регуляторного акту)    Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.    Нові зміни у законодавстві, підвищення рівня інфляції
 5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми.
1. Оприлюднення проекту рішення “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік ” з метою обговорення  та отримання зауважень та пропозицій.
2. Встановлення ставок плати за землю у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку.
3. Встановлення додаткових пільг зі сплати земельного податку для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій,  які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
4. Оприлюднення проекту регуляторного акту - рішення “ Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік” в терміни встановлені законодавством, на веб-сайті Михайло-Лукашівської сільської  ради mlukasheve@ukr.net , а також на дошці оголошень у приміщенні Михайло-Лукашівської сільської ради , для максимального інформування суб'єктів господарювання.
 6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.
Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб'єктів підприємництва відсутні.    
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Відповідно до вимог Податкового кодексу України дане рішення Михайло-Лукашівської сільської ради встановлюється на 2020 рік.
8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.
Виходячи з цілей державного регулювання, визначені для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:
Назва показника    2018 рік    2020 рік ( очікувані надходження у зв’язку з приняттям рішення)
Сума надходжень до місцевого бюджету від сплати земельного податку на земельні ділянки,
 - в т.ч. з суб’єктів господарювання
(тис. грн.)     445,550
 
445,550     450,005

450,005
9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.
Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цим регуляторним актом. 
Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після набуття чинності регуляторним актом.
Періодичні відстеження результативності не здійснюватимуться, оскільки регуляторний акт втратить чинність.
З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом. 
У рамках статистичного методу буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації, наявної в Михайло-Лукашівській сільській раді та відомої з інших джерел, а також згідно даних бухгалтерської звітності.
 

 

 


На території Михайло-Лукашівської сільської ради відсутні суб’єкти середнього та великого підприємництва, тому здійснюється розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва. Проводиться Тест малого підприємництва згідно додатку 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

М-тест
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником протягом ІI кварталу 2019 року.

Порядковий номер    Вид консультації     Кількість учасників консультацій, осіб    Основні результати консультацій (опис)
1    Отримання усних та письмових звернень від платників податку    2 посадовців    Громадяни та суб’єкти підприємництва загалом просять про зменшення ставок податків та встановлення додаткових пільг. Пропозиції частково враховані.
2    Засідання постійної комісії з  питань агропромислового комплексу, регулювання земельних  відносин, адміністративно - територіального устрою, поводження з безхазяйними
відходами , екології та використання природних ресурсів. 
     5
(з них 4 ос. – члени комісії)    Визначення розмірів ставок податку та переліку пільг, винесення проекту рішення на розгляд сесії ради.
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  8  (одиниць), у тому числі малого підприємництва_8 (одиниць) та мікропідприємництва   -     (одиниць);
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% (відсотків) (з них малого підприємництва 100 %, мікропідприємництва – %).
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер    Найменування оцінки    У перший рік ( стартовий рік впровадження регулювання)
-Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1    Придбання необхідного обладнання (предметів та засобів).    0
2
    Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування    0
3
    Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)    0
4
    Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)    0
5    Інші процедури (сплата земельного податку )    71985 грн/рік
6    Разом, гривень    71985_грн/рік
7    Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць    _______8____платники земельного податку
8    Сумарно, гривень     71985  грн/рік
-бюджетні витрати органів місцевого самоврядування на адміністрування  регулювання суб’єктів молого підприємства, що встановлюється цим рішенням, не передбачаються.
 – періодичні витрати та витрати за 5 років не розраховуються, оскільки регуляторний акт діє протягом 1 року.
Державне регулювання не передбачає створення нового державного органу або нового структурного підрозділу існуючого державного органу.
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер    Показник    Перший рік регулювання (стартовий)
1    Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання    71985
2    Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування    Не встановлюються
3    Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання    71985
4    Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва    -
5    Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання    71985
 Витрати за 5 років не розраховуються, оскільки регуляторний акт діє протягом 1 року.
5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
 – не передбачається. Регуляторним актом не передбачено отримання суб’єктами підприємництва додаткових дозволів та інших документів, не визначених законодавством. 

Секретар сільської ради                         О.ЧУМАК

 

 

 

 

 

Експертний висновок
постійної комісії сільської  ради з  питань агропромислового комплексу, регулювання земельних  відносин, адміністративно - територіального устрою, поводження з безхазяйними відходами , екології та використання природних ресурсів щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта -проекту рішення Михайло-Лукашівської сільської  ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік”
 
    Постійна комісія з  питань агропромислового комплексу, регулювання земельних  відносин, адміністративно - територіального устрою, поводження з безхазяйними відходами , екології та використання природних ресурсів керуючись статтями 4,8,34 Закону України  “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, розглянула проект рішення сільської  ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік”та встановила наступне.
Розробником регуляторного акта є  постійна комісія з  питань агропромислового комплексу, регулювання земельних  відносин, адміністративно - територіального устрою, поводження з безхазяйними відходами , екології та використання природних ресурсів.  Проект рішення підготовлено на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Земельним та Податковим кодексами України, Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
Проаналізувавши проект регуляторного акта, експертна комісія визначає наступне.
Ситуація яка вплинула  на необхідність його розробки, свідчить про необхідність  регулювання господарських відносин з метою встановлення конкретних, в межах чинного законодавства,   ставок земельного податку.
Кодексом визначено, що плата за землю ( земельний податок) , є обов’язковим для встановлення місцевими радами, які зобов’язані у визначений період прийняти відповідне рішення про встановлення ставок земельного податку   у відповідному розмірі від нормативної грошової оцінки землі.
Таким чином, з метою безумовного виконання вимог кодексу та недопущення суперечливих ситуацій, необхідно прийняти регуляторний акт, який установлюватиме ставки земельного  податку.
       Тому, зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів.
                     Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.    
           В аналізі регуляторного впливу  проаналізовано всі  прийнятні  альтернативи.        
Після  представлення проекту рішення  та аналізу регуляторного впливу  на сесії сільської ради, їх буде  розміщено на офіційному веб-сайті сільської  ради в мережі Інтернет та на стенді сільської ради,  про що буде повідомлено за 5 днів на офіційному веб-сайті сільської  ради в мережі Інтернет для подальшого внесення пропозицій та зауважень.
                Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення сільської  ради  відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.
2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.
           Термін дії запропонованого регуляторного акта – 2020 рік .
       3. Узагальнений висновок
       Проаналізувавши проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія сільської  ради з питань планування, фінансів, бюджету та фінансів   вважає, що проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
       
        
Голова постійної комісії
сільської  ради питань агропромислового 
комплексу, регулювання земельних  відносин, 
адміністративно - територіального устрою, 
поводження з безхазяйними відходами , 
екології та використання природних ресурсів __________  О.Бабарикін

 

 

 

 

 

 

Повідомлення
про оприлюднення регуляторного акту-проекту рішення сільської ради ‘Про встановлення ставок  та пільг із земельного податку на 2020 рік’

Відповідно до статей 9, 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Михайло-Лукашівська  сільська  рада повідомляє про оприлюднення з 23.05.2019 року на веб-сайті Михайло-Лукашівської  сільської ради  проекту регуляторного акту  “Про встановлення ставок   та пільг із земельного податку на 2020 рік”, метою якого є ефективне  наповнення місцевого бюджету у 2020 році,  для одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться упродовж 1-го місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу по 23 червня   2019 року включно.
Поштова адреса розробника регуляторного акта, до якого надсилатимуться зауваження та пропозиції: Михайло-Лукашівська  сільська  рада,70042 , Запорізька  область, Вільнянський  район, с.Михайло-Лукашеве  , вул. Космічна, 8-а.
Електронна пошта сільської ради, на яку також можна надсилати зауваження та пропозиції : mlukasheve@ukr.net

Сільський голова                                                           Т.П.Вініченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                        У К Р А Ї Н А
Запорізька  область
Вільнянський  район
Михайло-Лукашівська сільська рада

Сьомого скликання
Сорокова     сесія

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

від 20  травня   2019 року                                                                    № 10

Про встановлення ставок та пільг
 із сплати  податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки 
на 2020  рік

     Керуючись  статтею 266  Податкового кодексу України та пунктом 24  частини першої статті 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Закону України від 07.12.2017 року “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2020 році “ сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Михайло-Лукашівської  сільської ради:
1) ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 266.4.2 пункту 266.4  статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Постійній комісії  сільської ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних  відносин, адміністративно - територіального  устрою, поводження з безхазяйними відходами , екології та використання природних ресурсів підготувати експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту – рішення Михайло-Лукашівської сільської ради “ Про встановлення ставок та пільг   із сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020  рік ” ;
3. Дане рішення оприлюднити  на офіційному сайті Михайло-Лукашівської  сільської ради протягом 5 днів з дати прийняття рішення;
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних  відносин, адміністративно - територіального устрою, поводження з безхазяйними
відходами , екології та використання природних ресурсів. 
5. Рішення сільської ради № 2 від  22.05.2018 р.    „  Про встановлення ставок та пільг  із сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2019  рік ” визнати таким, що втратило чинність.
6.Рішення набирає чинності з 01 січня  2020 року.

 

Сільський голова                         Т.П.Вініченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                       Додаток 
до рішення Михайло-Лукашівської сільської ради 
від 20. 05. 2019 р. № 10

Положення
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
на 2020 рік
1. Платники податку
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
2. Об’єкт оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
До  об’єктів житлової нерухомості відносяться:
житлові  будинки;
прибудови до житлових будинків;
квартира;
кімнати;
садові будинки;
дачні будинки

До об’єктів нежитлової нерухомості відносяться:
будівлі готельні
будівлі офісні
будівлі торговельні
гаражі
будівлі промислові та склади
будівлі для публічних виступів
господарські споруди
інші
2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради 
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних  шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.
3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4. Пільги із сплати податку
4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). 
4.2. Сільська рада, встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єкті житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
4.3. На території сільської ради  встановлюються  100% пільги на  такі об’єкти нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб:
-гаражі (наземні і підземні);
-господарські будівлі,до яких належать:сараї,склади,хліви,літні кухні,майстерні,вбиральні, погреби,навіси,котельні,очисні споруди,ангари,господарські двори, замощення;
-об’єкти нежитлової нерухомості,що перебувають у стадії капітального ремонту або законсервовані та не використовуються за призначенням;
Сільськак рада до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
4.4. Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 Податкового кодексу, для фізичних осіб не застосовуються до:
об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 Податкового кодексу;
об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
5. Ставка податку
5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється  у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
6. Податковий період
6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
7. Порядок обчислення суми податку
7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової  та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті податкового кодексу, та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті Податкового кодексу, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті Податкового кодексу, та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;
ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті Податкового кодексу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються  платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані  платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Нарахування податку та надсилання  податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;права на користування пільгою із сплати податку; розміру ставки податку;нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає  йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.Щодо новоствореного об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком
8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.
8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
9. Порядок сплати податку
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
10. Строки сплати податку
10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар  сільської ради                                            О.В.Чумак

 


                                                                                                                   Додаток  2
                                                                                                                    до рішення
                                                                                                               сесії  сільської ради 
                                                                                                                    від  20 .05.2019 №10


ПЕРЕЛІК
  пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік
  по Михайло-Лукашівській сільській раді

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області    Код району    Код згідно з КОАТУУ    Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
08    05    2321584500    с.Михайло- Лукашеве
с.Миролюбівка 
с.Нововасилівське 
с.Новомихайлівське

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд    Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1. На квартири, незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів;    100
2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх кількості до 120 кв. метрів;    100
3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), до 180 кв. метрів;    100
4. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влад органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);    100
5. Будівлі дитячих будинків сімейного типу;    100
6. Гуртожитки;    100
7. Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;    100
8. Об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;    100
9. Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;    100
10. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;    100
11. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;    100
12. Об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.    100
13.Об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб:    
-Гаражі ( наземні і підземні)
-господарські будівлі, до яких належить : сараї, склади, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, очисні споруди, ангари, господарські двори, замощення    100
Від сплати податку звільняються:    
1.1 інваліди першої і другої групи    100
1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років    100

1.3. пенсіонери (за віком)    100
1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"    100
1.5 фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи    100

 

Секретар сільської ради                                                      О.В.Чумак 

 

 

 

 


Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення сесії Михайло-Лукашівської  сільської ради
“ Про встановлення ставок та пільг  із  сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020  рік 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Михайло-Лукашівської  сільської ради “ Про встановлення ставок та пільг  із  сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020  рік підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2014 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151.
1.    Визначення проблеми
Відповідно І розділу  статті 12.3.4 та  ХІІ розділу статті 284.1 Податкового кодексу України, п.1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування» органи місцевого самоврядування встановлюють ставки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідними органами місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів.
Враховуючи те, що Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення ставок податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, пропонується затвердити рішення сесії сільської ради “ Про встановлення ставок та пільг  із  сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020  рік з додатками, із застосуванням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Відповідно до рішення Михайло-Лукашівської  сільської ради  від 20.05.2019 року № 10  п. 1  «Про затвердження Положення про оподаткування нерухомого майна, відмінне від земельної ділянки» ставки податку за 1 кв. метр загальної площі  житлової нерухомості встановлено на рівні 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (4,173 грн. за 1 кв. метр у 2019 році), та нежитлової нерухомості –0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (4,173 грн. за 1 кв. метр у 2019 році). Відповідно до статті 266 Податкового кодексу України платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Ставки податку встановлюються радою в залежності від типів об’єктів нерухомості і згідно з п.п. 266.5.1 п. 266 Податкового кодексу України визначені за 1 кв. метр загальної площі об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості в розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімально заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Основна мета даного регуляторного акта – це зміцнення дохідної бази бюджету  громади та спрямування отриманих коштів від сплати податку на вирішення соціальних проблем громади та покращення інфраструктури сіл.
За даними про виконання дохідної частини бюджету, платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для яких ставки регулюються за рішенням сільської ради, сплатили до місцевого бюджету 23,031тис. грн  у 2018 році.
Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети – приведення порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Михайло-Лукашівської  сільської ради у відповідність до чинного законодавства.
Важливість проблеми при затверджені ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки полягає в тому, щоб поповнити  місцевий бюджет та спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури сільської ради.

До кола суб’єктів, на яких проблема на рівні сільської ради  справляє вплив, належать:
Групи (підгрупи)    Так    Ні
Громадяни    +    -
Орган місцевого самоврядування та податкової служби    +    -
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва    +    -

Прийняття рішення з даного питання необхідно  також для прозорого та ефективного встановлення ставок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.
Для встановлення з 01.01.2020 року місцевого податку в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  з урахуванням змін в статті 266 Податкового кодексу України, необхідно провести регуляторну процедуру. 
2.    Цілі державного регулювання
Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями його прийняття є:
-    виконання вимог чинного законодавства;
-    встановити ставки податку на нерухоме майно, які б забезпечили надходження до місцевого бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку;
-    врегулювання правовідносин між Михайло-Лукашівською сільською радою та платниками податку на нерухоме майно.

3.    Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення  зазначених цілей.
3.1 Під час розробки проекту регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:
Вид альтернативи    Опис альтернативи
1)    Відмови від введення в дію запропоновано акта    По закінченню 2019 року рішення про встановлення ставок на податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Його дія буде розповсюджуватися на фізичних осіб – платників податку. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акта тому, що дане рішення не враховує змін у податковому законодавстві України в частині  оподаткування нерухомого майна, відмінне від земельної ділянки власниками яких є суб’єкти господарювання. 
Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України, податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку. Чинне законодавство лише забезпечує граничні орієнтири, що призведе до втрат бюджету  територіальної громади та питання нарахування та сплати податку на території  громади буде не врегульовано. За 2018 рік надійшло податку в сумі 23,031 тис.гривень. При встановлені мінімальної ставки (у разі не прийняття регуляторного акта) надходження зменшаться, та складатимуть 23,031 тис.гривень.
2)    Введення в дію запропонованого акта     Застосування даної альтернативи є найбільш прийнятною. З введенням в дію запропоновано регуляторного акта будуть упорядковані відносини між суб’єктами господарювання та органами податкової служби і місцевого самоврядування з питань сплати. Встановлення ставок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, забезпечить надходження до сільського  бюджету на рівні факту 2018 року з урахуванням зростання розміру мінімальної заробітної плати.

3.2    Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
3.2.1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1    Відсутні    Відсутні
Альтернатива 2    1.Забезпечення відповідних надходжень до бюджету громади від сплати податку на нерухомість.
2. Посилення фінансових можливостей для можливостей задоволення соціальних потреб громади, прозорість і гласність в процесі формування ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.    Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення

 

3.2.2. Оцінка впливу на сферу інтересів громади
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1    Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, тому що встановлення ставок податку на нерухоме майно можливо лише за рахунок прийняття відповідного рішення сесією ради    відсутні
Альтернатива 2    Забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговоренні проекту рішення. Збільшує привабливість та ефективне використання нерухомого майна, яке знаходиться у власності та користуванні платників податку. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.    Сплата податку до бюджету  територіальної громади у сумі -23,261тис.гривень. 
3.2.3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник    Великі    Середні    Малі    Мікро    Разом
Кількість суб’єктів господарюван-нящо підпадають під дію регулювання, одиниць    0-житлова нерухомість
0-нежилова нерухомість    0-житлова нерухомість
0-нежитлова нерухомість    0-житлова нерухо-мість

0-нежитлова нерухомість
    6-
 житлова нерухо-
мість
6- нежитлова нерухомість
    6-
житлова нерухо-
мість
6-  нежитлова нерухомість
Питома вага групи у загальній кількості, %    0-житлова нерухомість
0-нежилова нерухомість    0-житлова нерухомість
0-нежитлова нерухомість    0-житлова нерухомість

0-нежитлова нерухомість
    50%
житлова нерухо-
мість
50%
нежитлова нерухо-мість
    50%
житлова нерухо-
мість
50% нежитлова нерухо-мість

Вид альтернативи     Вигоди      Витрати
Альтернатива 1    Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України    Відсутні 
Альтернатива 2    Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.
    Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 1, 2 до цього АРВ
Альтернатива 3    Відсутні    За рахунок прийняття максимальних ставок,  витрати будуть складати 23,261тис.грн.,

Оцінка сумарних витрат за альтернативами
Сумарні витрати за альтернативами    Сума витрат, гривень
Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.    
-

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта    

23,261
Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта    

23,261


4.    Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблем)    Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)    Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Відсутність регулювання    2    Рішення про внесення змін щодо встановлення податку на нерухоме майно на 2019 рік буде діяти для фізичних осіб – платників податку, але воно втратить силу у 2020 році для суб’єктів господарювання та призведе до виникнення непорозумінь між платниками податків та органами державної податкової служби щодо порядку справляння податку на нерухоме майно у Михайло-Лукашівській  сільській раді одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства. Зменшаться надходження до місцевого бюджету.
Прийняття запропонованого регуляторного акта     4    Забезпечує досягнення визначених цілей та повністю сприяє вирішенню проблеми.

 

Рейтинг результативності    
Вигоди (підсумок)    
Витрати (підсумок)    Обґрунтування відповідного місяця альтернативи у рейтингу
Відсутність регулювання    Відсутні    Суб’єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками. Зменшення надходжень до місцевого бюджету    Альтернатива є неприйнятною, насамперед через відсутність надходжень до бюджету, що вплине на фінансування видатків бюджетної сфери та на виконання програм територіальної громади.
Прийняття рішення запропонованого регуляторного акта     Підвищення рівня використання економічних ресурсів громади, що надасть позитивний ефект для її мешканців. Отримання надходжень на рівні 2019 року до місцевого бюджету і можливість здійснення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень    Суб’єкти господарювання будуть платити податок за ставками згідно рішення Михайло-Лукашівської  сільської ради    Забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами щодо його вдосконалення та досягнення поставлених цілей, а саме, забезпечує рівне для всіх платників податку конкурентне середовище. Встановлення запропонованих ставок, але вони є не максимально можливі.

 

 

Рейтинг    Аргумент щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи    Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Відсутність регулювання    Спричинить втрати доходної частини бюджету. У разі збереження існуючої ситуації без змін, тобто залишення ставок, які затверджені лише на 2019 рік, призведе до виникнення непорозумінь між платниками податку (суб’єктами господарювання) та органами державної податкової служби щодо порядку справляння податку на нерухоме майно на території  Михайло-Лукашівської сільської ради, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.    Х
Прийняття запропонованого регуляторного акта    Прийняття даного регуляторного акта забезпечить досягнення поставлених цілей, а саме, встановлення запропонованих ставок, але вони є не максимально можливі, які забезпечать рівне для всіх платників  податку конкурентне середовище;
підвищиться рівень використання економічних ресурсів громади, урегулюється ситуація на ринку житла, отримання надходжень на рівні 2019 року до місцевого бюджету і можливість здійснення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування  повноважень.    Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.
На дію цього регуляторного акта можуть вплинути:
1.Зміни в чинному законодавстві. Приведення регуляторного акта у відповідність з законодавчою базою у разі скасування або зміни ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вплине на суму його надходжень до сільського бюджету. 
2. Збільшення власників об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Збільшення платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збільшить надходження коштів до бюджету громади для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.
    
Позитивним наслідком прийняття проекту рішення є отримання надходжень до бюджету сільської ради . У 2020 році очікується отримати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, від суб’єктів господарювання вище ніж 2018 року  з урахуванням збільшення розміру мінімально заробітної плати та складає 23,261 тис.гривень.
    Додаткового фінансування, введення в дію запропонованого регуляторного акта не потребує з бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень відповідних органів, але потребує часових витрат суб’єктів господарювання, які мають у власності об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які підлягатимуть оподаткуванню, на розрахунок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  Сплату податку можна вважати витратою для  громадян, які мають у власності декілька помешкань і використовують їх з комерційною метою, але в цілому буде мати можливість покращити інфраструктуру сільської ради  за рахунок надходжень від податку на нерухоме майно.
    У результаті досягнення визначених цілей буде отримано загальний позитивний ефект від запровадження даного регуляторного акта. Для юридичних та фізичних осіб – платників податку впровадження даного регуляторного акта не передбачає збільшення витрат на сплату податку.
    Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта.
    Контроль за дотриманням вимог акта здійснюється відповідно до чинного законодавства  ДФС м. Вільнянськ
    На даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог  цього регуляторного акта органами влади, фізичними і юридичними особами, запровадження регуляторного акта органами влади, фізичними і юридичними особами, запровадження регуляторного акта не передбачає заподіяння шкоди у наслідку його дії.


5.    Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.
Основним завданням запропонованого проекту рішення є зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету та упорядкування відносин між органом місцевого самоврядування, податковою службою та юридичними особами з питань сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 
З метою реалізації поставленого завдання пропонуються наступні способи:
-    встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Михайло-Лукашівської  сільської ради;
-    забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на офіційному сайті  Михайло-Лукашівської сільської ради.
Механізм дії запропоновано регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв’язання визначеної проблеми, а саме:
-    податок на нерухоме майно сплачується фізичними та юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості;
-    для фізичних осіб – платників податку, загальна площа об’єкта житлової нерухомості не оподатковується: для квартири/квартир – до 60 кв. метрів включно, для житлового будинку/будинків – до 120 кв. метрів включно та для різних видів житлової нерухомості (квартири та будинки) до 180 кв. метрів. Така пільга надається один раз за базовий податковий період. Зазначена пільга не поширюється на об’єкти житлової нерухомості фізичних осіб, які використовують їх з комерційною метою;
-    встановлення запропонованих ставок податку за 1 кв. метр загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості фізичних  та юридичних осіб – для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості 0,5 відсоток від розміру мінімальної заробітної плати; ці ставки не є максимально можливі, але які забезпечать рівне для всіх платників податку конкурентне середовище та дадуть змогу наповнювати місцевий бюджет.
Організаційні заходи для впровадження регулювання:
-    розробка проекту регуляторного акта “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік” обговорення його на засіданнях робочої групи з дотриманням принципів державної регуляторної політики;
-    оприлюднення проекту рішення “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік” з метою отримання зауважень та пропозицій;
-    затвердження проекту регуляторного акта «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Михайло-Лукашівської  сільської ради» на засіданні сесії сільської ради;
-    оприлюднення даного регуляторного акта у засобах масової інформації;
-    здійснення моніторингу надходжень до місцевого бюджету коштів від цього податку.
Таким чином, дія даного регуляторного акта дасть змогу зміцнити ресурсну базу сільського бюджету.
Запропонований вихід із ситуації, що склалась, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

6.    Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.
Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить 50 % - житлова нерухомість, 50 % - нежитлова нерухомість.
Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додаток 1 до аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

7.    Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Зазначений проект нормативно-правового акта є загальнообов’язковим до застосування на території громади та має термін дії один рік. У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків і зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

8.    Визначення показників результативності дії регуляторного акта.
Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:
-    обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до сільського  бюджету, пов'язаний з дією акта, грн;
-    кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
-    рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
-    розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання й громадянами, пов’язаними з виконанням вимог акта.
Для визначення ступеня досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання слід застосувати прогнозні показники результативності.

Прогнозні значення статистичних показників:
№ п/п    Назва показника    2020 рік
1    Обсяг надходжень податку на нерухомість, відмінне від земельної ділянки, до бюджету, пов'язаний з дією акта, тис.грн.    Розраховано для суб’єктів господарювання -23,261 тис.гривень.
2    Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта    Фізичні особи – громадяни:
6-житлова нерухомість,
3- нежитлова нерухомість,
Юридичні особи:
3 – нежитлова нерухомість
3    Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта     Суб’єкти господарювання:
23,261 грн, у тому числі податок по житловій нерухомості –7,287 грн.
Податок по нежитловій нерухомості      -   15,974 грн.
4    Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта    100%


9.    Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.
Базове відстеження результативності буде здійснюватися з дати набрання чинності цього акта протягом 30 днів, тобто з 01.01.2020 по 31.01.2020 року. Повторне відстеження результативності планується здійснити за 3 місяці до дня закінчення чинності регуляторного акта , а саме 01.10.2020 року.
    З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі аналізу впливу регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.
    У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз показників, що визначені у попередньому розділі аналізу впливу регуляторного акта.
При проведені відстеження результативності даного  регуляторного акта будуть використовуватись офіційні статистичні дані.
Заходи
1.    Аналіз інформації щодо суми надходжень до місцевого бюджету від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2.    Збір інформації щодо кількості платників податку, які підлягають оподаткуванню


3.    Відстеження розміру коштів і часу суб’єктами господарювання й громадянами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

4.    Проведення відстеження рівня поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до аналізу регуляторного впливу

В И Т Р А Т И
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

п/№    Витрати    За перший рік    За п'ять років
1    Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень    
0    
0
2    Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень    1,938    0
3    Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень    0    0
4    Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень    
0    
0
5    Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень    
0    
0
6    Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень    0    0
7    Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень    0    0
8    Інше (уточнити), гривень    0    0
9    РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень    1,938    0
10    Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць    12    0
11    Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень    23,261    

          Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПК розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

 


Додаток 2
до Методики проведення аналізу
 впливу регуляторного акта
ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 20 квітня  2019 р. по 20 травня 2019 р.
№    
п/п    Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)    Кількість учасників консультацій, осіб    Основні результати консультацій (опис)
1.    Робоча нарада по обговоренню стратегічного плану громади
    5    Надано пропозиції щодо вдосконалення проекту акта
2.    Телефонний запит    0    0
3.    Запити до суб’єктів малого бізнесу     0    0

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
2.1 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  12, у тому числі юридичні особи -6 та фізичні особи підприємці - 6;
2.2 Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
№    Найменування оцінки    У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)    Періодичні (за наступний рік)    Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1    Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)    
0    
0    
0
2    Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування    
0    
0    
0
3    Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)    
0    
0    
0
4    Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)    
0    
0    
0
5    Інші процедури (сплата податку     
23,261    X    0
6    Разом, гривень    0    X    0
7    Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць:
Фізичних осіб
Юридичних осіб    

 

6
6
8    Сумарно, гривень    23,261
    X    0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
Примітка. Відповідно до основних прогнозних макропоказниками економічного і соціального розвитку України, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546  мінімальний розмір заробітної плати у 2020 році становитиме 4407 грн,  а у погодинному розмірі  26,42 грн (4407*12міс/2002 (норма робочого часу у 2020р)).

9    Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (близько   1 год для вивчення регуляторного акта).    
26,42    
0    
0
10    Процедури організації виконання вимог регулювання:
 (1,5 година на виконання вимог процедури)    
39,63    
0    
0
11    Процедури офіційного звітування (1 година)
Декларування – раз на рік
Сплата податку - поквартальна    

26,42

105,68    

0    
0
12    Процедури щодо забезпечення процесу перевірок    
Відсутні     
0    
0
13    Інші процедури (уточнити)    X    X    X
    не передбачено    0    X    0
14    Разом, гривень    198,15    X    0
15    Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
По житловій нерухомості
мікро - __???? 
По нежитловій нерухомості
мікро-___???    

 

6

6
16    Сумарно, гривень

По житловій нерухомості
По нежитловій нерухомості    2377,8
1188,9

1188,9    X    0
* – періодичні витрати та витрати за 5 років не розраховуються, оскільки регуляторний акт діє протягом 1 року.
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 
суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: 

ГУДФС у Запорізькій області ( Вільнянський район)
Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на 1 типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)    Планові витрати часу на процедуру    Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)    Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта    Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання    Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання    
20 хв.    
26,42    
1    
12    
105,7
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:    

0    

0    

0    

0    

0
камеральні    0    0    0    0    0
виїзні    0    0    0    0    0
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання    
0    
0    
0    
0    
0
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання     
0    
0    
0    
0    
0
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання    
0    
0    
0    
0    
0
6. Підготовка звітності за результатами регулювання    
0    
0    
0    
0    
0
7. Інші адміністративні процедури (відстеження результативності дії акту)    

30 хв.    

26,42    

1    

12    

158,5
Разом за рік    Х    Х    Х    Х    264,2
Сумарно за п’ять років**    Х    Х    Х    Х    Х
** – Витрати за 5 років не розраховуються, оскільки регуляторний акт діє протягом 1 року.


4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер    
Показник    Перший рік регулювання (стартовий)    За п’ять років*
1    Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання    
23,261    
0
2    Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування    
2,377    
0
3    Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання    25,638    0
4    Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва    0,264    0
5    Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання    25,902    0
* – Витрати за 5 років не розраховуються, оскільки регуляторний акт діє протягом 1 року.
5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів
Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – не передбачається. Регуляторним актом не передбачено отримання суб’єктами підприємництва додаткових дозволів та інших документів, не визначених законодавством. Проектом регуляторного акта запропоновані значно нижчі розміри ставок ніж максимально дозволені Податковим кодексом України, а для певних об’єктів нерухомості передбачені пільги, що не створить значного фінансового навантаження на суб’єктів господарювання. 
Процедура, що потребує корегування      Корегуючий механізм
Х    Х 

Показник    Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень    Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання    25,902    
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва    0    0
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва    0    0
                                                      
                                                             

 

 

 

 


Експертний висновок
постійної комісії сільської  ради з  питань агропромислового комплексу, регулювання земельних  відносин, адміністративно - територіального устрою, поводження з безхазяйними відходами , екології та використання природних ресурсів щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта -проекту рішення Михайло-Лукашівської сільської  ради “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік”
 
    Постійна комісія з  питань агропромислового комплексу, регулювання земельних  відносин, адміністративно - територіального устрою, поводження з безхазяйними відходами , екології та використання природних ресурсів керуючись статтями 4,8,34 Закону України  “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, розглянула проект рішення сільської  ради “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік”та встановила наступне.
Розробником регуляторного акта є  постійна комісія з  питань агропромислового комплексу, регулювання земельних  відносин, адміністративно - територіального устрою, поводження з безхазяйними відходами , екології та використання природних ресурсів.  Проект рішення підготовлено на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Земельним та Податковим кодексами України, Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
Проаналізувавши проект регуляторного акта, експертна комісія визначає наступне.
Ситуація яка вплинула  на необхідність його розробки, свідчить про необхідність  регулювання господарських відносин з метою встановлення конкретних, в межах чинного законодавства,   ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки .
Кодексом визначено, що плата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є обов’язковим для встановлення місцевими радами, які зобов’язані у визначений період прийняти відповідне рішення .
Таким чином, з метою безумовного виконання вимог кодексу та недопущення суперечливих ситуацій, необхідно прийняти регуляторний акт, який установлюватиме ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
       Тому, зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів.
                     Механізм ви/рішення проблеми, запропонований у проекті відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.    
           В аналізі регуляторного впливу  проаналізовано всі  прийнятні  альтернативи.        
Після  представлення проекту рішення  та аналізу регуляторного впливу  на сесії сільської ради, їх буде  розміщено на офіційному веб-сайті сільської  ради в мережі Інтернет та на стенді сільської ради,  про що буде повідомлено за 5 днів на офіційному веб-сайті сільської  ради в мережі Інтернет для подальшого внесення пропозицій та зауважень.
                Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення сільської  ради  відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.
2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.
           Термін дії запропонованого регуляторного акта – 2020 рік .
       3. Узагальнений висновок
       Проаналізувавши проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія сільської  ради з питань планування, фінансів, бюджету та фінансів   вважає, що проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
       
        
Голова постійної комісії
сільської  ради питань агропромислового 
комплексу, регулювання земельних  відносин, 
адміністративно - територіального устрою, 
поводження з безхазяйними відходами , 
екології та використання природних ресурсів __________  О.Бабарикін

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення
про оприлюднення регуляторного акту-проекту рішення сільської ради 
“Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік”

Відповідно до статей 9, 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Михайло-Лукашівська  сільська  рада повідомляє про оприлюднення з 23.05.2019 року на веб-сайті Михайло-Лукашівської  сільської ради  проекту регуляторного акту  “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік”метою якого є ефективне  наповнення місцевого бюджету у 2020 році,  для одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться упродовж 1-го місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу по 23 червня   2019 року включно.
Поштова адреса розробника регуляторного акта, до якого надсилатимуться зауваження та пропозиції: Михайло-Лукашівська  сільська  рада,70042 , Запорізька  область, Вільнянський  район, с.Михайло-Лукашеве  , вул. Космічна, 8-а.
Електронна пошта сільської ради, на яку також можна надсилати зауваження та пропозиції : mlukasheve@ukr.net


Сільський голова                                                           Т.П.Вініченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  У К Р А Ї Н А
Запорізька  область
Вільнянський  район
Михайло-Лукашівська сільська рада
Сьомого скликання
Сорокова    сесія

 П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

від 20 травня   2019 року                                                                    № 11
                                   
Про встановлення єдиного податку та затвердження відповідного Положення
на 2020 рік

        Керуючись п.24 ст. 26, ст.69  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7, 10, 12 розділу І, ст.267 Податкового кодексу України, відповідно до Закону України від 07.12.2017 року “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2020 році “ сесія сільської  ради 

                                                 ВИРІШИЛА:

1. Встановити ставки єдиного  податку та затвердити  відповідне Положення на 2020 рік
2. Постійній комісії  сільської ради з питань бюджету, фінансової діяльності,соціально-економічного, культурного розвитку, державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності  підготувати експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту – рішення Михайло-Лукашівської сільської ради “ Про встановлення єдиного податку та затвердження відповідного Положення на 2020 рік “;
3. Дане рішення оприлюднити  на офіційному сайті Михайло-Лукашівської  сільської ради протягом 5 днів з дати прийняття рішення;
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань бюджету, фінансової діяльності,соціально-економічного, культурного розвитку, державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності .
5 .Рішення сільської ради № 4 від 22.05.2018 р. „ Про встановлення Єдиного податку та затвердження відповідного  Положення на 2019 рік”
визнати таким, що втратило чинність.
6. Рішення набирає чинності з 01 січня  2020 року.

Сільський голова                                Т.П.Вініченко
                                                    Додаток 
до  рішення сільської ради 
від  20  травня 2019 від № 11

ПОЛОЖЕННЯ
 про оподаткування єдиним податком на території Михайло-Лукашівської сільської  ради
 на 2020 рік

 І. Платники податку: 

1.1. Платниками єдиного податку за ставками є платники першої і другої групи. 
1.2. Платниками єдиного податку першої групи є фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень.
 1.3. Платниками єдиного податку другої групи є фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 - обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
 Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. 
1.4. Для цілей цього розділу під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: 
1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
 2) послуги з ремонту взуття; 
3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
 4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 
5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 
6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
 7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 
9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;  10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 
11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; 
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
 13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; 
14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 
15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням; 
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
 17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
 18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 
19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; 
20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; 
22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; 23) послуги з ремонту годинників;
24) послуги з ремонту велосипедів; 
25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; 
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
 27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів; 
28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 
29) послуги з ремонту ювелірних виробів; 
30) прокат речей особистого користування та побутових товарів; 
31) послуги з виконання фото-робіт;
32) послуги з оброблення плівок;
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 
36) послуги перукарень; 
37) ритуальні послуги;
38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; 
39) послуги домашньої прислуги; 
40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

 1.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – другої групи суб'єкти господарювання, які здійснюють:
 1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 
2) обмін іноземної валюти; 
 3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); 
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення; 
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування»; 
7) діяльність з управління підприємствами;
 8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; 
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

ІІ. Об’єкт та база оподаткування:

2.1. Ставки єдиного податку встановлені для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 
- ставка єдиного податку для платників першої групи визначена у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року; 
- ставка єдиного податку для платників другої групи визначена у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

ІІІ. Ставки податку:

3.1. Ставка єдиного податку для платників першої групи – 10 %. 
3.2. Ставка єдиного податку для платників другої групи – 20 %. 

3.3. Ставка єдиного податку встановлюється для зазначених платників єдиного податку у розмірі 20 %:
 - до суми перевищення обсягу доходу, визначеного граничним для відповідної групи платників єдиного податку;
- до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 
- до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошові (готівкові або безготівкові);
 - до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. 
3.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої групи кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
 3.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої групи господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку (відповідно 10 % і 20 %). 

ІV. Порядок обчислення податку:

4.1. Єдиний податок обчислюється множенням ставки податку 
- для І групи платників податку на розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року  для І групи платників податку;
 – для ІІ групи платників податку на розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року
 
4.2. Ставка 10 % застосовується з урахуванням таких особливостей:
 1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 
Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 10 відсотків. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 
2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 20 відсотків. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу. 


  V.  Податковий період:

5.1. Податковим (звітним) періодом для зазначених платників єдиного податку є календарний рік. 
5.2. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду. 
5.3. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.
5.4. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, яка є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення. 
5.5. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

VІ. Строк та порядок сплати податку:

6.1. Платники єдиного податку першої і другої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. Нарахування авансових внесків здійснюється контролюючими органами на підставі заяви платника податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси. 
6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої групи здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності. 
6.3. Платники єдиного податку першої і другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. 
6.4. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України. 
6.5. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 
6.6. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

VII. Строк та порядок подання звітності:

 7.1. Платники єдиного податку першої та другої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного граничним для даної групи платників податку, або у разі самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої груп.


Секретар сільської ради                                                                О.В.Чумак

 

 

 


Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення сесії Михайло-Лукашівської сільської ради
«Про встановлення  єдиного податку та затведження відповідного Положення  на 2020 рік по Михайло-Лукашівській сільській раді ».

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Михайло-Лукашівської сільської ради “Про встановлення ставок єдиного податку та затвердження відповідного Положення  на 2020 рік по Михайло-Лукашівській сільській раді “ підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2014 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151.

10.    Визначення проблеми
Відповідно І розділу  статті 12.3.4 та  ХІІ розділу статті 284.1 Податкового кодексу України, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування» органи місцевого самоврядування встановлюють ставки єдиного податку. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідними органами місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів.
Згідно рішення сесії Михайло-Лукашівської сільської ради від 20.05.2019 року № 11 “Про встановлення ставок єдиного податку та затвердження відповідного Положення  на 2020 рік “ затверджені ставки єдиного податку  для першої та другої груп платників податку.
Враховуючи те, що Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, пропонується затвердити рішення сесії сільської ради “Про встановлення ставок єдиного податку та затвердження відповідного Положення  на 2020 рік по Михайло-Лукашівській сільській раді “ із застосуванням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Михайло-Лукашівської  сільської ради єдиного податку на 2020 рік.
Проблемою є те, що в разі не встановлення сільською радою місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури сільської ради. 
         За даними бухгалтерських звітів  сільської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки регулюються  рішенням сільської ради, сплачують до сільського  бюджету близько 17184 грн. щорічно.

Групи (підгрупи)    Так    Ні
Громадяни    +    -
Суб'єкти господарювання,    +    -
у тому числі суб'єкти малого підприємництва*    +    -

З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Михайло-Лукашівської сільської ради, і пропонується прийняття рішення сільської ради  “Про встановлення ставок єдиного податку та затвердження відповідного Положення  на 2020 рік  “
Для встановлення з 01.01.2020 року єдиного податку,  з урахуванням змін в статті (291) Податкового кодексу України, необхідно провести регуляторну процедуру. 

11.    Цілі державного регулювання
Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі Аналізу регуляторного впливу в цілому, основними цілями його прийняття є:
-    виконання вимог чинного законодавства;

-    встановити ставки єдиного податку, що забезпечить надходження до сільського  бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку;
-    врегулювання правовідносин між Михайло-Лукашівською сільською радою, органами податкової служби та суб’єктами господарювання.

12.    Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення  зазначених цілей.
3.1 Під час розробки проекту регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:
Вид альтернативи    Опис альтернативи
3)    Відмови від введення в дію запропоновано акта    По закінченню 2019 року рішення про встановлення єдиного податку, має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акта тому, що дане рішення не враховує змін у податковому законодавстві України в частині  оподаткування єдиного податку. 
Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України, податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку. Чинне законодавство лише забезпечує граничні орієнтири, що призведе до втрат бюджету  сільської ради  та питання нарахування та сплати податку на території сільської ради буде не врегульовано. 
4)    Введення в дію запропонованого акта у 2020 році    Застосування даної альтернативи є найбільш прийнятною. З введенням в дію запропоновано регуляторного акта будуть упорядковані відносини між суб’єктами господарювання та органами податкової служби і місцевого самоврядування з питань сплати. Встановлення ставок єдиного податку, забезпечить надходження до місцевого бюджету на рівні факту 2019 року з урахуванням зростання розміру мінімальної заробітної плати.

12.2    Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)    Відсутні    По закінченню 2019 року рішенняпро встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.
Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до сільського бюджету у 2020 році.    
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп.    Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до сільського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-еконо-мічного розвитку сіл.
    

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)    Можливе незначне зменшення споживчих цін    
Відсутні
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп    Виділення коштів з сільського бюджету на програми соціально-економічного розвитку сіл
    

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник    Великі    Середні    Малі    Мікро    Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць    
 0    
0    
0    
13    
13
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків    
0     
0    
0    
100%    
100%

 

Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)    Суб'єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (1 відсоток).

    Суб'єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (1 відсоток).
Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться.
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп    
Відсутні    Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Михайло-Лукашівської  сільської ради.

 


Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)    Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)    Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)    

1    Рішення про встанов-лення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Проблема сплати податку в мінімальному розмірі буде існувати до 2021 року.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп    

4     Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.


Рейтинг результативності    
Вигоди (підсумок)    
Витрати (підсумок)    Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп    Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сіл.
    Суб'єкти господарювання І-ІІ груп будуть сплачувати податок за максимальними ставками згідно рішення Михайло-Лукашівської сільської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.    Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)    Для держави і громадян вигоди відсутні. 
Суб’єкти господарювання                будуть сплачувати єдиний податок за мінімальними ставками (1 відсоток).    Суб'єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками, що суттєво зменшить надходжень у сільський бюджет.
    Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до бюджету громади. Михайло-Лукашівська сільська рада не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку. 

 

Рейтинг    Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи    Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп     Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.    Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)    Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Сільська рада  не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.    Х

13.    Механізми та заходи, які забезпечатьрозв’язання визначеної проблеми.
Основним завданням запропонованого проекту рішення є зміцнення ресурсної бази сільського  бюджету та упорядкування відносин між органом місцевого самоврядування, податковою службою та юридичними особами з питань сплати єдиного податку. 
З метою реалізації поставленого завдання пропонуються наступні способи:
-    встановити ставки єдиного податку на території Михайло-Лукашівської  сільської ради;
-    забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на офіційному сайті  Михайло-Лукашівської  сільської ради.
Запропонований вихід із ситуації, що склалась, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.
14.    Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.
    Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додаток 1 до аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).


15.    Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза, значні темпи інфляції, різке здороження тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.
Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.    
16.    Визначення показників результативності дії регуляторного акта.
Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:
Назва показника    2018 рік     2020рік
Надходження до сільського бюджету єдиного податку від всіх груп платників (тис. грн.)    171,834    182,100
Надходження до сільського бюджету єдиного податку від платників І-ІІ груп (тис. грн.)    171,834    182,100
Загальна кількість платників єдиного податку, чол.    13    13
Кількість платників єдиного податку І-ІІ груп, чол.    13    13
Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн.)    171,834    182,100
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта    Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті.
Один екземпляр надається до органу Державної фіскальної служби України м. Вільнянськ
17.    Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.
Базове відстеження результативності буде здійснюватися з дати набрання чинності цього акта протягом 30 днів, тобто з 01.01.2020 по 31.01.2020 року. Повторне відстеження результативності планується здійснити за 3 місяці до дня закінчення чинності регуляторного акта , а саме 01.10.2020 року.
    З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі аналізу впливу регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.
    У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз показників, що визначені у попередньому розділі аналізу впливу регуляторного акта.
При проведені відстеження результативності даного  регуляторного акта будуть використовуватись офіційні статистичні дані.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "20" квітня 2019 р. по "20" травня 2019 р.
Порядковий номер    Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)    Кількість учасників консультацій, осіб    Основні результати консультацій (опис)

1    
Робочі зустрічі    
5    Отримання інформації та пропозицій
2    Круглі столи    0    -


2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 13 (одиниця), у тому числі  мікропідприємництва 13(одиниця);
питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).
3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер    
Найменування оцінки    У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)    Періодичні (за наступний рік)    Витрати за
п’ять років
1    Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)    
0    
0    
0
2    Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування    
0     
0    
0
3    Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)    0     0    0
4    Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)     0    0    0
5    Інші процедури (уточнити) (сплата податку)    14,007    0    0
6    Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)    
14,007    0    0
7    Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць    
 13    
0    
0
8    Сумарно, гривень    182,100

    0    0
9    Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
(3 години для вивчення регуляторного акта)    
79,26 
    
0    
0
10    Процедури організації виконання вимог регулювання
( 2 години на виконання вимог процедури)    
52,84    
0    
0
11    Процедури офіційного звітування
(2 години на підготовку звітів)    
686,92
    
0    
0
12    Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
(1,5години на перевірку)     39,63    0    0
13    Інші процедури (уточнити)    0     0    0
14    Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)    
858,65
    
0    
0
15    Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць    
13    
0    
0
16    Сумарно, гривень    11162,45
    0    0
Примітка. Відповідно до основних прогнозних макропоказниками економічного і соціального розвитку України, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546  мінімальний розмір заробітної плати у 2020 році становитиме 4407 грн,  а у погодинному розмірі  26,42 грн (4407*12міс/2002 (норма робочого часу у 2020р)).
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:
ГУДФС у Запорізькій області ( Вільнянський район )
 (назва державного органу)
Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)    Планові витрати часу на процедуру    Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)    Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта    Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання    Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання    
0,2ч 
    
26,42     
1     
13    
68,64
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:         
26,42грн за 1час             
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання    

-     

-     

 -    

-    

-
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання    
-     
-     
 -    
-    
-
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання    
-     
-     
 -    
-    
-
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
    
-     
-     
 -    
-    -
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
виклик платника, складання листа    
4ч     
26,42     
 1    
13    
1373,84
Разом за рік    Х    Х    Х    Х    1442,48
* Дані Вільнянської державної податкової інспекції отримані в телефонному режимі.
4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер            Показник    Рік регулювання 
1    Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання    182,100
2    Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування    11162,45
3    Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання    193262,45
4    Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва    1442,48
5    Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання    194704,93
5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – не передбачається. Регуляторним актом не передбачено отримання суб’єктами підприємництва додаткових дозволів та інших документів, не визначених законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

Експертний висновок

постійної комісії сільської  ради з питань бюджету, фінансової діяльності,соціально-економічного, культурного розвитку, державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності  “ Про встановлення єдиного податку та затвердження відповідного Положення на 2020 рік

 
    Постійна комісія з питань бюджету, фінансової діяльності,соціально-економічного, культурного розвитку, державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності  керуючись статтями 4,8,34 Закону України  “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, розглянула проект рішення сільської  ради “ Про встановлення єдиного податку та затвердження відповідного Положення на 2020 рік ”та встановила наступне.
Розробником регуляторного акта є  постійна комісія з питань бюджету, фінансової діяльності,соціально-економічного, культурного розвитку, державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності.
 Проект рішення підготовлено на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Земельним та Податковим кодексами України, Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
Проаналізувавши проект регуляторного акта, експертна комісія визначає наступне.
Ситуація яка вплинула  на необхідність його розробки, свідчить про необхідність  регулювання господарських відносин з метою встановлення конкретних, в межах чинного законодавства,   ставок єдиного податку.
Кодексом визначено, що плата  єдиного податку, є обов’язковим для встановлення місцевими радами, які зобов’язані у визначений період прийняти відповідне рішення про встановлення ставок єдиного податку 
Таким чином, з метою безумовного виконання вимог кодексу та недопущення суперечливих ситуацій, необхідно прийняти регуляторний акт, який установлюватиме ставки єдиного податку.
       Тому, зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів.
                     Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.    
           В аналізі регуляторного впливу  проаналізовано всі  прийнятні  альтернативи.        
Після  представлення проекту рішення  та аналізу регуляторного впливу  на сесії сільської ради, їх буде  розміщено на офіційному веб-сайті сільської ради в мережі Інтернет та на стенді сільської ради,  про що буде повідомлено за 5 днів на офіційному веб-сайті сільської  ради в мережі Інтернет для подальшого внесення пропозицій та зауважень.
                Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення сільської  ради  відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.
2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.
           Термін дії запропонованого регуляторного акта – 2020 рік .
       3. Узагальнений висновок
       Проаналізувавши проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія сільської  ради з питань бюджету, фінансової діяльності,соціально-економічного, культурного розвитку, державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності  вважає, що проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
       
        
Голова постійної комісії
сільської  ради з питань бюджету, 
фінансової діяльності,соціально-економічного, 
культурного розвитку, державної регуляторної  
політики у сфері господарської діяльності                 __________  Н.Смірнова

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
Повідомлення
про оприлюднення регуляторного акту-проекту рішення сільської ради 
“ Про встановлення єдиного податку та затвердження відповідного Положення на 2020 рік

Відповідно до статей 9, 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Михайло-Лукашівська  сільська  рада повідомляє про оприлюднення з 23.05.2019 року на веб-сайті Михайло-Лукашівської  сільської ради  проекту регуляторного акту  “ Про встановлення єдиного податку та затвердження відповідного Положення на 2020 рік ”метою якого є ефективне  наповнення місцевого бюджету у 2020 році,  для одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться упродовж 1-го місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу по 23 червня   2019 року включно.
Поштова адреса розробника регуляторного акта, до якого надсилатимуться зауваження та пропозиції: Михайло-Лукашівська  сільська  рада,70042 , Запорізька  область, Вільнянський  район, с.Михайло-Лукашеве  , вул. Космічна, 8-а.
Електронна пошта сільської ради, на яку також можна надсилати зауваження та пропозиції : mlukasheve@ukr.net


Сільський голова                                                           Т.П.Вініченко

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь