A A A K K K
для людей із порушенням зору
Михайло-Лукашівська сільська рада
Запорізький район Запорізька область

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ РІШЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЙОГО ФІЛІЙ НА ТЕРИТОРІЇ МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Дата: 15.06.2023 11:14
Кількість переглядів: 276

Фото без опису

На виконання рішення Михайло-Лукашівської сільської ради від 09.06.2023 №1 «Про проведення громадського обговорення проєкту рішення сільської ради щодо створення опорного закладу освіти та його філій на території Михайло-Лукашівської сільської територіальної громади», з метою залучення громадськості та врахування думки щодо створення опорного закладу освіти та його філій на території Михайло-Лукашівської сільської територіальної громади, сільською радою оголошується обговорення вищезазначеного проєкту рішення, до якого просимо долучитись всіх мешканців територіальної громади.

1. Найменування організатора громадського обговорення:

Михайло-Лукашівська сільська рада

2. Мета проведення громадського обговорення:

Залучити громадськість та врахувати думки щодо створення опорного закладу освіти та його філій на території Михайло-Лукашівської сільської територіальної громади.

3. Нормативно-правове обґрунтування порушеного питання:

Відповідно ст.143 Конституція України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

У ст. 32 Закону «Про повну загальну середню освіту» зазначається, що рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Відповідно ст. 35 даного Закону здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

– початкова школа, що забезпечує здобутої початкової освіти;

– гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

– ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Відповідно до ст. 26 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», на пленарному засіданні сільської ради розглядається питання щодо реорганізації або ліквідації навчальних закладів комунальної форми власності та здійснюється за рішенням місцевої ради.

Відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту», приведення статутів закладів освіти у відповідність із цим Законом здійснюється з урахуванням строків набрання чинності окремими положеннями цього Закону. Вся робота має бути проведена  до 1 вересня 2024 року.

Отже, з метою належного проведення процедури реорганізації та створення освітніх закладів громади, керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 143 Конституції України, ст. 25, 66 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», відбувається обговорення проєкту рішення сільської ради щодо створення опорного закладу освіти та його філій на території Михайло-Лукашівської сільської територіальної громади.
4. Фактичний стан функціонування закладів загальної середньої освіти на території громади:
Станом на 01.06.2023 року на території Михайло-Лукашівської сільської ради  функціонує 5 закладів загальної середньої освіти; 44 класи та 435 учнів. Середня наповнюваність класів становить 9,89 учнів. Так по закладам:

– Антонівська гімназія Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області – 6 класів: 37 учнів (при спроможності 320 учнів). Середня наповнюваність класів – 6,2;

– Максимівський ліцей Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області – 9 класів: 111 учнів (при спроможності 183 учні). Середня наповнюваність класів – 12,3;

– Михайло-Лукашівський ліцей Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області – 11 класів: 157 учнів (при спроможності 400 учнів). Середня наповнюваність класів – 14,2;

 – Московська гімназія Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області – 8 класів: 60 учнів (при спроможності 192 учні).

Середня наповнюваність класів – 7,5;

– Привільненська гімназія Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області – 9 класів: 70 учнів (при спроможності 120 учнів). Середня наповнюваність класів – 7,7.

 Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена на заробітну плату педагогічних працівників.

 Вартість утримання одного учня в закладі загальної середньої освіти Михайло-Лукашівської сільської ради становить від 37623,43 грн. до 83554,29 грн. на рік. Заклади освіти з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на 1 учня).

В свою чергу, надмірні витрати на утримання закладів загальної середньої освіти позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, щоб забезпечити більш високу якість освітніх послуг.

Окрім того, у закладах освіти з малою наповнюваністю учнів один учитель, як правило, викладає кілька навчальних предметів, а у класах, де менше 5-ти учнів організовано індивідуальне навчання, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота. Є також проблеми з організацією харчування у таких закладах, медичного обслуговування дітей.

Головне завдання закладу освіти – це надання якісної повної загальної середньої освіти, а це в свою чергу – відповідність результатів навчання, здобутих учнем на відповідних рівнях повної загальної середньої освіти, державним стандартам; та здійснення якісної освітньої діяльності – рівня організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної повної загальної середньої освіти  на кожному рівні та відповідає вимогам, встановленим законодавством.

Створення Михайло-Лукашівської сільської територіальної громади надало жителям сіл новоутвореної громади можливість для формування ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг.

На сьогодні єдиним оптимальним завданням у вирішенні проблеми мало комплектності шкіл є оптимізація мережі. Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення якісних освітніх потреб учнів та вихованців.

Отже, на розгляд та громадське обговорення пропонується винести проєкт рішення сільської ради «Про створення опорного закладу освіти «Михайло-Лукашівський ліцей Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області» та його філій».

Так, за змістом зазначеного проєкту рішення пропонується:

1. Створити з 01.09.2024 на базі Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області, опорний заклад освіти «Михайло-Лукашівський ліцей Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області» (далі – Опорний заклад).

2. Визначити опорний заклад освіти «Михайло-Лукашівський ліцей Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області» правонаступником Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області.

3. Затвердити Статут опорного заклад освіти «Михайло-Лукашівський ліцей Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області», згідно додатку 1 цього рішення.

4. Директору опорного заклад освіти «Михайло-Лукашівський ліцей Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області» вчинити необхідні заходи щодо реєстрації Статуту, відповідно до чинного законодавства.

5. Реорганізувати з 01.09.2024 року шляхом приєднання до опорного  заклад освіти «Михайло-Лукашівський ліцей Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області»:

5.1. Антонівську гімназію Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області;

5.2. Максимівський ліцей Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області;

5.3.    Московську гімназію Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області;

5.4.    Привільненську гімназію Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області.

6. Створити з 01.09.2024 року, на базі закладів освіти визначених в п.5 цього рішення та які реорганізовано шляхом приєднання до опорного  заклад освіти «Михайло-Лукашівський ліцей Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області», філії опорного закладу:

6.1. Антонівську гімназію-філію Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області;

6.2. Максимівську гімназію-філію Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області;

6.3.    Московську гімназію-філію Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області;

6.4. Привільненська гімназію-філію Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області.

7. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Михайло-Лукашівської сільської ради:

7.1. Здійснити необхідні організаційні заходи, пов’язані з реорганізацією (шляхом приєднання) закладів освіти визначених в п.5 цього рішення, у порядку та в строки, визначені чинним законодавством України;

7.2. Встановити строк заявлення кредиторських вимог при реорганізації шляхом приєднання закладів освіти визначених в п.5 цього рішення, терміном два місяці з часу оприлюднення цього рішення;

7.3. Провести попередження керівників та працівників закладів освіти визначених в п.5 цього рішення, про зміну істотних умов праці в порядку та в строки, визначені чинним законодавством України.

8. Затвердити Положення:

8.1. Антонівської гімназії-філії Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області, згідно додатку 2 цього рішення;

8.2. Максимівської гімназії-філії Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області, згідно додатку 3 цього рішення;

8.3.    Московської гімназії-філії Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області, згідно додатку 4 цього рішення;

8.4. Привільненської гімназії-філії Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області, згідно додатку 5 цього рішення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

5. Пропозиції щодо оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Михайло-Лукашівської сільської територіальної громад:

1. Створити опорний заклад Михайло-Лукашівський ліцей Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області:

 

№ у системі ІСУО:

696

Код ЄДРПОУ:

25742323

Повна назва:

Михайло-Лукашівський ліцей Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області

Скорочена:

Михайло-Лукашівський ліцей

Форма власності:

комунальна

Тип місцевості:

сільська

Індекс:

70042

Поштова адреса:

Україна, Запорізька область, р-н Запорізький, с.Михайло-Лукашеве, вул. Космічна, 55

Код КОАТУУ:

2321584501

Телефон:

0614399137

E-mail:

myhluksosh@gmail.com

Сайт:

https://myhluksosh.e-schools.info

Директор:

Могилат Олександр Григорович

Спроможність закладу освіти (учнів):

400

Кількість учнів:

157

Кількість персоналу:

21

Кількість класів:

11

Кількість приміщень:

59

2. Створити філії:

Антонівська гімназія:

№ у системі ІСУО:

714

 

Код ЄДРПОУ:

26337748

Повна назва:

Антонівська гімназія Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області

Скорочена:

Антонівська гімназія

Форма власності:

комунальна

Тип місцевості:

сільська

Індекс:

70040

Поштова адреса:

Україна, Запорізька область, Запорізький р-н, с.Антонівка, вул. Центральна, 27

Код КОАТУУ:

2321580501

Телефон:

(06143)99-5-17

E-mail:

antonivsky_nvk@ukr.net

Сайт):

http://anvk.e-schools.info

Директор:

Никоненко Надія Валентинівна

 

Куратор ЗЗСО:

Никоненко Надія Валентинівна

 

Спроможність закладу освіти (учнів):

320

 

Кількість учнів:

37

 

Кількість персоналу:

25

 

Кількість класів:

6

 

Кількість приміщень:

13

 

 

Максимівська гімназія:

 

№ у системі ІСУО:

741

 

Код ЄДРПОУ:

26337837

Повна назва:

Максимівський ліцей Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області

Скорочена:

Максимівський ліцей

Форма власності:

комунальна

Тип місцевості:

сільська

Індекс:

70024

Поштова адреса:

Україна, Запорізька область, р-н Запорізький, с.Максимівка, вул. Шкільна, 5

Код КОАТУУ:

2321583001

Телефон:

0614398156

E-mail:

maxoosh@ukr.net

Сайт:

http://www.maxoosh.ucoz.ua/

Директор:

Головко Ольга Василівна

 

Спроможність закладу освіти (учнів):

183

 

Кількість учнів:

111

 

Кількість персоналу:

23

 

Кількість класів:

9

 

Кількість приміщень:

43

 

Московська гімназія:

№ у системі ІСУО:

711

 

Код ЄДРПОУ:

26337671

Повна назва:

Московська гімназія Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області

Скорочена:

Московська гімназія

   

Форма власності:

комунальна

Тип місцевості:

сільська

Індекс:

70044

Поштова адреса:

Україна, Запорізька обл.,Запорізький р-н, с.Московка, вул. Миру, 22

Код КОАТУУ:

2321585001

Телефон:

(061)4390122

E-mail:

moskovskanvk@ukr.net

Сайт:

https://moskovskij-nvk.e-schools.info/

Директор:

Яременко Наталія Вікторівна

 

Спроможність закладу освіти (учнів):

192

 

Кількість учнів:

60

 

Кількість персоналу:

26

 

Кількість класів:

8

 

Кількість приміщень:

49

 

Привільненська гімназія:

№ у системі ІСУО:

693

 

Код ЄДРПОУ:

26337783

Повна назва:

Привільненська гімназія Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області

Скорочена:

Привільненська гімназія

Форма власності:

комунальна

Тип місцевості:

сільська

Індекс:

70022

Поштова адреса:

Україна, Запорізька область, Запорізький район, с.Привільне, Михайло-Лукашівська ТГ, вул. Шкільна, 22

Код КОАТУУ:

2321587001

Телефони:

0989322068

E-mail:

privilnvk@ukr.net

Сайт:

https://sites.google.com/view/privilnvk

Директор:

Микитуха Надія Іванівна

 

Спроможність закладу освіти (учнів):

120

 

Кількість учнів:

70

 

Кількість персоналу:

26

 

Кількість класів:

9

 

Кількість приміщень:

27

 

 

6. Формат проведення громадського обговорення:

Відповідно до п.3 рішення Михайло-Лукашівської сільської ради від 09.06.2023 №1 «Про проведення громадського обговорення проєкту рішення сільської ради щодо створення опорного закладу освіти та його філій на території Михайло-Лукашівської сільської територіальної громади», громадське обговорення провести впродовж одного року з дня оприлюднення цього рішення у «змішаному форматі»:

1. Відкриті громадські слухання провести за відповідним графіком на базі ЗЗСО (збори, зустрічі з громадськістю і колективами ЗЗСО тощо).

Відповідно до п.4 рішення Михайло-Лукашівської сільської ради від 09.06.2023 №1 «Про проведення громадського обговорення проєкту рішення сільської ради щодо створення опорного закладу освіти та його філій на території Михайло-Лукашівської сільської територіальної громади», доручити організацію процесу громадського обговорення робочій групі з питань реорганізації закладів освіти та створення опорного закладу освіти на території Михайло-Лукашівської сільської ради, утвореній згідно розпорядження сільського голови від 24.06.2021 №89 ОД.

Склад робочої групи з організації проведення громадського обговорення проєкту рішення  щодо створення опорного закладу освіти та його філій на території Михайло-Лукашівської сільської територіальної громади:

БАЙДУКОВА Олена Миколаївна, сільський голова, голова робочої групи;

ШИНКАРЕНКО Тетяна Вікторівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

ВЕЛИЧКО Олександр Вікторович, начальник відділу юридичного забезпечення;

ГОЛОВКО Ольга Василівна, директор Максимівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області (за згодою);

КУБИШКІНА Леся Вікторівна, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів-освіти,культури, молоді та спорту, соціального захисту населення, економічного розвитку та інвестицій;

МИКИТУХА Надія Іванівна, директор Привільненської гімназії Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області, голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, регуляторної політики ( за згодою);

МОГИЛАТ Олександр Григорович, директор Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області ( за згодою);

НИКОНЕНКО Надія Валентинівна,  директор Антонівської гімназії Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області, голова постійноїкомісії з питаньосвіти, культури, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціальногозахисту,охорониздоров’я, материнства та дитинства, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту( за згодою);

ЧУМАК Ольга Вікторівна, директор КЗ «Центр надання соціальних послуг» Михайло-Лукашівської сільської ради, депутат сільської ради (за згодою);

ЩЕГЛОВА Олена Миколаївна, начальник фінансового відділу;

ЯРЕМЕНКО Наталія Вікторівна, директор Московської гімназії Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області (за згодою).

Враховуючи зазначене повідомляємо, що графік безпосередніх громадських слухань буде вирішений на засіданні зазначеної робочої групи та оприлюднений додатково на офіційних вебсайтах сільської ради та відділу освіти, культури, молоді та спорту сільської ради.

2. Направлення письмових пропозицій та зауважень на адресу організатора громадського обговорення.

Так, з метою раціонального та доцільного підходу до проведення обговорення, зауваження та пропозиції щодо проєкту рішення просимо надавати з відповідним повним обґрунтуванням, надання аргументів та прикладів (розрахунків, потенційних варіантів, моніторингових досліджень, характеристикою проблем тощо), що нададуть змогу якісно розглянути відповідну пропозицію.

Зазначаємо, що зауваження та пропозиції, які будуть направлені без будь-яких обґрунтувань, та які будуються виключно на суб’єктивних неаргументованих поглядах, можуть не прийматись до розгляду зазначеною робочою групою.

Поштова адреса Михайло-Лукашівської сільської ради: 70042, Запорізька область, Запорізький район, село Михайло-Лукашеве, вулиця Космічна, буд. 8.

Офіційна електронна пошта Михайло-Лукашівської сільської ради – mlukasheve@ukr.net.

Зауваження та пропозиції просимо подавати з понеділка по п’ятницю з 8.00 год. до 17.00 впродовж одного року з дня оприлюднення рішення Михайло-Лукашівської сільської ради від 09.06.2023 №1 до 15.06.2024 року.

Контактні посадові особи сільської ради:

– Кубишкіна Леся Вікторівна, заступник сільського голови                         (тел. 0614399131);

– Величко Олександр Вікторович, начальник відділу юридичного забезпечнння сільської ради (тел. 0614399131);

– Шинкаренко Тетяна Вікторівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту (тел. 0975906419).

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором та робочою групою. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Михайло-Лукашівської сільської ради та сайті відділу освіти, культури, молоді та спорту Михайло-Лукашівської сільської ради.

Посиланн на додатки:

– рішення Михайло-Лукашівської сільської ради від 09.06.2023 №1 "Про проведення громадського обговорення проєкту рішення сільської ради щодо створення опорного закладу освіти та його філій на території Михайло-ЛУкашівської сільської територіальної громади ДОДАЄТЬСЯ;

– проєкт рішення сільської ради "Про створення опорного закладу освіти "михайло-ЛУкашівський ліцей Михайло-ЛУкашівської сільської ради Запорізької області" та його філій" ДОДАЄТЬСЯ

– проєкт Статуту Михайло-ЛУкашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області ДОДАЄТЬСЯ

– проєкт Положення про Антонівську гімназію-філію Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області ДОДАЄТЬСЯ

– проєкт Положення про Максимівську гімназію-філію Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області ДОДАЄТЬСЯ

– проєкт Положення про Московську гімназію-філію Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області ДОДАЄТЬСЯ

– проєкт Положення про Привільненську гімназію-філію Михайло-Лукашівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області ДОДАЄТЬСЯ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь